17. února 2011

Zasedal Sněm Rady vysokých škol

S informacemi k důležitým otázkám českého vysokého školství, o kterých dnes jednal Sněm Rady vysokých škol na svém 7. zasedání, seznámilo novináře na tiskové konferenci vedení rady. „Dnešní jednání bylo klíčové pro pana ministra,“ zahájil krátké odpolední setkání s novináři Prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc., předseda Rady vysokých škol (RVŠ), „k důležitým bodům jednání patřilo financování vysokých škol a rekapitulace situace na Západočeské univerzitě v Plzni v souvislosti s událostmi na Právnické fakultě ZU.“

zleva: Prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc., předseda Rady vysokých škol (RVŠ), Doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo, místopředseda RVŠ, Doc. Dr. Ing. Vlasta Radová, členka RVŠ – Západočeská univerzita v Plzni, Ing. Jan Koucký, PhD., náměstek ministra pro výzkum a vysoké školství, Prof. RNDr. Jan Bednář, CSc., místopředseda RVŠ, Mgr. Miroslav Jašurek, místopředseda RVŠ a předseda Studentské komory RVŠ, Doc. Ing. Jakub Fischer, PhD., předseda ekonomické komise RVŠ

„Dnešní jednání bylo klíčové pro pana ministra,“ zahájil krátké odpolední setkání s novináři Prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc., předseda Rady vysokých škol (RVŠ), „k důležitým bodům jednání patřilo financování vysokých škol a rekapitulace situace na Západočeské univerzitě v Plzni v souvislosti s událostmi na Právnické fakultě ZU.“

Předseda ekonomické komise RVŠ Doc. Ing. Jakub Fischer, PhD. přiblížil hlavní okruhy problémů financování vysokých škol, o kterých sněm diskutoval.

„Zabývali jsme se dvěma okruhy témat. Tím prvním byl vývoj rozpočtu veřejných vysokých škol na vzdělávací činnost. Konstatovali jsme, že situaci, kdy reálný pokles částky na vzdělávací činnost, která průměrně připadá na jednoho studenta veřejné vysoké školy a která klesla během posledních pěti let o jednu pětinu, konkrétně o 19,4 procenta, považujeme za naprosto nepřijatelnou a domníváme se, že se to musí projevit ve snižující se kvalitě vysokého školství ČR. Obdobně klesají i další relativní ukazatelé, jako podíl veřejných výdajů na vysoké školství ve vztahu k celkovým výdajům státního rozpočtu, stejně jako poměr výdajů na vysoké školství ve vztahu k HDP. Požádali jsme pana ministra, aby nám předložil srovnání vývoje rozpočtu regionálního školství a vysokého školství včetně zohlednění vývoje počtu žáků a studentů v regionálních školách a počtu studentů na vysokých školách, protože i v debatách při přípravách státního rozpočtu ČR na rok 2011 bylo možné sledovat, že zatímco rozpočty regionálních škol se navyšují, víte kolik miliard vláda přidala na učitele, u vysokého školství rozpočet klesá. Srovnáním vývoje rozpočtu regionálního školství a vysokého školství se zohledněním demografických vlivů klesá objem prostředků na jednoho studenta skutečně dramaticky.“

Druhým okruhem diskusí ekonomické komise RVŠ byla podle Jakuba Fischera příprava metodiky rozdělování rozpočtu vysokých škol na rok 2012. V současné době MŠMT ČR zpracovává připomínky, které rada ministerstvu zaslala, a po jejich zpracování proběhne jednání reprezentativní komise. „Pak bychom k tomu zaujali stanovisko a prezentovali konkrétní výstup. Předpokládáme, že materiály budou zpracovány včas, aby školy mohly zohlednit kvóty pro počty studentů v navazujícím magisterském studiu,“ řekl Fischer.

Kromě zprávy o činnosti předsednictva RVŠ za uplynulé tři měsíce, byla neméně důležitým bodem diskusí sněmu Zpráva o činnosti Studentské komory RVŠ, týkající se například výrazného snížení studentských ubytovacích stipendií, plánu implementace reformy finanční pomoci studentům, zahraničních aktivit SK RVŠ nebo prvního zasedání mezirezortní komise pro přípravu tezí právní úpravy zákona o finanční pomoci studentům.

Informace o průběhu a výsledcích 7. zasedání Sněmu RVŠ
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.