UK zahájila další etapu přípravy výstavby Kampusu Albertov

První zasedání monitorovacího výboru investiční akce Kampus Albertov dne 20. listopadu zahájilo formálně další etapu přípravy výstavby dvou nových objektů v albertovském univerzitním areálu - Biocentra a Globcentra. Pražský Albertov je ústředním místem budoucího rozvoje excelentních vědeckých a výukových aktivit Univerzity Karlovy v oblasti přírodních a lékařských věd.

Biocentrum bude sdružovat špičkové odborníky v oborech genetiky, proteomiky, bioinformatiky, studia struktur biomolekul, biotechnologií, pokročilých zobrazovacích technologií, virologie, neurochemie, molekulárních patologií, pokročilých analytických metod a mnoha dalších oborů. Výzkumy v těchto oblastech mají velký potenciál pro uplatnění v medicíně a biotechnologiích.

Globcentrum bude zaměřeno na studium globálních změn, rizikových přírodních procesů, vlivu činnosti člověka na přírodu a krajinu a zároveň na sociální, ekonomické a demografické dopady těchto změn. Poznatky mohou být využívány pro praktickou aplikaci v oblastech, kde současná společnost čelí zásadním výzvám – pro řešení otázek potravinové a energetické bezpečnosti, populačních změn nebo mezinárodní migrace a k prevenci a snižování následků přírodních ohrožení.

Obě centra budou zároveň tvořit vynikající prostředí pro výuku v pregraduálním i postgraduálním stupni studia a stanou se i místem studentského života albertovského kampusu.

Během příštích čtyř let by měly být do projektu investovány na předinvestiční a investiční fázi, bez přístrojového vybavení, finanční prostředky ve výši 2,43 mld. korun.

Projekt Univerzity Karlovy Kampus Albertov – Biocentrum, Globcentrum zahrnuje tři fakulty UK – Přírodovědeckou, 1. lékařskou a Matematicko-fyzikální, které patří k nejvýkonnějším vědeckým pracovištím v České republice a dosahují mnoha mezinárodně významných výsledků.

Posluchárna UK

Až budete v některém z tanečních klubů dobíjet energii na další studijně-pracovní týden, pozorně se podívejte, kdo stojí za mixážním pultem. Mohl by to být i David Doubek z katedry psychologie Pedagogické fakulty UK alias Ventolin.​

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Tour de menza

Testujeme Menzy UK. Tentokrát se naši redaktoři vypravili do menzy Jednota, která se nachází v Opletalově ulici nedaleko zastávky Hlavní nádraží. Kromě studentů a rezidentů z místních kolejí sem často zavítá i veřejnost.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.