Tisková konference 23. ledna 2008


Na dnešní tiskové konferenci seznámil rektor Univerzity Karlovy prof. Václav Hampl přítomné novináře nejen s úspěchy univerzity, ale podrobně se věnoval i důsledkům financování vysokého školství pro univerzitu a záměru zřízení univerzitních nemocnic.


Přijímací řízení


Z údajů sledovaných v rámci přijímacího řízení lze usoudit dosažení stabilní úrovně přijímacího řízení ve všech jeho částech. Několik let je soustavný nárůst počtu podaných přihlášek i počtu uchazečů přijatých ke studiu, který je rovnoměrný ve všech typech studia a odpovídá pokračující strukturaci studia na UK. Přestože stoupá počet podaných přihlášek, počet registrovaných žádostí o přezkum rozhodnutí děkana se nezvyšuje a počet uchazečů přijatých rektorem v rámci přezkumného řízení je minimální. Celkový počet studentů na UK v jednotlivých akademických rocích se rovněž rovnoměrně zvyšuje, v minulém roce studovalo téměř 48 tisíc studentů.


Erasmus Mundus


Univerzita Karlova se účastní práce ve 4 konsorciích Erasmus Mundus, je tedy nejaktivnější z českých vysokých škol. První smlouva byla uzavřena v roce 2004 mezi PedF a Roehampton University v Londýně a Fontys University v Tilburgu v Nizozemí. Jedná se o program „Speciální pedagogika“, který běží již čtvrtým rokem. V současné době probíhají společné programy Erasmus Mundus také na FSV „International Masters in Economy, State and Society“ (spolu s University College London) na FHS magisterský program Erasmus Mundus „Francouzská a německá filozofie v evropském prostoru“ (s Univerzitou v Toulouse a dalšími). Na MFF probíhá magisterský program Erasmus Mundus „LCT – European Masters Program in Language and Communication Technologies“ (spolu s Univerzitou v Saarbrücken v Německu a dalšími). K akreditaci se připravuje bakalářský program Joint Degree „Česko-německá studia“ rovněž na FSV (s univerzitou v Řezně).


Boloňský proces


Na fakultách UK z větší části již proběhla strukturace magisterského studia  a v roce 2007 byla dokončena strukturace na teologických fakultách ETF, HTF.  V současné době se dokončuje strukturace studia na Filozofické fakultě, které vzhledem k vysokému počtu různorodých studijních oborů.


Univerzitní nemocnice


Za jeden z hlavních problémů UK považuje, že univerzitní nemocnice mají mít charakter a. s.  – tato zvolená právní forma však přináší celou řadu nejasností a UK by se v žádném případě nerada vzdávala svého vlivu v oblasti vědy a výzkumu a klinické výuky, což by nastalo, pokud by univerzity byly v uvažované a. s. minoritním vlastníkem. Dalšími spornými body jsou mj. oblast pracovně-právních vztahů, převoditelnost akcií, oddlužení nemocnic, financování vědy, akreditace studijních programů atd.
Posluchárna UK

Až budete v některém z tanečních klubů dobíjet energii na další studijně-pracovní týden, pozorně se podívejte, kdo stojí za mixážním pultem. Mohl by to být i David Doubek z katedry psychologie Pedagogické fakulty UK alias Ventolin.​

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Tour de menza

Testujeme Menzy UK. Tentokrát se naši redaktoři vypravili do menzy Jednota, která se nachází v Opletalově ulici nedaleko zastávky Hlavní nádraží. Kromě studentů a rezidentů z místních kolejí sem často zavítá i veřejnost.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.