Studenti nejsou paraziti, znělo večerem

29. února 2012

29. 2. 2012; autor: Helena Stinglová, rubrika: Téma

Také Noc univerzit na Filozofické fakultě UK přilákala stovky lidí. Prostřednictvím řady přednášek se v úterý 28. února večer představily veřejnosti všechny fakulty Univerzity Karlovy. Zájemci se mohli pobavit rovněž při divadelních představeních a koncertech, které se konaly na chodbách budovy v centru Prahy, prohlédnout si mohli i výstavu Jan Palach 69.

Vedle Filozofické fakulty otevřela veřejnosti své brány také Právnická fakulta UK. Akce se konala jako součást informačně-protestního Týdne neklidu namířeného proti plánovaným změnám vysokoškolské legislativy. Jednotlivé budovy Univerzity Karlovy pulzovaly stovkami lidí až do pozdních nočních hodin. Kapacity poslucháren mnohdy nedostačovaly obrovskému zájmu veřejnosti.

„Přišla jsem, protože chci podpořit všechny akce, které se v tomto týdnu konají. Navíc se tady pořádá spousta zajímavých přednášek,“ usmívala se studentka Katolické teologické fakulty Ludmila Homutová.

Jako jeden z prvních vystoupil na Filozofické fakultě prorektor prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., z Pedagogické fakulty. Ve své přednášce nazvané Homo academicus a jeho labutí píseň mluvil o „totálním zaprodání slova reforma“, když narážel na vládou často skloňovaný výraz. „Veřejné vysoké školy a univerzity jsou posledním ostrůvkem, který se vymyká kumulaci kapitálu,“ upozornil na to, co může ohrozit přijetí plánované legislativy.

Paralelně v další posluchárně přednášel Mgr. Petr Sláma, Th.D., z Evangelické teologické fakulty o teologii Starého zákona. „Berte to jako malou ochutnávku z toho, co se u nás na fakultě studuje,“ lákal Sláma ve zcela zaplněné posluchárně účastníky přednášky. V další místnosti přednášel také prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc., z Matematicko-fyzikální fakulty. Jeho přednáška Matfyzák je také člověk přilákala tolik posluchačů, že se do místnosti nevešli, a stáli proto až v chodbě.

O hodinu později vystoupil např. doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D., z Přírodovědecké fakulty s přednáškou nazvanou Parazitolog detektivem: Parazit mezi námi! Proč jsou samci krásní? A hrozba infekcí!. „Hlava tohoto státu nazvala studenty parazity, čímž se dotkla nejenom studentů, ale také mě. Vy ale z biologického pohledu parazity nejste,“ usmíval se docent Votýpka na začátku svého vystoupení, které dále věnoval tématu parazitů.

Přednáška předsedy Akademického senátu Matematicko-fyzikální fakulty doc. RNDr. Jiřího Dolejšího, CSc., Od částicové fyziky přes studenty k politice přilákala stejně jako u jeho kolegů z ostatních fakult takové množství zájemců, že se tísnili až na chodbě před posluchárnou.

I v pozdějších večerních hodinách zaplňovaly posluchárny stále spousty posluchačů. K zájemcům promluvil z největší, ovšem přeplněné posluchárny fakulty na téma O trojí odpovědnosti univerzit také prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D., z Fakulty humanitních studií.

Večerní přednáška prof. PhDr. Martina Potůčka, CSc., MSc., z Fakulty sociálních věd na téma Potřebujeme vizi a strategie!, v níž na začátku pochválil vznik občanských hnutí, kterým není lhostejný vývoj ve vysokém školství, přilákala podobně jako vystoupení jeho předchůdců velké množství lidí. V době, kdy přednášel, se už před posluchárnou shromažďovali další posluchači, kteří se těšili na již skutečně noční vystoupení prof. PhDr. Tomáše Halíka, Th.D., z Filozofické fakulty.

V úterý večer se také v rámci Noci univerzit sešli pod záštitou Spolku studentů historie odborníci a studenti, kteří debatovali o budoucnosti historie jako oboru na pozadí chystaných legislativních změn. Historikové v čele s proděkanem FF prof. PhDr. Ivanem Šedivým, CSc., věnovali velkou část debaty problematice masifikace oboru.

Většina přednášejících neopomněla pozvat posluchače na středeční protestní pochod proti chystaným legislativním změnám.
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.