Lidské „kuriozity“ fascinují publikum i dnes

Před nedávnem se v médiích objevila zpráva, že v Mexiku více než 150 let po její smrti pohřbili kdysi slavnou lidskou „abnormalitu“ Julii Pastranovou. Příběh připomněl osudy Mexičanky, kterou pro neobvyklý vzhled v 19. století vystavovali po celém světě. Kulturou komerčního vystavování lidské jinakosti v jejím společenském a ideologickém kontextu se zabývá doktorand obecné antropologie na Fakultě humanitních studií UK Mgr. Filip Herza.

Filip Herza se snaží v České republice podpořit rozvoj oboru disability studies

Filip Herza se snaží v České republice podpořit rozvoj oboru disability studies

Výzkumný projekt, který začal Filip Herza zpracovávat již v diplomové práci, se zaměřuje především na české přehlídky tělesné jinakosti v 19. a na počátku 20. století. „Zajímá mě, jak se v tomto období v českých zemích vytvářela představa tělesné normality a v opozici vůči tomu představa tělesné abnormality a jak se tyto kategorie vzájemně definovaly. Zabývám se také tím, jak se toto rozlišování propojovalo s různými dobovými ideologiemi, jako jsou liberální kapitalismus nebo nacionalismus,“ vysvětlil a upozornil, že tělesnou jinakost chápe jako ideologický sociální konstrukt, který vznikal vždy v konkrétním historickém kontextu.

Jeho výzkumný projekt je skutečně ojedinělý, v českém prostředí se dosud tomuto tématu nikdo nevěnoval. „Dnes se nám může zdát, že šlo pouze o jakousi ‚úchylnou‘, dávno překonanou zábavu, ve skutečnosti se však jednalo o významnou symbolickou praxi, která stále znovu potvrzovala, kdo je a kdo není ‚normální‘, a kdo tudíž může být považován za plnohodnotnou lidskou bytost, plnoprávného občana,“ podotkl Filip Herza.

První předvádění lidských „kuriozit“ na počátku 19. století u nás mělo punc kočovných atrakcí. Probíhaly na jarmarcích či nárožích. Postupně se však tyto performance proměňovaly ve velkou show a ty nejpopulárnější „kuriozity“ získaly ve své době status celebrit. „Byla to do značné míry mezinárodní kultura a velká komunita lidí, která se mezi sebou dobře znala, která však z velké části zanikla během druhé světové války, kdy padla za oběť eugenické politice nacistického režimu,“ upozornil Filip Herza.

Mezi ony světově známé „kuriozity“ patřila právě i již zmiňovaná Julia Pastranová (1834–1860), jejíž vzhled dráždil dobové představy o „civilizovaném“ ženství a zpochybňoval hranice mezi člověkem a zvířetem. Z její kariéry nejvíce těžil impresário Theodor Lent, který ji předváděl jako „vousatou dámu“, „opičí ženu“ či „nejošklivější ženu na světě“. Lent se s Pastranovou nakonec i oženil. Když při porodu jejich syna v roce 1860 Julia zemřela, Lent se rozhodl nechat její tělo nabalzamovat a ještě několik let potom se živil předváděním jejích ostatků.

Juliina tělesná schránka během řady let vystřídala několik majitelů, až skončila v anatomických sbírkách univerzity v Oslu. Až v současnosti se mexickému guvernérovi Mariovi Lópezovi po několika letech vyjednávání podařilo získat její preparované tělo zpět, aby mohla v únoru roku 2013 více než 150 let po své smrti v klidu spočinout v rodné půdě.

Dobová reklama z časopisu Pražský ilustrovaný kurýr z roku 1901

Dobová reklama z časopisu Pražský ilustrovaný kurýr z roku 1901

„Abychom se však nebavili jen o zahraničních případech… Od třicátých let 20. století je v Hrdličkově muzeu člověka uložena kostra tzv. dahomejské amazonky Gutty, která se do Prahy dostala se skupinou ‚Dahomejců‘, předvádějících se v roce 1892 na Střeleckém ostrově. Její ostatky byly až donedávna vystavovány s naprosto šokujícím popiskem ‚kostra černošky‘. Teprve zásluhou současného kurátora sbírek Mgr. Marca Stelly se dnes dozvídáme o tom, kdo Gutta ve skutečnosti byla a jak se do Prahy dostala. Zda se o její ostatky v budoucnu někdo přihlásí a Česko tak bude mít možnost symbolicky zúčtovat se svou rasistickou minulostí, je zatím ve hvězdách,“ podotkl Filip Herza.

Vystavování lidských „kuriozit“ se na přelomu 19. a 20. století těšilo velké popularitě. Jinak tomu není však ani dnes. „Když jsem se o toto téma začal zajímat, tak mi jako antropologovi přišlo nejzajímavější to, že je to z dnešního pohledu něco nepochopitelného. Říkal jsem si, že to volá po prozkoumání, porozumění a kritické interpretaci. Záhy se ale ukázalo, že to až tak dnešnímu vnímání tělesné jinakosti a ‚postižení‘ vzdálené není. Dnes třeba televize vysílají reality show, kde vystupují tzv. liliputáni. Diváci s nadšením sledují, jak zakládají rodinu, staví dům, jak jedou na dovolenou. To jsou narativy velmi podobné těm, které sleduji v dokumentech z 19. století,“ zdůraznil.

Jeho výzkum souvisí s oborem společenskovědního bádání nazývaným disability studies, který je u nás relativně nový. Vědní obor o sociálních a kulturních konstrukcích tělesné a intelektuální jinakosti a její interpretace jako „postižení“ se dnes v zahraničí těší velkému zájmu. Představit hlavní myšlenky a koncept disability studies u nás by měla také výstava pojmenovaná Postiženi normalitou, na jejíž přípravě se Filip Herza podílí. Začít by měla letos v červnu v galerii DOX u příležitosti stého výročí založení Jedličkova ústavu.

„Její snahou je ukázat to, že ‚postižení‘ je věcí sociální, že nemá svůj původ v tělech či myslích konkrétních jedinců, ale že ho vytváří společnost různými bariérami, předsudky a stereotypy,“ vysvětlil Filip Herza a zmínil spolukurátorku výstavy Mgr. Kateřinu Kolářovou, Ph.D., z katedry genderových studií FHS UK, která se o ukotvení oboru disability studies v České republice dlouhodobě snaží a jejíž snahu podporuje i výzkum Filipa Herzy.

Další otázky a nápady k tématu můžete psát přímo Filipu Herzovi: .
Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Nenápadná budova na vltavském nábřeží je již více než dvacet let sídlem studentů a vyučujících Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Mediální pozornosti se stavbě dostalo kvůli plynovému výbuchu z dubna 2013, který zdevastoval nejen Hollar, ale také další přilehlé domy a část ulice.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.