13. července 2012

Rakouský ministr pro vědu a výzkum obdivoval krásu Karolina

13. 7. 2012; autor: Helena Stinglová; rubrika: i-Forum informuje

Uchvácen kouzlem historického centra nejstarší univerzity ve střední Evropě byl rakouský ministr pro vědu a výzkum Karlheinz Töchterle. Ve Vlasteneckém sále Karolina ho v pátek 13. července přivítal rektor Univerzity Karlovy prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., společně s prorektorem prof. MUDr. Janem Škrhou, DrSc.

Ministra velmi zajímalo, jaké obory se na Univerzitě Karlově učí a jaké možnosti studia zde mají zahraniční studenti. Se zájmem se vyptával i na rozpočet školy, protože sám před tím, než nastoupil do ministerské funkce, byl rektorem Innsbrucké univerzity. „Když se potkají dva rektoři, obvykle první dvě otázky, které padnou, jsou: Kolik máte studentů a jaký máte rozpočet,“ vtipkoval profesor Hampl a na všechny ministrovy dotazy ochotně odpovídal. Ministra v souvislosti s tím zajímala i v tuzemsku velmi aktuální otázka, a to financování vysokých škol.

Po krátkém jednání s čelnými představiteli univerzity ministra a jeho doprovod provedl Karolinem prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc., z katedry německých a rakouských studií na Fakultě sociálních věd UK a především také historik zabývající se dějinami univerzity. Ministrovi ukázal a popsal největší skvosty Karolina.

Při historicko-uměleckém exkurzu však došlo i na téma vědy. Profesor Pešek je totiž také členem řídícího grémia programu AKTION, jehož posláním je spolupráce ve vědě a vzdělávání mezi Rakouskem a Českou republikou.

Po setkání v Karolinu profesor Pešek doprovodil ministra a jeho tým na procházce blízkým okolím rektorátu.

Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.