Kardinál Ravasi zahájil Nádvoří národů

Univerzita Karlova uspořádala ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Arcibiskupstvím pražským diskuzní fórum Dialog o duši Evropy. V rámci projektu Nádvoří národů se u diskuzního stolu ve Vlasteneckém sále Karolina 15. listopadu setkala Jeho Eminence Gianfranco kardinál Ravasi, prefekt pro kulturu Svatého stolce ve Vatikánu, s profesory Tomášem Halíkem a Jiřím Peškem.

Pokračování

19. listopadu 2013


Dialog o duši Evropy

Univerzita Karlova v Praze ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Arcibiskupstvím pražským pořádají diskuzní fórum „Dialog o duši Evropy“ pořádané v rámci “Nádvoří národů” při příležitosti 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu v pátek dne 15. listopadu 2013 od 9,30 hodin ve Vlasteneckém sále Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1.

Pokračování

15. listopadu 2013


Akademický senát zvolil Evu Kohlíkovou kandidátkou na funkci děkanky FTVS UK

Akademický senát Fakulty tělesné výchovy a sportu UK zvolil doc. MUDr. Evu Kohlíkovou, CSc., kandidátkou na funkci děkanky fakulty. O tuto funkci se kromě ní ucházeli také prof. Ing. Václav Bunc, CSc., a doc. PhDr. Vladimír Süss, Ph.D.

Pokračování

Autor: red., 12. listopadu 2013


Nádvoří národů – prostor pro dialog

Církev nezůstává jen v „chrámovém okrsku“, nýbrž vychází vstříc lidem dnešního světa, putuje za nimi, hledá to, co ji s nimi spojuje. Zde nejde ani o klasickou „pastorační péči“, ani o misii v tradičním smyslu slova, nejde ani o polemiku a „učená hádání“. Jde o dialog, plný respektu k jinakosti druhých. O dialog, vycházející z hlubokého poznání, že hlavní hranice dnes nevede mezi striktně oddělenými „tábory“ věřících a nevěřících.

Pokračování

Autor: Mons. Prof. PhDr. Tomáš Halík Th.D., 12. listopadu 2013


Rubrika Nádvoří národů zahajuje diskuzi témat, která mají pro společnost zásadní důležitost

Rubrika Nádvoří národů je otevřena nejen akademické obci, ale i mimouniverzitní veřejnosti. „Nádvoří“ je koncipováno poněkud šířeji a dává prostor k diskuzím témat, která mají pro současnou společnost zásadní důležitost, a o kterých je potřeba vést věcnou diskuzi.

Pokračování

Autor: prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., 11. listopadu 2013


Plzeňskou lékařskou fakultu povede dále prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.

Akademický senát Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy zvolil v tajné volbě prof. MUDr. Borise Kreuzberga, CSc., kandidátem na funkci děkana na období 1. 2. 2014 – 31. 1. 2018. Návrh na jmenování prof. MUDr. Borise Kreuzberga, CSc., do funkce děkana předloží Akademický senát Lékařské fakulty v Plzni rektorovi Univerzity Karlovy v Praze.

Pokračování

31. října 2013


Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., opět zvolen kandidátem na funkci děkana

Kandidátem na funkci děkana 3. lékařské fakulty UK byl na druhém mimořádném zasedání Akademického senátu 3. LF UK zvolen stávající děkan prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. Kandidát na děkana 3. lékařské fakulty UK byl zvolen 20 hlasy z 31 odevzdaných hlasovacích lístků.

Pokračování

22. října 2013


Akademický senát Právnické fakulty zvolil kandidáta na funkci děkana

Na profesoru Janu Kuklíkovi jako kandidátovi na funkci děkana Právnické fakulty UK se shodla většina senátorů fakultního Akademického senátu.

Pokračování

17. října 2013
Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Funkcionalistická budova Lékařské fakulty v Hradci Králové z roku 1939 byla projektována jako sídlo velitelství II. sboru československé armády. Svému původnímu účelu však dlouho nesloužila a po skončení druhé světové války se stala první nově zřízenou československou vysokou školou.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.