Studenti FSV navrhli novou komunikační strategii pro univerzitu

16. 6. 2011, autorka: Tereza Veselská, studentka oboru Marketingová komunikace a PR, členka pracovního týmu, rubrika: Studenti

V rámci výuky letního semestru 2011 měli studenti oboru Marketingová komunikace a PR při Fakultě sociálních věd možnost se zapojit do zajímavého výběrového kurzu. Již jeho název Komunikační strategie Univerzity Karlovy napovídá, že cílem kurzu bylo vytvořit návrh strategie, který by mohla univerzita použít pro své externí i interní komunikační aktivity a také pro svou prezentaci vůči různým cílovým skupinám.

Teorie pro skutečný projekt

Náplň kurzu pokrývala teoretickou i praktickou rovinu výuky. V teoretických částech jsme probírali odborné poznatky z oblasti marketingu a public relations, které jsme dále uplatňovali při jednotlivých krocích tvorby návrhu strategie. V průběhu semestru jsme se tedy postupně mohli věnovat analýze trendů v oblasti vysokého školství, rozboru komunikačního prostoru UK a v neposlední řadě i vytvoření praktického komunikačního manuálu. 

Během kurzu jsme se potýkali s řadou úkolů, které přesahovaly rámec běžné výuky, ale tím o to více rozšiřovaly naše obzory. Provedli a vyhodnotili jsme např. průzkumy, které dohromady zahrnovaly téměř 700 respondentů, analyzovali české i zahraniční univerzity a také jsme se mimo jiné zabývali komplexním monitoringem mediálních obsahů.

Univerzitní komunikace má silný potenciál

Pomocí průzkumů jsme kupř. zjistili, že většina veřejnosti (81 % respondentů) pokládá Univerzitu Karlovu za konzervativní instituci. V rámci komunikačního manuálu jsme tedy navrhli vytvoření oficiálního profilu univerzity na Facebooku, který by byl řádně spravován a stal se tak přínosnou platformou pro komunikaci studentů, uchazečů o studium, veřejnosti a zástupců univerzity.

Dále jsme se z průzkumů dozvěděli, že většina (71 %) studentů univerzity nezná ústřední bod univerzity, který by sloužil pro setkávání studentů ze všech fakult. Navrhli jsme, že by se takovýmto místem mohl stát Klub K4 v Celetné ulici, který dosud nemá dostatečnou prezentaci.

Doporučení našeho týmu, skládajícího se ze čtrnácti studentů, se též vztahovala k univerzitnímu webu. Zde jsme kromě celkové modernizace navrhli vizuální sjednocení jednotlivých webů fakult, vytvoření plnohodnotné anglické verze stránek a zavedení e-shopu s propagačními předměty UK.

Praktické využití?

Výsledkem našeho bezmála čtyřměsíčního úsilí byl ucelený návrh komunikační strategie, který jsme osobně prezentovali předním představitelům UK. Věříme, že náš projekt bude žít dál a postupem času uvidíme jeho části uvedené v praxi.
Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Nenápadná budova na vltavském nábřeží je již více než dvacet let sídlem studentů a vyučujících Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Mediální pozornosti se stavbě dostalo kvůli plynovému výbuchu z dubna 2013, který zdevastoval nejen Hollar, ale také další přilehlé domy a část ulice.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.