IV. World Healthcare Student’s Symposium

5. 12. 2011, autor: Jana Röder, rubrika: Studenti

Ve dnech 18.11-23.11 2011 proběhla v Praze mezinárodní studentská konference určená pro studenty zdravotnických oborů 4th World Healthcare Students‘ Symposium, pořádaná Spolkem Českých Studentů Farmacie ve spolupráci  s IFMSA CZ a USF Brno a pod záštitou Ministerstva Zdravotnictví ČR, Ministerstva Školství ČR a primátorem města Prahy.

Do naší překrásné metropole Prahy se sjelo dohromady 300 studentů ze 45 zemí světa za účelem dozvědět se něco nového na téma Patient Safety (bezpečnost pacienta), Nová Léčiva a Farmakovigilance (sledování bezpečnosti léčiv po jejich uvedení na trh). Hned na uvítanou je čekalo honosné překvapení v podobě opening ceremony (uvítacího ceremoniálu) v prostorech starobylého Karolina, díky čehož po celou dobu této ceremonie na všechny dýchala tajemná starobylá atmosféra. Všichni účastníci bylo tímto speciálním začátkem ohromeni a začali tušit, že celá tato konference bude neobyčejná.

Se začátkem speciálního programu, kdy na všechny čekali přednášející z celého světa, se studenti setkali s ožehavými problémy bezpečnosti pacienta i dalších v rámci tematických přednášek. Tyto přednášky byly zaměřeny mimo jiné na rámcovou spolupráci v zastoupených oborech a z reakcí přítomných bylo patrné, že se jich probíraná problematika týká a mají zájem předsudky mezioborové spolupráce překonávat. Mimo přednášek byly na program zařazeny rozličné workshopy (semináře), které svojí interaktivitou plnili funkci diskuzního fóra a dávali prostor na výměnu zkušenosti z různých oborů zúčastněných na dané téma vedené zkušenými lektory. Zde studenti zjistili, že na danou problematiku lze nahlížet z perspektiv různých profesí a že všechny tyto přístupy mají svůj účel a přínos pro cíl našich profesí, tedy pro pacienta. V rámci rozsáhlých diskuzí účastníci postupně nabili respekt vůči studentům jiných profesí a profesím samotným a zjistili, že zástupci těchto profesí jsou přístupni k mezioborové diskuzi, což by v budoucnu měli praktikovat.

Mimo odbornou část symposia byl připraven tzv. „team building“ program, který účastníky nadobro sblížil a pomohl všem vytvořit silná přátelství se studenty jiných profesí a zjistit, že i ostatní profesionálové jsou lidé jako oni samotní, takže i poslední předsudky bylypřekonány.

Na závěr celé konference byl připraven gala večer v přenádherných prostorech Lucerny. Zde všichni zúčastnění vyměňovali kontakty do budoucna, vytvořilo se tisíce fotek a každý s neobyčejným zážitkem ve svém srdci opouštěl konferenci.

Na závěr by bylo vhodné zmínit, že konference tohoto mezioborového rázu v takovémto měřítku jako proběhla v posledních dnech v Praze se konala poprvé v historii studentstva zdravotnických oborů. Z výstupů účastníků jsme se všichni přesvědčili, že je tato konference nadchla a že každý účastník získal inspiraci k sebevzdělávání se ve svém oboru i z pohledů jiných profesí a také si odnesli přesvědčení o důležitosti mezioborové spolupráci pro zlepšení situace pacienta obecně. 4th World Healthcare Students‘ Symposium se dá považovat za celkově úspěšné a se slibným přínosem pro globální zdravotnictví. Po námi nabytých zkušenostech je jasné, že akce tohoto rázu budou pokračovat a nadále se rozvíjet, protože mezioborová spolupráce má svůj velký význam již na úrovni studentů.

Na závěrečném workshopu celého sympozia "WHSS in your hands" byli studenti požádáni o zpětnou vazbu. Mohu s jistotou říci, že drtivá většina studentů shledala sympozium velice efektivním způsobem, jak zlepšit mezioborovou spolupráci mezi profesionály ve zdravotnictví (doktor, farmaceut, sestra, zubař, fyzioterapeut a další). Studenti se shodli, že jedním z nejlepších způsobů, jak sjednotit celé zdravotnictví a zabránit jednotlivým rozepřím různých zdravotnických oborů je spolupráce již od samotného začátku studia. Vidí budoucnost ve spolupráci studentů farmacie a medicíny nejen na mezinárodním kongresu WHSS ale také na národní, ba i lokální úrovni. Dalším návrhem bylo z původně pěti denního kongresu (konaném jednou za dva roky) udělat sedmi denní (konaný každý rok) a zapojit do programu nejen přednášky a workshopy, ale také několika hodinovou otevřenou diskuzi, na kterou by byli pozváni profesionálové s dlouholetou praxí z jednotlivých odvětví zdravotnictví - doktor, farmaceut a zdr. sestra (a další zdr. pracovníci). Věříme, že snaha o zlepšení mezioborové spolupráce zároveň přinese i prospěšnost pacientům, protože jen dobrá spolupráce přínáší vynikající výsledky!"

David ČechlovskýPosluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Nenápadná budova na vltavském nábřeží je již více než dvacet let sídlem studentů a vyučujících Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Mediální pozornosti se stavbě dostalo kvůli plynovému výbuchu z dubna 2013, který zdevastoval nejen Hollar, ale také další přilehlé domy a část ulice.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.