Petra Köpplová • foto: Kanárci • 1. února 2013

Kanárci pípnou, jaká je kvalita ovzduší

Zařízení upozorňující na aktuální míru znečištění ovzduší se stává skutečností. Před rokem získal původní nápad Radky Peterové, absolventky Studia nových médií FF UK, hlavní cenu soutěže Social Innovation Camp. Na soutěži se utvořila neformální skupina nadšenců Kanárci.cz, která už na podzim 2013 ve spolupráci s neziskovou organizací Čisté nebe zprovozní prvních dvacet prototypů.

Projekt Kanárci je založen na principu participatory sensing, kdy uživatelé měří a sdílejí výsledky. Přístroje umožní sledovat vlastní expozici, ale sdílením dat současně vytváří databázi, která je doplněna o oficiální měření stacionárních měřáků Českého hydrometeorologického ústavu. Kanárci nebudou rigidně kalibrováni jako měřicí stanice ČHMÚ, na druhou stranu ale zachytí trendy v expozici jednotlivých uživatelů.

První měřáky a zapojení občanů do komunitního měření proběhne v Moravskoslezském regionu na podzim 2013. Sledování kvality ovzduší je zde téměř každodenní rutinou a lidé jsou ochotni mu věnovat více času než v Praze.

„V současné době pracujeme na vylepšování funkcí měřáku, získávání a zobrazování dat,“ říká projektová manažerka Kamila Plocková z neziskové organizace Čisté nebe. „Snažíme se zapojit co nejvíce nadšenců do fáze vývoje a konstrukce zařízení. Našeho workshopu, který se konal v polovině ledna v Hackerspace Prague, se účastnili i akademičtí pracovníci MFF,“ dodává Plocková.

O projektu Kanárci

Název projektu se inspiroval v historii – způsobem zjišťování přítomnosti metanu v dolech. Na kontrolu výskytu plynu se používali kanárci, kteří při zvýšení jeho koncentrace zemřeli. Projekt, který podpořila svým grantem společnost T-Mobile, bude v první fázi sledovat hodnoty polétavého prachu v ovzduší. Původní návrh přišel od Radky Peterové (FF UK), která psala diplomovou práci o zapojení veřejnosti do sběru dat. Před dvěma roky s kolegou Jakubem Hyblerem vytvořili pro potřeby diplomové práce první prototyp měřáku a díky výhře v Social Innovation Campu nyní můžou „kanárci“ takto sloužit.

Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.