Vychází unikátní Atlas krajiny České republiky

3. prosince 2010

906 map a 767 nemapových prvků, což představuje dosud největší objem dat shromážděných v jednom atlase, má jedinečné dílo, které v těchto dnech spatřilo světlo světa. Atlas krajiny České republiky byl slavnostně představen a pokřtěn 30. listopadu 2010 v předsálí Geografické knihovny Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

„Atlas krajiny České republiky je zcela mimořádné dílo,“ řekl v úvodu prezentace Doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D., proděkan pro geografickou sekci a Katedru tělesné výchovy PřF UK, „vznikal pomocí nejmodernějších technologií a je moderní zejména svým pojetím. Shrnuje úroveň současného poznání v geografických oborech a nejen že je to vizuálně krásné, ale především duševně bohaté dílo, které po nás zbude na dlouhou dobu a na které můžeme být právem hrdi.“

Krajinu České republiky nový monumentální atlas představuje, dokumentuje a zkoumá v osmi kapitolách: Krajina – předmět studia, Geografická poloha, Historická krajina, Přírodní krajina, Současná krajina, Krajina jako dědictví, Krajina jako prostor pro společnost a Krajina v umění. Atlas je určen pro odbornou i laickou veřejnost. V originální vizuální i textové části podává detailní obraz současného stavu, minulosti i budoucnosti české krajiny a jejích částí a života člověka v ní. Grafy, mapy, kartogramy, kartodiagramy, schémata, fotografie, výkresy, otisky starých map, reprodukce uměleckých děl českých výtvarníků, demografické a etnografické údaje doplňují například mapy všech chráněných území ČR, mapy vojenských opevnění z let 1935-1939 jako specifického artefaktu v krajině, mapy zaniklých památek v období od r. 1938 do r. 2007, tj. 2000 objektů městských center, klášterů, kostelů, synagog a dalších, seznamuje s průběhem zemětřesení z 15. 1. 1858 v Čechách a ničivých povodní v nedávné době i historii a také se současným stavem českého průmyslu.

Jak se vyvinula moderní kartografie a metody kartografické práce, připomněl ve svém vystoupení Doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc. z Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, jeden z duchovních otců atlasu, který sestavil rozsáhlý tým odborníků geografické sekce:

„Atlas republiky symbolicky stál u zrodu mé profesní kariéry. Byl jsem totiž u vzniku prvního národního atlasu ČSSR v r. 1966, tehdy ještě jako elév na katedře. Byla to pro mě neuvěřitelná zkušenost. Měl jsem jen tabulku, logaritmické pravítko na jednoduché výpočty, barvičky a mapky, které se obtížně množily, protože neexistovaly kopírovací stroje. A stojí i na konci mé odborné kariéry. Měl jsem možnost vidět, jaký úžasný pokrok za 40 let od minulého atlasu společnost udělala a jakými technologiemi toto jedinečné dílo vznikalo. Moje pozice garanta za účast UK na přípravě díla byla dost složitá, sedm let na mě z jedné strany tlačila redakční rada, z druhé stravy kolegové z kateder, že je na to málo času a prostoru. K překvapení některých mých kolegů se atlas opravdu povedlo vydat.“

Složitý proces vzniku Atlasu krajiny České republiky zmínil ve svém projevu také místopředseda redakční rady Doc. Dipl. Ing. Ivo Tábor, CSc., ředitel Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, který byl hlavním řešitelem projektu: „Netušil jsem, co všechno bude tato práce obnášet, jaké obtíže nás potkají za celé období naplňování zadání projektu, dokonce jsem si jednu dobu i myslel, že atlas už ani nevznikne. Řídit a sladit tak velký kolektiv autorů přináší nejen technické, ale i lidské problémy, protože každý z autorů je osobnost, která má vlastní vizi a názor na koncept díla.

Atlas vznikal sedm let, na jeho přípravě se podílel tým 470 lidí nejrůznějších profesí, z toho 356 členů autorského týmu odborníků ze 133 institucí; atlas úctyhodných rozměrů 1 m x 60 cm má 332 stran, váží 10 kg a na jeho vydání bylo spotřebováno 50 tun papíru a půl tuny DVD nosičů. Atlas vychází ve dvou verzích – v klasické tištěné (vázaný i v samostatných listech) a v elektronické podobě. O jeho exkluzivitě svědčí i to, že samotná Univerzita Karlova, která patří mezi klíčové partnery autorského týmu, je majitelem pouze jediného tištěného exempláře, který je pro zájemce připraven k nahlédnutí a prezenčnímu studiu v Základní geografické knihovně PřF UK. Cena atlasu je 5000,-, v DVD formě 500,- Kč.

Soutěž o projekt Atlasu krajiny České republiky vypsalo Ministerstvo životního prostředí v rámci své grantové agentury v roce 2003, atlas byl řešen v rámci projektu Věda a výzkum(AK ČR: Sk/600/01/03). Celkové náklady překročily 50 milionů korun.

Prezentaci Atlasu krajiny České republiky provázela pozoruhodná 3D animace bakalářské práce Jana Jelénka „3D rekonstrukce krajiny na příkladu zaniklých obcí v českém pohraničí a vojenských újezdech“ a také hra kytarového virtuóza prof. Jaroslava Nováka, v jehož podání si přítomní vyslechli rozkošné miniaturní kytarové dílo „Hommagio a Tárrega“ (Valčík, Barcarola, Tanec), které prof. Novák zkomponoval na počest Francesca Tárregy, pedagoga zakladatele moderní kytarové hry 19. století.

(Marie Kohoutová)


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.