RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI MEZI UNIVERZITOU KARLOVOU V PRAZE A NÁRODNÍ KNIHOVNOU


Tisková zpráva


Univerzita Karlova v Praze, zastoupená rektorem prof. RNDr. Václavem Hamplem, DrSc., a Národní knihovna, zastoupená generálním ředitelem Mgr. Vlastimilem Ježkem, podepsaly dne 15. května 2008 Rámcovou smlouvu o spolupráci.

Cílem této smlouvy je vytvoření právního rámce pro hlubší a těsnější spolupráci mezi UK a NK při naplňování vědeckovýzkumných, vědeckopedagogických a obdobných úkolů obou smluvních stran. Cílem této smlouvy je vytvoření právního rámce pro účelné propojení a využívání materiálních prostředků, přístrojů, knihovních a dokumentačních fondů.

Na základě této smlouvy budou uzavírány dílčí smlouvy, řešící spolupráci v dílčích oblastech či smlouvy o konkrétní spolupráci UK a NK.

Hlavní formy a obsah spolupráce:

a)  spolupráce při digitalizaci vzácných tisků,

b) spolupráce při digitalizaci knižních fondů,

c) společné vydání kritických edic rukopisů (spolupráce autorská i nakladatelská),

d) koordinace nákupu přístupů na různé servery,

e) koordinace nákupu zahraničních periodik,

f) preferované působení knihovny pro studenty i badatele UK a to ve všech objektech NK a na všech pracovištích,

g) spolupráce při vzniku konferenčního centra v prostoru dnešní haly služeb a velké studovny a privilegované využívání těchto kapacit UK,

h) využití části prostorů v Klementinu pro výuku především Filozofickou fakultou UK a částečně  patrně i Právnickou fakultou UK,

i) příprava muzea české vzdělanosti v historicky hodnotných prostorech Klementina, v autorské spolupráci NK a UK a s využitím části sbírkových fondů UK, atd.


Pro další informace prosím kontaktujte:


Mgr. Václav Hájek                           Mgr. Klára Hamanová


Tiskový mluvčí UK                          Odbor vnějších vztahů RUK


Univerzita Karlova v Praze


Ovocný trh 5


116 36 Praha 1


tel: +420 224 491 248, e-mail: pr@cuni.cz


Posluchárna UK

Až budete v některém z tanečních klubů dobíjet energii na další studijně-pracovní týden, pozorně se podívejte, kdo stojí za mixážním pultem. Mohl by to být i David Doubek z katedry psychologie Pedagogické fakulty UK alias Ventolin.​

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Tour de menza

Testujeme Menzy UK. Tentokrát se naši redaktoři vypravili do menzy Jednota, která se nachází v Opletalově ulici nedaleko zastávky Hlavní nádraží. Kromě studentů a rezidentů z místních kolejí sem často zavítá i veřejnost.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.