Německá agentura představila svoje granty pro doktorandy

2. května 2012

2. 5. 2012; autor: P.K.; rubrika: i-Forum informuje

Mezinárodní programy na podporu mladých vědců a především tzv. doktorandská kolegia prezentovala v Praze největší německá agentura podporující vědu, Německá výzkumná společnost (DFG). Tento soukromoprávní spolek, jehož členy jsou univerzity, akademie a výzkumné organizace, získává finance z větší části od jednotlivých spolkových zemí a v roce 2010 hospodařil s rozpočtem ve výši přibližně 2,6 miliardy eur. Předností DFG je komplexní systém programů podpory pro všechny fáze vědecké kariéry.

Akci pořádalo v rámci oslav 20. výročí podpisu československo-německé smlouvy o dobrém sousedství a přátelské spolupráci Velvyslanectví spolkové republiky Německo.

„Spousta věcí se vyjasnila a rozšířila se informovanost. Zaujala mne především mezinárodní doktorská kolegia, která jsou příležitostí pro smysluplnou spolupráci na moderní formě výchovy doktorandů,“ zhodnotil prezentaci DFG rektor Univerzity Karlovy v Praze prof. Václav Hampl.

Zástupkyně Německé výzkumné společnosti Dr. Beate Konze-Thomas ve své prezentaci uvedla, že DFG se kromě podpory národních projektů soustřeďuje na mezinárodní spolupráci vědeckých týmů. V roce 2010 směřovalo na mezinárodní projekty přibližně 20 procent rozpočtu, tedy 547 milionů eur na .

Dr. Beate Konze-Thomas

Mezinárodní doktorandská kolegia, struktura vytvořená pro celou vertikální strukturu akademických pracovníků, zahrnuje od doktorandů až po profesory, zajišťuje studijní a výzkumné programy v širším vědeckém kontextu. Eliminuje se tím tradiční přístup, kdy doktorand je veden jedním školitelem a většinou je jeho práce zahrnuta do výzkumných záměrů školitele.

O vytvoření kolegia žádá univerzita, ale na základě podkladů malé skupiny spolupracujících vědců. V rámci činnosti kolegia jsou vytvořeny programy na míru, speciální workshopy, semináře pro přenos dovedností a pobyty na zahraniční univerzitě. Mezinárodní kolegia v průměru disponují podle Dr. Jürgena Breitkopfa ročním rozpočtem okolo 700 000 eur. Základní délka kolegia je 4,5 roku a skupiny vědců smí žádat jen jednou o prodloužení své činnosti. Maximální délka fungování kolegia tedy nepřesáhne devět let.

V současné době působí 45 mezinárodních kolegií v 22 zemích. Jediným zástupcem v České republice je projekt Fakulty humanitních studií UK a Univerzity Ludwiga Maximiliana v Mnichově. Kolegium zaštiťuje z německé strany prof. Martin Schulze Wessel a z české PhDr. Miroslav Kunštát, kteří během prezentace seznámili účastníky se systémem fungování kolegia. Přednosti zapojení do doktorandského kolegia prezentovali i studenti doktorského studia obou univerzit.

„Potřebujeme stabilitu, pokud chceme vytvořit vědecké školy. Vědecké týmy, vychovávající doktorandy, by měly pracovat spolu déle než tři roky nebo pět let. Doba devíti let je rozumná, protože studenti, kteří do kolegia vstoupí, by měli být na konci jeho fungování před profesurou,“ uvedl moderátor celé prezentace prof. Zdeněk Strakoš.

"V kontextu Evropské unie hovoříme o výstavbě Evropského prostoru vysokého školství a realizaci Evropského výzkumného prostoru, ovšem kromě multilaterlání spolupráce v Evropské unii je velmi důležitý i další rozměr, který bych chtěl zdůraznit, a to je bilaterální kooperace. K tomu je potřeba vzájemná výměna informací, ale také dobrá spolupráce, abychom dosáhli jak vlastních, tak společných cílů," představil prezentaci DFG velvyslanec Spolkové republiky Německo Detlef Lingemann ve svém úvodním slově.
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.