Vzniklo sdružení Central European Philosophy of Education Society

9. 1. 2012; autor: doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.; rubrika: Projekty a týmy UK

Iniciativa založení občanského sdružení CEUPES (Central European Philosophy of Education Society) vznikla na půdě Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Dále se na projektu podílela Pedagogická fakulta Trnavské univerzity a Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi (Towarzystwo Pedagogiki Filozoficznej). Obsahem a cílem činnosti sdružení je přispět k transformaci a humanizaci občanské společnosti vytvořením prostoru pro filozofickou reflexi problematiky výchovy a vzdělávání v současné vzdělanostní společnosti.

Zakládajícími členy CEUPES jsou prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc., doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc., (obě z katedry občanské výchovy a filozofie), doc. PhDr. Blanka Kudláčová, Ph.D., a doc. PhDr. Andrej Rajský, Ph.D. (oba z katedry pedagogických štúdií z Pedagogické fakulty Trnavské univerzity), PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D. (z katedry etické výchovy Teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci), prof. nadzv. dr. Hab. Slawomir Sztobryn a dr. Marcin Wasilewski (z katedry filozofické pedagogiky Vysoké pedagogické školy v Lodzi).

Obsahem a cílem činnosti sdružení je přispět k transformaci a humanizaci občanské společnosti vytvořením prostoru pro filozofickou reflexi problematiky výchovy a vzdělávání v současné vzdělanostní společnosti.

Hlubším porozuměním společenským jevům, vědeckým výzkumem a cíleným dialogem o problémech výchovy a vzdělávání, hodnot, o mezilidských a generačních vztazích a jejich specifických podobách v jednotlivých zemích střední Evropy chce sdružení spojenými silami přispět k jejich řešení.

Budeme hledat společné hodnoty, z nichž vychází výchovné a vzdělávací tradice v jednotlivých regionech střední Evropy a rozvíjet možnosti mezikulturního a mezioborového dialogu.

Praktické výzvy, jimž se chce CEUPES věnovat, jsou:

- hledání a nacházení možností, jak zpřístupnit filozofii výchovy myšlení dnešních studentů na univerzitách a rozvíjet v nich smysl pro filozofické nahlédnutí vlastní odborné specializace,

- vytvoření středoevropské platformy filozofie výchovy se společnými výzkumy, projekty, konferencemi, stážemi doktorandů a výměnou pedagogů,

- formování nových konkrétních podob spolupráce na základě již vytvořených a fungujících institucí filozofie výchovy v zemích středoevropského regionu včetně akademických pracovišť, výzkumných a výchovně-vzdělávacích organizací a redakcí odborných časopisů.

Vzhledem k současné fragmentárnosti postmoderního pluralistického myšlení považujeme za nutné zabývat se ontologickými, epistemologickými a etickými kořeny evropské kultury výchovy a vzdělávání, reflektovat kriticky jejich proměny v prostředí vzdělanostní společnosti.

Současnou redukci hodnotovosti pouze na paradigmata racionality a efektivního jednání vnímáme jako problematickou – vedle rozvoje moderní vědy je dnes potřebná i kritická rekonstrukce dalších pramenů evropské duchovnosti, řecké péče o logos, křesťanské interiority, osvícenského humanismu.

Společnost respektuje pluralitu konceptuálních východisek jednotlivých bádání, jejichž vzájemný dialog vede k podpoře a rozvoji duchovní tvořivosti.

Společnost chce rozvíjet porozumění pro specifičnosti středoevropského kulturního regionu, za jehož prvky považujeme hlavně:

- prostor setkávání se východoevropského intelektuálního dědictví se západoevropskými zdroji kontinentální moudrosti,

- pozitivní přínos diferencí a zvláštností jednotlivých národních a národnostních optik, přítomných ve středoevropském prostoru,

- respekt k jinakosti a odlišnosti v duchu péče a zodpovědnosti za osud druhého,

- smyslem setkávání na půdě filozofie výchovy je koexistence a dialog, nikoli konfrontace různých přístupů a názorů.

Společnost a její snažení jsou motivovány a inspirovány určitým pojetím filozofie výchovy, jež vychází z těchto předpokladů:

- Filozofii výchovy chápeme v sokratovském duchu jakožto jádro samotné filozofie.

- Filozofie výchovy se nám jeví jako určitá „mise“, jako alternativa před propadem teorie výchovy do sféry pouhé předmětnosti.

- Filozofii výchovy můžeme chápat jako „hlas volajícího na poušti“ uprostřed homogenizačních a depersonalizačních tendencí současné edukační kultury.

- Filozofie a výchova jsou vzájemně podmíněny a jejich vztah je nutně vnitřně strukturovaný: pedagogika si vyžaduje solidní filozoficko-paradigmatický základ a zároveň filozofie (jako „péče o duši“) musí být napojena na živou praxi výchovy.

Další informace najdete na webových stránkách sdružení www.ceupes.eu a na webových stránkách katedry občanské výchovy a filozofie na Univerzitě Karlově – Pedagogické fakultě.Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Nenápadná budova na vltavském nábřeží je již více než dvacet let sídlem studentů a vyučujících Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Mediální pozornosti se stavbě dostalo kvůli plynovému výbuchu z dubna 2013, který zdevastoval nejen Hollar, ale také další přilehlé domy a část ulice.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.