Rektor ocenil celoživotní práci kardinála Vlka

28. 5. 2012; autor: Helena Stinglová; foto: Helena Kodalíková; rubrika: i-Forum informuje

U příležitosti osmdesátých narozenin vyznamenal rektor prof. RNDr Václav Hampl, DrSc., emeritního arcibiskupa J. E. Miloslava kardinála Vlka medailí a čestným uznáním „jeho osobního přínosu pro kultivování a rozvoj duchovních a kulturních hodnot“. Ocenění si kardinál převzal z rukou rektora na závěr sympozia Církev v pokoncilní době, které na jeho počest uspořádala Katolická teologická fakulta UK v pondělí 28. května.

„Dovolte mi, abych vám pogratuloval k čisté a rovné cestě, kterou procházíte svým i našimi životy, k věrnosti idejím a nepřekročitelným hodnotám, jež tento nedokonalý svět činí lepším a nám, kteří v něm často bloudíme, dodává sílu, inspiraci a víru, že by to mohla být, že to i je naše cesta. Poděkovat bych vám chtěl hlavně za to, že jste nás učil této neoblomné věrnosti a úctě k duchovní tradici a společenským hodnotám, které je nutné kultivovat a chránit. A také za to, jakou ve vás měla Univerzita Karlova oporu ve chvíli, kdy se stala opět svobodnou, a také za všechno dobré, nezbytné a užitečné, co jste jako velký kancléř učinil pro její Katolickou teologickou fakultu,“ gratuloval kardinálu Vlkovi profesor Hampl.

K přání připojil profesor Hampl i historickou medaili a listinu s čestným uznáním, jimiž tak ocenil kardinálovo celoživotní poslání, ale i přínos Univerzitě Karlově. „Chápejte prosím, Vaše Eminence, toto ocenění jako výraz respektu, obdivu a přátelství a také jako pevné přesvědčení, že dialog mezi vámi a naší univerzitou bude pokračovat ještě dlouhou řadu zdravých, šťastných a plodných let,“ usmíval se profesor Hampl. Práce kardinála Vlka byla oceněna již v roce 1999, kdy dostal Pamětní medaili UK.

„Děkuji pane rektore za ta krásná slova,“ děkoval kardinál Vlk a zavzpomínal na univerzitní půdě na svá studijní léta, kdy v době, kdy se nemohl věnovat teologii, vystudoval archivnictví na Filozofické fakultě.

V pondělí se u příležitosti Vlkových narozenin konalo také sympozium věnované církvi v pokoncilní době. Kardinál Vlk se zúčastnil celého setkání a po celé odpoledne bedlivě poslouchal příspěvky přednášejících, jež zahájil děkan fakulty ThLic. Prokop Brož, Th.D.

Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Nenápadná budova na vltavském nábřeží je již více než dvacet let sídlem studentů a vyučujících Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Mediální pozornosti se stavbě dostalo kvůli plynovému výbuchu z dubna 2013, který zdevastoval nejen Hollar, ale také další přilehlé domy a část ulice.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.