Iberoamerickou cenu a čestná uznání získalo šest studentů Univerzity Karlovy

21. února 2012

21. 2. 2012; autor: Lucie Kettnerová; rubrika: i-Forum informuje

I když první místo letos obdrželi současně dva studenti z brněnské Masarykovy univerzity, mezi ostatními laureáty Iberoamerické ceny již dominovali zástupci naší největší univerzity. Z dvanácti oceněných jich má šest zapsanou v indexu jako alma mater právě Univerzitu Karlovu, která také celý ceremoniál v pondělí 20. února ve svých reprezentačních prostorách hostila. Záštity nad soutěží se již tradičně ujala manželka prezidenta republiky Livia Klausová.

Zleva: Jana Kratochvílová, Marek Atanasčev a Jan Střítecký

„Když před sedmnácti lety vyhlašovali diplomatičtí zástupci španělsky a portugalsky hovořících zemí v České republice soutěž pro studenty českých vysokých škol Premio Iberoamericano, těžko asi tušili, že zakládají tradici, která přetrvá desetiletí a bude v evropských poměrech něčím zcela výjimečným. Oznámili tehdy, že cílem akce je podporovat v České republice výzkum a poznávání Latinské Ameriky a Iberského poloostrova a přispívat k upevňování vzájemných kulturních vazeb iberoamerických zemí s Českou republikou,“ prohlásil ve svém úvodním slovu rektor Univerzity Karlovy prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., který zároveň upozornil na rostoucí možnosti českých studentů vyjíždět na stipendijní pobyty do Latinské Ameriky. Ještě v únoru například odjede do Mexika několik studentů doktorského programu z Univerzity Karlovy, z Argentiny se skupina doktorandů vrátila před několika týdny.

„Iberoamerická cena jsme my, všichni zde přítomní,“ vzkázal J. E. Víctor Julián Hernández León, velvyslanec Bolívarovské republiky Venezuela, „Milujme Iberoamerickou cenu a budeme i my milováni. Naše láska k ní bude násobená tisíci studentů a v různých publikacích zvěčněná.“

Do 17. ročníku soutěže se přihlásilo méně účastníků než v předchozích letech. Podle Livie Klausové však byly soutěžní práce natolik kvalitní, že nebylo snadné vybrat vítěze. Proto nakonec porota přistoupila k nezvyklému kroku a přiřkla první cenu dvěma soutěžícím.

Přehled oceněných

1. cena – Marek Atanasčev  (MU) za práci s názvem Postavy D. Madaleny de Vilhena v díle Freie Luíse de Sousa od Almeidy Garretta

1. cena - Jan Střítecký (MU) za esej Obrazy mexické revoluce v románech Carlose Fuentese

3. cena - Jana Kratochvílová (UK) za práci věnovanou současnému mexickému umění Alebrijes  oaxaquenos

Ostatní účastníci získali čestná uznání.

Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.