Petra Köpplová • foto: red. • 14. března 2013

Lipská univerzita udělí novou cenu pro archiváře a historiky

Představa ztráty uložených dat na počítači nebo podkladů děsí všechny akademické pracovníky, ale pro univerzitní archiváře je skutečnou noční můrou. Dvoudenní mezinárodní konference Spolupráce archivů: propojení a kooperace (Archive im Verbund: Netzwerke und Kooperationen) se ve dnech 14.–15. března snaží na půdě Univerzity Karlovy najít řešení pro zlepšení práce archivů nejen v krizových situacích.

Jarní zasedání pracovní skupiny archivů německých univerzit a vědeckých institucí zahájil 13. března v prostorách Vlasteneckého sálu rektor UK prof. Václav Hampl spolu s rektorkou Lipské univerzity profesorkou Beate Schückingovou a předsedkyní České archivní společnosti doc. Marií Ryantovou.

Před vlastním zahájením konference si rektoři prohlédli jednu z nejdražších archiválií pražského univerzitního archivu – dobový opis Kutnohorského dekretu. Právě dekret vydaný v roce 1409 Václavem IV. vedl k odchodu části učenců naší alma mater do Lipska a k založení Lipské univerzity.

Rektor UK prof. Václav Hampl ve své zdravici vyzdvihl zásluhu převážně dnešní generace českých a německých univerzitních archivářů a historiků na tom, že se obraz minulosti obou sesterských středoevropských univerzit přehodnocuje a kultivuje. Děje se tak v souladu s nejnovějšími trendy archivní teorie a praxe, univerzitní historiografie a také s potřebami společnosti, ve které tyto univerzity fungují. V závěru své zdravice zmínil důležitost, jakou v akademickém životě a kultuře hrají univerzitní insignie, a vyzval přítomné archiváře, aby zvážili možnost uspořádat výstavu nebo připravit publikaci o tradičních symbolech středoevropské akademické autonomie.

Rektorka Lipské univerzity Beate Schückingová ve svém projevu zdůraznila, že zatímco dříve byly archivy zbrojnicí nacionalistických předsudků, dnes by společné dějiny neměly být pro národy ve střední Evropě dělicí bariérou. Archiváři a historici by se podle ní měli zaměřit na zdůrazňování společných rysů. V této souvislosti prof. Schückingová poprvé na veřejnosti oznámila, že Lipská univerzita díky velkorysému soukromému daru bude od příštího roku udělovat mezinárodní Cenu Ludwiga Weickmanna. Tuto cenu získají nejlepší práce v oboru dějin univerzit a vědy.

Pracovní setkání archivářů v pražském Karolinu bude věnováno také spolupráci a utváření vazeb mezi archivy v domácím i mezinárodním měřítku. Program byl dále rozšířen o zástupce českých a rakouských archivů a dalších paměťových institucí, čímž vznikla možnost prodiskutovat stávající projekty založené na vzájemné spolupráci a zamyslet se nad podobou těch budoucích.


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.