Práce pro humanitně vzdělané není v Česku dost, Evropa je však na tom ještě hůře

22.3.2012    Mladá fronta DNES    Strana 2    Příloha - Absolventi, autro:   Vítek Novák       


Při výběru vysoké školy se maturanti ještě stále řídí spíše emocemi než praktickým uvažováním.

Zájem trhu o absolventy humanitních oborů sice prudce klesá, přesto se na tento typ škol každoročně hlásí stále více a více uchazečů.

            Humanitní obory jsou zábavnější, zajímavější a méně náročné -tak zní hlavní argumenty desetitisíců studentů, kteří o ně mají zájem. Kdo se však dívá dopředu, měl by myslet i na uplatnění po škole.

            Statistiky jsou přitom neúprosné, najít práci se absolventům těchto oborů daří s menším úspěchem než u právnicky, lékařsky či pedagogicky zaměřených fakult.

Příležitostí ubývá

Vláda šetří, ubývá tak pracovních příležitostí ve veřejném sektoru, který byl častým cílem právě čerstvých absolventů humanitních oborů. Stejně je tomu i u firem. Ty mají naopak neustálý nedostatek technických odborníků. Podle studie Střediska vzdělávací politiky univerzity Karlovy jsou nejžádanější absolventi strojních a elektrotechnických fakult a oborů informačních technologií.

            Naopak nejhůře shánějí práci absolventi přírodovědných a zemědělských oborů, kde nezaměstnanost dosahuje až deseti procent. U humanitních oborů napočítali experti z Univerzity Karlovy nezaměstnanost šestiprocentní.

Každý pátý mimo obor

Zcela bez šance humanitně vzdělaní nejsou, musí se však většinou rozloučit s představou práce ve vystudovaném oboru. „Vystudoval jsem filozofii a prakticky jediná šance, jak ji uplatnit, je dál ji vyučovat. A to nechci. Takže budu muset vzít zavděk administrativní prací, kde své znalosti vůbec nevyužiju, jsou mi k ničemu,“ přibližuje svou situaci absolvent filozofické fakulty Jonáš Stibor.

A není sám. S prací mimo obor se podle zmíněné studie Univerzity Karlovy musí potýkat každý pátý absolvent.

Jinde je to i horší

V porovnání se státy Evropské unie si přesto nevede Česká republika špatně. Kupříkladu ve Velké Británii pracuje mimo vystudovaný obor třetina absolventů.

            Vynikáme také v nízké nezaměstnanosti vysokoškoláků, která v průměru nepřesahuje ani pět procent. Lépe je na tom pouze Švýcarsko, Německo a Nizozemsko.

            Špatně na tom nejsme ani v novodobém fenoménu „převzdělanosti“ - práci, pro niž je vysokoškolský titul k ničemu, vykonává 14 procent absolventů. To je v porovnání se zbytkem Evropy opět velmi pozitivní údaj.

            Rekordmanem v této „disciplíně“ je Španělsko, kde třetina vysokoškolsky vzdělané populace pracuje na pozicích, v nichž vysokou školu neupotřebí.

Klíč k úspěchu? Jazyk

Čekat, že s vysokoškolským diplomem v ruce za námi budou běhat firmy s nabídkou práce, se nevyplatí. Jak uvádějí statistiky internetových pracovních portálů, na nabídku netechnické práce odpovídá v průměru přes padesát zájemců.

            Čeho si zaměstnavatelé na uchazečích obvykle nejvíce cení?

            „Především vynikající znalosti cizích jazyků - nejlépe dvou. Důležitým prvkem je také osobnost, zdravé sebevědomí, ale zároveň i pokora. Dále je to samostatnost, umění zaujmout a přesvědčit, prodat své schopnosti. Stejně důležité je umět pracovat s informacemi, získávat ty podstatné a následně je analyzovat. Velké plus mají absolventi, kteří již získali pracovní zkušenosti a návyky, nejlépe ze soukromého sektoru, ze zahraničních firem,“ vysvětluje Martin Schneider z personální agentury Adecco.

Výhoda praxe

Podle Adecca je navíc nezbytné si vlastní aktivitou získávat zkušenosti a praxi. Účastnit se dobrovolných stáží a brigád například v neziskovém sektoru, poznávat firemní kultury, angažovat se v odborných spolcích.

            „Tento servis nabízí naše studentská organizace, ve které si každý student může vyzkoušet různé firemní pozice a pilovat například komunikaci s klientem. Dostáváme skutečné zakázky, firmy nás respektují,“ vysvětluje Pavlína Trojanová z neziskové organizace AISEC.

***

FAKTA Absolventi v souvislostech * Na Ukrajině má polovina mladých ve věku 25-34 let vysokoškolský diplom, zatímco v ČR ani ne čtvrtina. * V ČR je 4. nejnižší nezaměstnanost vysokoškolsky vzdělaných osob v EU, činí méně než 5 %. * V České republice pracuje 4 až 5 let po absolvování mimo svůj obor zhruba každý pátý vysokoškolák, zatímco v roce 2006 každý sedmý. * Nejvyšší příjmy mívají absolventi právnických, informatických a ekonomických oborů. * Nejnižších příjmů se dostává vystudovaným zemědělcům a lidem v oborech umění a vzdělávání. * Pracovat v jiném než vystudovaném oboru se nejvíce vyplatí absolventům pedagogických fakult, polepšit si mohou až o čtvrtinu platu. * Opouštět obor se nejméně vyplatí v oboru elektrotechniky, zdravotnictví a práva. * Nezaměstnanost osob s doktorským titulem činila v roce 2011 méně než 2 %, s magisterským titulem 4 % a s titulem bakaláře 8 %. * Poslední dobou výrazně stoupá zaměstnanost absolventů soukromých škol. * S největší nezaměstnaností se potýkají absolventi zemědělských oborů, s nejnižší lékařské obory.
Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Nenápadná budova na vltavském nábřeží je již více než dvacet let sídlem studentů a vyučujících Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Mediální pozornosti se stavbě dostalo kvůli plynovému výbuchu z dubna 2013, který zdevastoval nejen Hollar, ale také další přilehlé domy a část ulice.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.