10. září 2012

Účastníci konference zjišťují, co je kvalita ve vzdělávání

10. 9. 2012; autor: prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc., red.; rubrika: Věda na UK

Jubilejní XX. konference České asociace pedagogického výzkumu pod názvem Kvalita ve vzdělávání probíhá v termínu 10.–12. září 2012 na Pedagogické fakultě UK. Hlavní tématem setkání je pojem kvalita, který patří v pedagogických textech i dokumentech vzdělávací politiky v současnosti k nejfrekventovanějším, ovšem není jednoznačně vymezen.

Ilustrační foto

Účelem konference není najít obecně použitelnou definici pojmu kvalita, ale zaměřit se na hledání kvality v různých teoretických rámcích, výzkumných přístupech a aspektech vzdělávání. Jednání konference se proto soustřeďuje na možnosti měření kvality, otázky kvality učitele a jeho vzdělávání, kvality kurikula a procesů učení, vzdělávacích procesů a institucí. Neopomíjí ani podmínky a subjekty, které kvalitu ve vzdělávání determinují, vytvářejí a hodnotí.

Organizátoři připravili jednání v celkem jedenácti tematických sekcích, na programu jsou například metody měření kvality vzdělávání, výzkumy řízení školy a školství, kulturní a sociální aspekty školní edukace či téma učitel jako výzkumník. Součástí jsou i tři plenární přednášky, které povedou mezinárodně uznávaní odborníci: prof. Leif Moos, prof. PhDr. Jan Průcha, DrSc., a Dr. Paolo Santiago.

Závěrem konference proběhne za účasti odborníků z akademických kruhů panelová diskuse pod názvem Mají výzkumníci spoluodpovědnost za vzdělávací politiku?, která se zaměří na problematiku zodpovědnosti akademické obce za oblast regionálního školství a bude hledat odpovědi například na tyto otázky: Do jaké míry se představitelé akademické obce cítí zodpovědni za chybné kroky vzdělávací politiky? Mají se snažit politická rozhodnutí ovlivnit? Do jaké míry je skutečně ovlivňují? Upozorňují dostatečně na rizika a možné důsledky nepoučených rozhodnutí? Jak by mohla akademická obec přispět ke kvalitnější vzdělávací politice? Jaké má nástroje k jejímu ovlivňování? Postoje účastníků budou konkretizovány na aktuálních opatřeních vzdělávací politiky.

Ve středu 12. září proběhnou paralelně dva metodologické semináře, které jsou určeny akademickým pracovníkům a doktorandům. První bude pracovat s kvantitativními daty, druhý s kvalitativními.

Aktualizované informace o konferenci najdete na webové stránce http://capv2012.pedf.cuni.cz/.


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.