Prezident jmenoval 21 nových profesorů z Univerzity Karlovy

1. února 2012

1. 2. 2012; autor: Lucie Kettnerová; rubrika: i-Forum informuje

Na návrh vědeckých a uměleckých rad vysokých škol jmenoval prezident Václav Klaus celkem sedmdesát osm nových profesorů. Nejvíce nových profesorů, sedm žen a čtrnáct mužů, je opět z Univerzity Karlovy. Jmenovací dekrety dnes profesorům předali ve Velké aule Karolina ministr školství, mládeže a tělovýchovy Josef Dobeš a ministr obrany Alexandr Vondra. Prezident Václav Klaus se ze zdravotních důvodů ceremoniálu nezúčastnil.

Slavnostnímu aktu předávání jmenovacích dekretů předcházelo setkání rektora UK prof. RNDr. Václav Hampla, DrSc., a prorektora pro doktorské studium a akademické kvalifikace prof. PhDr. Ivana Jakubce, CSc., s budoucími profesory, které se uskutečnilo v reprezentačních prostorách Karolina. Přítomné dámy a přítomní pánové si mohli v doprovodu prorektora Jakubce prohlédnout sály, které jsou jinak pro veřejnost uzavřeny. Rektor Václav Hampl všem gratuloval a poděkoval za dosavadní práci pro univerzitu.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Josef Dobeš nejprve omluvil prezidenta Václava Klause, který se nemohl předávání diplomů ze zdravotních důvodů zúčastnit. „Pozice profesora vysoké školy je v jistém ohledu výlučná, celospolečensky i profesně. Vysoké školy jsou centry vrcholné vzdělanosti, jak jejich poslání vymezuje vysokoškolský zákon, a všichni mají oprávněnou úctu k těm, kdo na vysokých školách dosáhli nejvyššího možného stupně odborného uznání,“ zdůraznil ve svém proslovu ministr Dobeš.

Seznam nově jmenovaných profesorů na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze:

doc. MUDr. Jiří Beneš, CSc. (3. LF)

pro obor vnitřní nemoci

doc. RNDr. Ing. Jaroslav Burda, DrSc. (MFF)

pro obor fyzika – fyzika molekulárních a biologických struktur

doc. MUDr. Pavel Calda, CSc. (1. LF)

pro obor gynekologie a porodnictví

doc. Ing. Oldřich Dědek, CSc. (FSV)

pro obor ekonomické teorie

doc. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DSc. (MFF)

pro obor matematika – přibližné a numerické metody

doc. Ing. Petr Drulák, Ph.D. (FSV)

pro obor politologie

doc. PaedDr. Ludmila Fialová, Ph.D. (FTVS)

pro obor kinatropologie

doc. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc. (1. LF)

pro obor neurologie

doc. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc. (PF)

pro obor pracovní právo a právo sociálního zabezpečení

doc. RNDr. Anna Gvozdjáková, DrSc. (1. LF)

pro obor lékařská chemie a biochemie

doc. MUDr. Marcela Kopáčová, Ph.D. (LFHK)

pro obor vnitřní nemoci

doc. MUDr. Martin Krbec, CSc. (3. LF)

pro obor chirurgické obory

doc. MUDr. Hana Langrová, Ph.D. (LFHK)

pro obor oční lékařství

doc. Ing. Mária Mareková, CSc. (1. LF)

pro obor lékařská chemie a biochemie

doc. MUDr. Pavel Maruna, CSc. (1. LF)

pro obor patologická fyziologie

doc. PhDr. Václav Matoušek, CSc. (FHS)

pro obor sociální a kulturní antropologie

doc. PhDr. Ivan Pavlů, DrSc. (FF)

pro obor archeologie

doc. MUDr. David Sedmera, DSc. (1. LF)

pro obor anatomie

doc. RNDr. Fedor Šimkovic, CSc. (MFF)

pro obor fyzika – jaderná fyzika

doc. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D. (PřF)

pro obor anorganická chemie

doc. MUDr. Jan Vojáček, Ph.D. (LFHK)

pro obor kardiochirurgieVelikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.