Rektoři nesouhlasí s aktuálním návrhem způsobu jmenování profesorů

Česká konference rektorů považuje aktuální znění návrhu novely zákona o vysokých školách za nepřijatelné. Zavedení věcného posuzování odbornosti uchazečů při jmenování profesorů předsedou Senátu parlamentu České republiky označili rektoři za ohrožení autonomie vysokých škol.

Pokračování

Autor: red., ČKR, 22. ledna 2014


Věda je prostředkem, nikoli cílem, říká Marek Vácha

Věřící obvykle poukazují na Boha Stvořitele a tím je pro ně příběh i jeho smysl vyřešen a dál o věci nepřemýšlejí, ateisté stejně tak poukazují na přírodní výběr a tím je pro ně příběh rovněž vyřešen, občas ještě dodají, že příběh žádný smysl nemá, jsme, protože jsme, a jsme zde, protože jsme zde, a s jakýmsi takzvaně osvěžujícím cynismem si to musíme přiznat a připustit a dál nemá smysl přemýšlet.

Pokračování

Autor: Mgr. Marek Vácha, Ph.D., 10. ledna 2014


Rektoři jsou krajně rozhořčeni informacemi o předložení návrhu novely k projednání Vládou ČR

Předsednictvo České konference rektorů je krajně rozhořčeno informacemi o předložení návrhu novely zákona o vysokých školách k projednání Vládou České republiky dne 8.1.2014, která by dosavadní pravomoc prezidenta republiky při jmenování profesorů převedla na předsedu Senátu Parlamentu České republiky.

Pokračování

Autor: ČKR, 8. ledna 2014


Jsou německé univerzity opravdu autonomní?

Do současných debat o akademické, finanční a personální autonomii univerzit, které probíhají v řadě zemí Evropy, se zapojila Nadace Hannse Martina Schleyera, Heinze Nixdorfa spolu s Goetheho univerzitou ve Frankfurtu nad Mohanem.

Pokračování

Autor: Radovan Holub, absolvent FF UK , 6. ledna 2014


Cyrilometodějství, jeho „život po životě“ a inspirace pro současnost

Podle mě jde v našich současných veřejných diskusích o významu cyrilometodějského kultu ve velké míře o dědictví, které v dějinách i v národní mytologii zanechal, ne tolik o jeho reálný dopad, který je především předmětem vědeckého diskursu a v interdisciplinárním rozměru.

Pokračování

Autor: doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D., 9. prosince 2013


Cyril a Metoděj aneb „brána národů“ či „nádvoří pohanů“

Všechna setkání měla velmi příjemnou atmosféru, v auditoriu zasedli vedle univerzitních učitelů hojně také návštěvníci „zvenčí“. Kdo chyběl téměř úplně, byli studenti. Důvodem je dle mého názoru, také to, že – podpořeni současnou ekonomicko-kupeckou hantýrkou a rétorikou – považují vzdělání za „zboží“ a „komoditu“ s přesnou cenou, totiž 180 či 300 kreditů, které po splacení vymění za diplom.

Pokračování

Autor: prof. PhDr. Josef Jařab, CSc., emeritní rektor UP Olomouc , 4. prosince 2013


2. lékařskou fakultu UK povede prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.

Kandidátem na funkci děkana 2. lékařské fakulty UK pro funkční období 2014 až 2018 byl zvolen prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. Volby se dne 20. 11. 2013 zúčastnilo 21 z 24 členů obou komor Akademického senátu 2. LF UK.

Pokračování

Autor: red., 21. listopadu 2013


Doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, PhD., stane v čele Farmaceutické fakulty

Akademický senát FAF UK na svém zasedání dne 20. listopadu 2013 zvolil kandidáta na funkci děkana FaF UK pro volební období od 1. 2. 2014 do 31. 1. 2018. Kandidátem na funkci děkana byl zvolen doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, PhD.

Pokračování

21. listopadu 2013




Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Funkcionalistická budova Lékařské fakulty v Hradci Králové z roku 1939 byla projektována jako sídlo velitelství II. sboru československé armády. Svému původnímu účelu však dlouho nesloužila a po skončení druhé světové války se stala první nově zřízenou československou vysokou školou.

Pokračování




Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.