Veletrh Via Carolina ukázal kompostovatelný pytlík i hru o protektorátu

Via Carolina – veletrh inovačních příležitostí a smluvního výzkumu je zbrusu novým konceptem Centra pro přenos poznatků a technologií UK. Cílem veletrhu je rozšířit spolupráci v oblasti inovací, transferu technologií a celoživotního vzdělávání a zvýšit tak konkurenceschopnost univerzity a její atraktivitu pro studenty, zaměstnance i veřejnost. Veletrh Via Carolina se uskutečnil v úterý 23. května, pro zájemce o osobní prohlídku jednotlivých pracovišť bude pokračovat i ve čtvrtek 24. května.

Centrum pro přenos poznatků a technologií (CPPT) je samostatnou součástí Univerzity Karlovy, která má za úkol podporovat transfer poznatků a technologií a vytvářet tak prostor pro jejich šíření. K tomuto účelu slouží také nový veletrh Via Carolina. Univerzita Karlova na něm interaktivní formou prezentuje výsledky svého výzkumu a externím partnerům i široké veřejnosti představuje své expertní i přístrojové kapacity. Návštěvníci se mohou přijít podívat na prezentace konkrétních nabídek spolupráce a společně se členy vědeckých týmů si vyzkoušet i některé nové technologie.

U příležitosti zahájení veletrhu vyzdvihl rektor UK prof. Tomáš Zima potřebu zintenzivnit spolupráci s aplikační sférou, která přispěje k naplňování tzv. třetí role univerzity: „Stále více si uvědomujeme potřebu posílit vazby mezi naší univerzitou a neakademickým, prakticky orientovaným, světem. Není třeba rozlišovat mezi partnery z řad firem či například veřejné správy. Věřím, že pro všechny se v portfoliu nabídky Univerzity Karlovy najde vhodná příležitost ke spolupráci, ze které může vzniknout něco užitečného pro nejširší veřejnost. Naší prioritou je hlubší spolupráce univerzity s aplikační sférou, lepší vytěžování výsledků výzkumu a naší nabídky kvalitního vzdělání a prezentování jejich užitečnosti a přínosu pro společnost. Těchto aktivit nikdy není dostatek, jde o dlouhou cestu. I proto jsme se rozhodli uspořádat dnešní akci a nazvat ji Via Carolina.“

Celá akce je doplněna o bohatý doprovodný program, který zahrnuje četné workshopy a přednášky na témata spojená s transferem technologií, ochranou duševního vlastnictví a mnoha dalších.

Během prvního dne veletrhu byly návštěvníkům prezentovány příklady námětů z akademického prostředí, které se úspěšně uplatňují na trhu. Svůj projekt představila např. Hana Němcová, jedna z autorek znovupoužitelného, omyvatelného a kompostovatelného pytlíku na potraviny FRUSACK nebo autor nejlepší hry roku 2015 Československo 38–89 Jakub Gemrot. Hra vznikla ze spolupráce Matematicko-fyzikální a Filozofické fakulty, historicky přesné a relevantní informace se tak snoubí s moderními technologiemi.

Součástí prvního dne veletrhu bylo také představení nového Katalogu celoživotního vzdělávání pro aplikační sféru Centra celoživotního vzdělávání UK. Koncept celoživotního vzdělávání si mezi zájemci z řad veřejnosti získává stále větší oblibu. „Katalog vznikl z potřeby profilovat velice kvalitní a širokospektrální nabídku programů celoživotního vzdělávání, které jednotlivé fakulty a další součásti univerzity nabízejí. Na univerzitě se koncentruje široká expertní nabídka a know-how z obrovského počtu oborů, které jsou potřebné pro další profesní vzdělávání. Firmy a státní správa v katalogu naleznou přehledně uspořádanou nabídku našich vzdělávacích aktivit,“ představuje nový katalog vedoucí Centra celoživotního vzdělávání doktorka Alena Slámová.

Univerzita Karlova v současnosti nabízí přes 160 programů celoživotního vzdělávání, které jsou členěny do tří oblastí. Nejvýrazněji jsou zastoupeny humanitní vědy – jedná se přibližně o 130 programů, dále přírodní vědy a vědy lékařské. Katalog je možno prohlížet na webu: http://www.cuni.cz/UK-8125.html

Ve středu 24. května se zájemcům o osobní prohlídky otevřou samotná pracoviště nabízející příležitosti pro smluvní výzkum.


Posluchárna UK

Až budete v některém z tanečních klubů dobíjet energii na další studijně-pracovní týden, pozorně se podívejte, kdo stojí za mixážním pultem. Mohl by to být i David Doubek z katedry psychologie Pedagogické fakulty UK alias Ventolin.​

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Tour de menza

Testujeme Menzy UK. Tentokrát se naši redaktoři vypravili do menzy Jednota, která se nachází v Opletalově ulici nedaleko zastávky Hlavní nádraží. Kromě studentů a rezidentů z místních kolejí sem často zavítá i veřejnost.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.