Účastníci konference zjišťují, co je kvalita ve vzdělávání

10. 9. 2012; autor: prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc., red.; rubrika: Věda na UK

Jubilejní XX. konference České asociace pedagogického výzkumu pod názvem Kvalita ve vzdělávání probíhá v termínu 10.–12. září 2012 na Pedagogické fakultě UK. Hlavní tématem setkání je pojem kvalita, který patří v pedagogických textech i dokumentech vzdělávací politiky v současnosti k nejfrekventovanějším, ovšem není jednoznačně vymezen.

Ilustrační foto

Účelem konference není najít obecně použitelnou definici pojmu kvalita, ale zaměřit se na hledání kvality v různých teoretických rámcích, výzkumných přístupech a aspektech vzdělávání. Jednání konference se proto soustřeďuje na možnosti měření kvality, otázky kvality učitele a jeho vzdělávání, kvality kurikula a procesů učení, vzdělávacích procesů a institucí. Neopomíjí ani podmínky a subjekty, které kvalitu ve vzdělávání determinují, vytvářejí a hodnotí.

Organizátoři připravili jednání v celkem jedenácti tematických sekcích, na programu jsou například metody měření kvality vzdělávání, výzkumy řízení školy a školství, kulturní a sociální aspekty školní edukace či téma učitel jako výzkumník. Součástí jsou i tři plenární přednášky, které povedou mezinárodně uznávaní odborníci: prof. Leif Moos, prof. PhDr. Jan Průcha, DrSc., a Dr. Paolo Santiago.

Závěrem konference proběhne za účasti odborníků z akademických kruhů panelová diskuse pod názvem Mají výzkumníci spoluodpovědnost za vzdělávací politiku?, která se zaměří na problematiku zodpovědnosti akademické obce za oblast regionálního školství a bude hledat odpovědi například na tyto otázky: Do jaké míry se představitelé akademické obce cítí zodpovědni za chybné kroky vzdělávací politiky? Mají se snažit politická rozhodnutí ovlivnit? Do jaké míry je skutečně ovlivňují? Upozorňují dostatečně na rizika a možné důsledky nepoučených rozhodnutí? Jak by mohla akademická obec přispět ke kvalitnější vzdělávací politice? Jaké má nástroje k jejímu ovlivňování? Postoje účastníků budou konkretizovány na aktuálních opatřeních vzdělávací politiky.

Ve středu 12. září proběhnou paralelně dva metodologické semináře, které jsou určeny akademickým pracovníkům a doktorandům. První bude pracovat s kvantitativními daty, druhý s kvalitativními.

Aktualizované informace o konferenci najdete na webové stránce http://capv2012.pedf.cuni.cz/.
Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Nenápadná budova na vltavském nábřeží je již více než dvacet let sídlem studentů a vyučujících Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Mediální pozornosti se stavbě dostalo kvůli plynovému výbuchu z dubna 2013, který zdevastoval nejen Hollar, ale také další přilehlé domy a část ulice.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.