28. května 2012

Rektor ocenil celoživotní práci kardinála Vlka

28. 5. 2012; autor: Helena Stinglová; foto: Helena Kodalíková; rubrika: i-Forum informuje

U příležitosti osmdesátých narozenin vyznamenal rektor prof. RNDr Václav Hampl, DrSc., emeritního arcibiskupa J. E. Miloslava kardinála Vlka medailí a čestným uznáním „jeho osobního přínosu pro kultivování a rozvoj duchovních a kulturních hodnot“. Ocenění si kardinál převzal z rukou rektora na závěr sympozia Církev v pokoncilní době, které na jeho počest uspořádala Katolická teologická fakulta UK v pondělí 28. května.

„Dovolte mi, abych vám pogratuloval k čisté a rovné cestě, kterou procházíte svým i našimi životy, k věrnosti idejím a nepřekročitelným hodnotám, jež tento nedokonalý svět činí lepším a nám, kteří v něm často bloudíme, dodává sílu, inspiraci a víru, že by to mohla být, že to i je naše cesta. Poděkovat bych vám chtěl hlavně za to, že jste nás učil této neoblomné věrnosti a úctě k duchovní tradici a společenským hodnotám, které je nutné kultivovat a chránit. A také za to, jakou ve vás měla Univerzita Karlova oporu ve chvíli, kdy se stala opět svobodnou, a také za všechno dobré, nezbytné a užitečné, co jste jako velký kancléř učinil pro její Katolickou teologickou fakultu,“ gratuloval kardinálu Vlkovi profesor Hampl.

K přání připojil profesor Hampl i historickou medaili a listinu s čestným uznáním, jimiž tak ocenil kardinálovo celoživotní poslání, ale i přínos Univerzitě Karlově. „Chápejte prosím, Vaše Eminence, toto ocenění jako výraz respektu, obdivu a přátelství a také jako pevné přesvědčení, že dialog mezi vámi a naší univerzitou bude pokračovat ještě dlouhou řadu zdravých, šťastných a plodných let,“ usmíval se profesor Hampl. Práce kardinála Vlka byla oceněna již v roce 1999, kdy dostal Pamětní medaili UK.

„Děkuji pane rektore za ta krásná slova,“ děkoval kardinál Vlk a zavzpomínal na univerzitní půdě na svá studijní léta, kdy v době, kdy se nemohl věnovat teologii, vystudoval archivnictví na Filozofické fakultě.

V pondělí se u příležitosti Vlkových narozenin konalo také sympozium věnované církvi v pokoncilní době. Kardinál Vlk se zúčastnil celého setkání a po celé odpoledne bedlivě poslouchal příspěvky přednášejících, jež zahájil děkan fakulty ThLic. Prokop Brož, Th.D.

Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.