Jiří Janák (ČEgÚ FF UK): I bohové mohou vyhynout: Vliv klimatických změn na náboženství starého Egypta

Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i., zve na přednášku Jiřího Janáka z Českého egyptologického ústavu FF UK.


Termíny ach a ba náleží ke klíčovým pojmům staroegyptského náboženství a kultury. Egypťané jimi nazývali božskou moc, její pozemské projevy a někdy také bytostí obdařené nadpřirozenou mocí. Shodou okolností jsou oba termíny v egyptském hieroglyfickém písmu zapsány pomocí znaků zobrazujících ptáky, ibisa skalního a čápa sedlatého, a oba tyto živočišné druhy se přestaly v Egyptě vyskytovat v souvislosti s klimatickými změnami někdy v průběhu 3. tisíciletí před Kristem. Každý z těchto ptáků opustil Egypt jindy a z jiných důvodů, ale obě tato vymizení s sebou přinesla významné změny v egyptském náboženství, myšlení i písmu. A právě na příkladu pojmů ach a ba je možné demonstrovat úzkou provázanost některých náboženských představ s jejich živými předobrazy a změnami přírodního prostředí.


Začátek akce 1. června 2017 v 16:00
Konec akce 1. června 2017 v 23:59
Druh akce Přednáška
Organizátor ČEgÚ FF UK
Webové stránky http://www.ff.cuni.cz/udalost/jiri-janak-cegu-ff-uk-bohove-mohou-vyhynout-vliv-klimatickych-zmen-na-nabozenstvi-stareho-egypta/
Místo konání akce Boční II/1401, Praha 4 (přednáškový sál Geofyzikálního ústavu AV ČR)
Cílová skupina Akademická obec i veřejnost


Posluchárna UK

Až budete v některém z tanečních klubů dobíjet energii na další studijně-pracovní týden, pozorně se podívejte, kdo stojí za mixážním pultem. Mohl by to být i David Doubek z katedry psychologie Pedagogické fakulty UK alias Ventolin.​

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Tour de menza

Testujeme Menzy UK. Tentokrát se naši redaktoři vypravili do menzy Jednota, která se nachází v Opletalově ulici nedaleko zastávky Hlavní nádraží. Kromě studentů a rezidentů z místních kolejí sem často zavítá i veřejnost.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.