29. března 2012

Jednota českých matematiků a fyziků oslavila 150. výročí vzniku

29. 3. 2012; autor: P.K.; rubrika: i-Forum informuje

Přesně na den po 150 letech si členové Jednoty českých matematiků a fyziků připomněli výročí ustavující schůze spolku, který založila čtveřice studentů Filozofické fakulty c. k. Karlovo-Fredinandovy univerzity. Slavnostního setkání členů Jednoty, jedné z nejstarších českých učených společností, se účastnil i prezident republiky Václav Klaus. Ve svém projevu kritizoval snižování významu matematiky a popírání její potřeby ve vzdělání.

zleva v první řadě: personální ředitelka ČEZ Hana Krbcová, předseda AV ČR prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., předsedkyně Evropské matematické společnosti Marta Sanz Solé, předseda JČMF RNDr. Josef Kubát, rektor ČVUT prof. Ing. Václav Havlíček, CSc.

Záštitu nad oslavami převzal rektor Univerzity Karlovy prof. Václav Hampl, který ve zdravici ocenil skutečnost, že se Jednota snaží úspěšně propojovat vysokoškolské pedagogy, vědecké pracovníky a učitele, stejně tak jako žáky a studenty základních a středních škol.

předseda JČMF RNDr. Josef Kubát


Dějiny spolku, který má dnes více než 2 000 členů, přiblížil následovně auditoriu jeho současný předseda Josef Kubát. „Naše společnost je od samého začátku apolitická. Jednota matematiků a fyziků je profesní společnost, která dobrovolnými aktivitami svých členů, zejména péčí o mladé talenty, podporuje rozvoj matematiky. V současnosti považujeme v oblasti vzdělávání za velký úkol správné nastavení maturitní zkoušky," uvedl Kubát.

Skutečnost, že se matematika nestala povinným předmětem maturitní zkoušky, kritizoval ve svém vystoupení i prezident republiky Václav Klaus: „Používat matematiku znamená tříbit si logiku a schopnost pracovat s abstraktními pojmy. Tomu nás žádný jiný předmět tak dobře nenaučí. I proto považuji za velkou chybu, že se matematika nestala povinným předmětem maturitní zkoušky. Vždy jsem proti tomu protestoval." Prezident dále varoval před „mylnou vírou v to, že nás výpočetní technika zbaví povinnosti učit se matematiku."

prezident ČR prof. Ing. Václav Klaus, CSc.

Kritikou ministerstva školství a mládeže zakončil svůj příspěvek o úspěšné prezentaci českých studentů na mezinárodních olympiádách předseda Komise pro talentované žáky RNDr. Jan Kříž, Ph.D. „Vyslanci tedy nejsou zástupci České republiky, ale Jednoty českých matematiků a fyziků," uvedl s tím, že výdaje jsou zanedbatelné ve srovnání s výdaji stejného ministerstva na sportovní reprezentace.

Pogratulovat přišli do Karolina Jednotě předseda AV ČR prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., rektor ČVUT prof. Ing. Václav Havlíček, CSc. a mnoho dalších významných akademických osobností.

Své výročí Jednota oslavila vydáním speciální poštovní známky a výstavou v prostorách Matematicko-fyzikální fakulty UK.

Zleva: Ředitel odboru známkové tvorby České pošty, a.s., ing. Břetislav Janík a autor známky grafik Pavel Hrach při křtu známky v sále Poštovního muzea v Praze. Autor rytiny obálky prvního dne je grafik a rytec Jaroslav Tvrdoň.Jednota českých matematiků a fyziků se dělí na čtyři sekce: vědecké – Českou matematickou a Českou fyzikální společnost – a sekce pedagogické – Fyzikálně pedagogickou sekci a sekci Učitelů matematiky. Kolektivními členy se v poslední době stalo více než 100 gymnázií a dalších vědeckých institucí. Jednota je odborným garantem Matematické a Fyzikální olympiády, organizuje řadu soutěží pro studenty, konference a přednášky pro odbornou i laickou veřejnost.
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.