Programy rozvoje vědních oblastí na UK odstartovaly

29. 6. 2012; rubrika: Věda na UK

Univerzita Karlova v pátek 29. června vyhlásila a zahájila Programy rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK). Tyto vědní víceleté programy jsou určeny k institucionální podpoře rozvoje vědy pěstované na univerzitě. Programy PRVOUK tak univerzita reaguje na měnící se podmínky v institucionálním financování vědy a výzkumu v ČR.

„Ukončení institucionálního financování vědecké práce formou výzkumných záměrů a výzkumných center a současně přechod na institucionální financování podle Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů vyžadovalo hledání nového vhodného modelu rozdělování těchto prostředků uvnitř univerzity,“ řekl k počátkům vzniku PRVOUK rektor Univerzity Karlovy prof. Václav Hampl.

Nyní již na slavnostním shromáždění v historické budově Karolina jednotliví koordinátoři programů obdrželi potvrzení o oficiálním vyhlášení programů. Struktura podpořených programů na UK, kterých je celkem 47, pokrývá celý rozsah vědních oborů pěstovaných na UK. Důraz je kladen i na společné programy (např. Environmentální výzkum), sdružující více fakult, které příslušnou problematiku řeší z různých úhlů pohledu.

Anotace a přihlášky programů, připravené na základě kritické evaluace současného stavu oborů, hodnotily komise ustavené Vědeckou radou UK, přihlášky pak definitivně schválila Vědecká rada UK na svých jednáních 31. 5. a 28. 6. Každý program má svého koordinátora a též radu programu. Ta sdružuje odborníky z jednotlivých dílčích oborů.

Na financování programů použije UK převážnou část prostředků z Institucionální podpory, kterou získává na základě hodnocení dosažených výsledků. I proto univerzitě velmi záleží na tom, aby toto celostátní rozdělování financí na vědu probíhalo dle objektivních a transparentních kritérií.

Za správnost:

Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz
Posluchárna UK

Až budete v některém z tanečních klubů dobíjet energii na další studijně-pracovní týden, pozorně se podívejte, kdo stojí za mixážním pultem. Mohl by to být i David Doubek z katedry psychologie Pedagogické fakulty UK alias Ventolin.​

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Tour de menza

Testujeme Menzy UK. Tentokrát se naši redaktoři vypravili do menzy Jednota, která se nachází v Opletalově ulici nedaleko zastávky Hlavní nádraží. Kromě studentů a rezidentů z místních kolejí sem často zavítá i veřejnost.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.