‹  Listopad 2018  ›

ČtSoNe
1234
PoÚtStČtSoNe
567891011
PoÚtStČtSoNe
12131415161718
PoÚtStČtSoNe
19202122232425
PoÚtStČt
2627282930

23. května 2018 – 31. prosince 2018

Mikuláš Klaudyán: První mapa Čech 1518 v Mapové sbírce

Knihovna geografie a Mapová sbírka Geografické sekce PřF UK vás zvou, u příležitosti 500. výročí vydání první mapy Českého království, na výstavu Mikuláš Klaudyán: první mapa Čech 1518.


10. října 2018 – 12. listopadu 2018

Lenka Horňáková Civade

Unie výtvarných umělců,z.s.Hradec Králové ve spolupráci s Lékařskou fakultou zve na výstavu obrazů a kreseb Lenky Horňákové-Civade v Galerii Na Hradě, v budově Lékařské knihovny LF HK.


17. října 2018 – 17. listopadu 2018

Festival: 100 roků satiry

Fakulta humanitních studií UK srdečně zve na festival 100 roků satiry, kterou pořádá společně s Filozofickou fakultou UK, Český rozhlasem Vltava, Sametovým posvícením a Kampusem Hybernská. Jedná se o celoměsíční festival nabitý přednáškami, debatami, hudebními i divadelními představeními. Festival se týká primárně satiry, její společenské funkce a jejích proměn v dobových kontextech. Od 1. do 28. října probíhá zároveň soutěž Satirikonfest 2018, ve které žáci středních škol soutěží o nejlepší satirický pamflet.


3. listopadu 2018

2. ročník konference Setkání s Hejného metodou

Katedra matematiky a didaktiky matematiky PedF UK spolu se společností H-mat, o.p.s. pořádá druhý ročník konference Setkání s Hejného metodou pro učitele matematiky 2. stupně a učitele 1. stupně ZŠ a MŠ.


7. listopadu 2018

II. prezentace projektové dokumentace „Kampus Albertov – Biocentrum, Globcentrum“ ve fázi dokumentace pro územní řízení

Zástupci projektantů a architektů z ateliéru "Znamení čtyř - architekti" představí veřejnosti projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí, která je výsledkem několika měsíců intenzivního projektování a projednávání návrhu stavby tak, aby konečná podoba návrhu obou budov - Biocentra a Globcentra - byla akceptovatelná všemi zainteresovanými stranami.


8. listopadu 2018

Přednáška Andrey Griesebner: Wives for Divorce - Husbands for Cohabitation. Marriage Litigations in Austria from the 16th to the 20th Century

Časopis Dějiny – Teorie – Kritika ve spolupráci s Fakultou humanitních studií UK a Oddělením pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR vás zve na přednášku prof. Dr. Andrey Griesebner (Universität Wien) „Wives for Divorce - Husbands for Cohabitation. Marriage Litigations in Austria from the 16th to the 20th Century“.


9. listopadu 2018 – 11. listopadu 2018

Kurz: Instruktor lezení na umělých stěnách

Velmi intenzivní kurz objasňuje využití lezeckých aktivit ve volnočasových aktivitách, při školní tělesné výchově. Zdůrazňuje prvky bezpečnosti, poukazuje na stavbu lezeckých programů pro různé věkové kategorie a představuje široké možnosti využití lezení na umělých stěnách ve školní TV


9. listopadu 2018

Konference (Za)co můžou media

Evangelická teologická fakulta si vás dovoluje pozvat na

9. mezioborovou konferenci Diakoniky, tentokrát pod názvem (Za) co můžou média.


9. listopadu 2018 – 10. listopadu 2018

Zážitkovka v netradičních předmětech

Studenti si vyzkouší jak mohou využívat prvky zážitkové pedagogiky v předmětech jako je čeština a matematika. Získají informace o základních prvcích zážitkovky, vyzkouší na vlastní kůži některé aktivity a sami budou tvořit svoje návrhy aktivit.


9. listopadu 2018

Vítání knihy: „Sto let. Hodnota svobody, nebo cena za nezávislost?“

Fakulta humanitních studií UK, Sociologické nakladatelství (SLON) a editoři knihy Jan Horský a Miroslav Hroch Vás srdečně zvou na vítání knihy „Sto let. Hodnota svobody, nebo cena za nezávislost?“. V programu vystoupí někteří z autorů a autorek knihy, úvodní slovo přednese prof. Miloš Havelka. Vítání bude spojeno s odbornou debatou.


13. listopadu 2018

Pravidelný seminář Společnosti pro filosofickou antropologii (Josef Fulka)

Hostem pravidelného semináře Společnosti pro filosofickou antropologii bude Josef Fulka, který působí na Fakultě humanitních studií UK. Přednáška s názvem „Když ruce mluví“ se koná právě od 18:30 v Pražském kreativním centru v sále Minuta (druhé patro).


14. listopadu 2018

Přednáška dr. Xin Liu: „Counting Zero: Rethinking Essence and Difference in Feminist Epistemologies“

Katedra genderových studií na Fakultě humanitních studií UK srdečně zve na přednášku dr. Liu Xin z helsinské univerzity. Přednáška „Counting Zero: Rethinking Essence and Difference in Feminist Epistemologies“ se bude konat ve středu 14. listopadu 2018 v 10:30 v budově FTVS UK (José Martího 269/31 Praha 6 – Veleslavín) v místnosti FHS 1.


16. listopadu 2018

Pražská bezpečnostní konference 2018

U příležitosti 100. výročí vzniku Československa se 16. listopadu uskuteční 14. Pražská bezpečnostní konference, tentokrát na téma 100+ Česko a Evropa. Jejím cílem je expertní debata o reflexi historického vývoje ČR, postavení Česka v měnící se Evropě a měnícím se světě a vizích o možné budoucnosti naší země v příštích 100 letech.


17. listopadu 2018

Uctění památky 17. listopadu Albertov

Den boje za svobodu a demokracii a také Mezinárodní den studentstva si letos připomeneme na několika místech v Praze. Největší připomínková setkání se odehrají, jako již tradičně, na Albertově a na Národní třídě. Obě události organizují studenti a ponesou se v pozitivním duchu a bez politické agitace. Chceme poklidně oslavit tento významný svátek a nabídnout v průběhu celého dne diskuze, koncerty, divadla a vzdělávací program pro širokou veřejnost.


21. listopadu 2018

TRIMED JOB 2018

Jak na systém vzdělávání a který obor či působiště si vybrat? Odejít sbírat zkušenosti do zahraničí, nebo zůstat v českých nemocnicích? Řešení nabízí Veletrh práce 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy TRIMED JOB 2018.


22. listopadu 2018

Den otevřených dveří na MFF UK

Celodenní přehlídka všech studijních programů MFF UK (fyzika, matematika, informatika, učitelství) a jednotlivých oborů tradičně nabízí všem zájemcům podrobné a nejucelenější informace. Program přinese ochutnávku z odborných témat v podobě popularizačních přednášek, besedu o možnostech a podmínkách studia, po celý den pak informační stánky jednotlivých pracovišť fakulty.


22. listopadu 2018 – 23. listopadu 2018

Teologická konference „Služba církve a její řády”

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s Církví československou husitskou Vás zvou na konferenci „Služba církve a její řády“ konanou 22.-23. listopadu 2018.


22. listopadu 2018 – 23. listopadu 2018

Cesty translatologie

Ústav translatologie FF UK ve spolupráci s Kruhem moderních filologů a za podpory Zastoupení Evropské komise v ČR pořádá u příležitosti 55. výročí založení studijního oboru překladatelství a tlumočnictví v Praze mezinárodní workshop, který je zaměřen na prezentaci prací zejména studentů doktorských studijních programů, jejichž disertace se týkají translatologických témat, a to bez ohledu na filologickou oblast.


22. listopadu 2018

Vítání knihy: „Kulturní paměť a film. Jak se měnil obraz poválečného odsunu v české filmové tvorbě“

Fakulta humanitních studií UK, Sociologické nakladatelství (SLON) a autorka knihy Irena Řehořová Vás srdečně zvou na vítání knihy „Kulturní paměť a film. Jak se měnil obraz poválečného odsunu v české filmové tvorbě“.


23. listopadu 2018

Seminář komunikace prostřednictvím sociálních sítí

V semináři se účastníci dozvědí, co sociální sítě jsou a jak je mohou efektivně využívat pro prezentaci projektů a výsledků své práce. Je zaměřen na mírně pokročilé uživatele, kteří doposud nevyužívali sociální sítě jako komunikační médium s širší veřejností.


26. listopadu 2018

Konference „Sociální práce na rozhraní kultur”

Konference v přednáškách pozvaných hostů představí téma migrace v kontextu historie, současnosti a prognózy do budoucnosti. Nastíní sociální a kulturně hodnotové principy společenské soudržnosti v rámci migrace. Cílem konference je otevření diskuze s pozvanými hosty společně se studenty a to s důrazem na sociální aspekty migrace z pohledu: teologie, kulturologie, psychologie, sociální politiky, církve, vlivu médií. V rámci konferencí vystoupí s přednáškou i původní obyvatelé Sýrie, kteří mají s tématem migrace osobní zkušenosti.


27. listopadu 2018

Pravidelný seminář Společnosti pro filosofickou antropologii (Ladislav Benyovszky)

Hostem pravidelného semináře Společnosti pro filosofickou antropologii bude Ladislav Benyovszky, který působí na Fakultě humanitních studií UK. Přednáška s názvem „Heideggerova přednáška Báseň (Das Gedicht) po padesáti letech“ se koná právě od 18:30 v Pražském kreativním centru v sále č. 219.


28. listopadu 2018

Cesta medicínou prof. Bohdana Pomahače

Prof. Bohdan Pomahač, světoznámý český plastický chirurg, který jako první v USA provedl transplantaci obličeje, bude hostem na 2. lékařské fakultě. O své práci i cestě medicínou promluví ve středu 28. listopadu od 16 hod. ve Velké posluchárně. Nejen pro studenty půjde o jedinečnou příležitost k setkání s obdivuhodnou a inspirativní osobností české a světové medicíny.


29. listopadu 2018

Křeslo pro Fausta

Jaké jsou novinky v léčbě oka? Zajímá vás, jaký zvuk má současná česká oftalmologie ve světě? Lze si na operačním sále zastepovat? Zajímají vás odpovědi nejen na tyto otázky? Přijďte 29. listopadu 2018 v 17.00 hodin do

Fausťáku – Akademického klubu 1. LF UK. Do pravidelného pořadu Křeslo pro Fausta tentokrát přijde přednostka Oční kliniky 1. LF UK a VFN v Praze prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., MBA.


29. listopadu 2018

Rozpravy o robotické žurnalistice v ČTK

V listopadu se Rozpravy zaměří na robotizaci a automatizaci žurnalistiky. Nahradí novináře roboti? Nebo budou pouze jejich nezbytnými pomocníky? Jak jim mohou pomoci? Co všechno lze v novinářské praxi automatizovat a jaké postupy využívá ČTK už nyní? A jaké nevýhody zapojení algoritmů do žurnalistiky přináší?


1. prosince 2018

Konference Training day 2018: “Čas růst”

Zajímá Tě seberozvoj a rád/a objevuješ nové příležitosti k osobnímu růstu? Toužíš se rozvíjet v oblastech, které nejsou běžnou součástí každodenní výuky? Máš chuť se zúčastnit konference, která Ti poskytne nejen nové zkušenosti, ale též podněty k přemýšlení a sebeobjevování? Nevšední konference plná inspirativních přednášek a interaktivních workshopů zaměřených na pestré oblasti soft skills, osobního rozvoje a duševního zdraví.


3. prosince 2018 – 21. prosince 2018

Rorátní zpívání na schodech

Srdečně zveme studenty, pedagogy KTF 
a ostatní přátele a zaměstnance budovy v Thákurově 3 na pravidelné a již skoro tradiční krátké adventní zpívání na schodech. Bude se konat každý všední den s výjimkou dnů, kdy se konají rorátní mše a snídaně), a to od 8:20 na schodech před obrazem Panny Marie umístěným před děkanátem fakulty.


3. prosince 2018

70. výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv

U příležitosti 70. výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv vystoupí na FF UK zakladatel Human Rights Watch a obránce lidských práv Aryeh Neier. Slavnostní přednáška proběhne 3. prosince od 16:30 hod. O den později na ni naváže workshop, během kterého přední odborníci představí lidská práva v historických souvislostech i z pohledu dneška.


5. prosince 2018

Poutní slavnost a Mikulášská

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy zve studenty, pedagogy, zaměstnance a přátele k poutní slavnosti fakulty (Neposkvrněné početí Panny Marie), kterou oslavíme při společné mši svaté v kapli Arcibiskupského semináře (kaple v kupoli.)


6. prosince 2018

Přednáška prof. Seroussiho: „Sounds and Music of the Synagogue“

Etnomuzikologický program na Fakultě humanitních studií UK srdečně zve na přednášky nositele Izraelské státní ceny, profesora Edwina Seroussiho, který působí na Hebrew University of Jerusalem.


7. prosince 2018

Prorok evangelický Isaiáš prorokoval…

Konference o textologických, literárních a teologických otázkách knihy proroka Izaiáše


7. prosince 2018

Přednáška prof. Seroussiho: „Modes and Modality in Jewish Prayer: East and West“

Etnomuzikologický program na Fakultě humanitních studií UK srdečně zve na přednášky nositele Izraelské státní ceny, profesora Edwina Seroussiho, který působí na Hebrew University of Jerusalem.


8. prosince 2018

Svět pro příští generace: Poslední večeře

IV. ročník konference pro studenty a absolventy doktorských programů. Konference se uskuteční dne 8. 12. 2018 v budově Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy.


11. prosince 2018 – 12. prosince 2018

Vůdce národa František Ladislav Rieger a jeho místo v české politice, kultuře a vědě

Mezinárodní konference při příležitosti 200. výročí narození a 115. výročí úmrtí F. L. Riegra ve dnech 11. a 12. prosince 2018. Nad konferencí převzal záštitu Mgr. Radek Vondráček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky


11. prosince 2018

Workshop s Alešem Novákem a Danielou Vallega-Neu: Translating as an event

Společnost pro filosofickou antropologii krom semináře uspořádá v prosinci i workshop s názvem „Translating as an Event: A workshop with Daniela Vallega-Neu“, který se koná tradičně v Pražském kreativním centru (sál Minuta).


11. prosince 2018

Pravidelný seminář Společnosti pro filosofickou antropologii (Filip Horáček)

Společnost pro filosofickou antropologii i v prosinci uspořádá úterní seminář, který se koná v Pražském kreativním centru. V úterý 11. prosince bude hostem Filip Horáček, který působí na Fakultě humanitních studií UK. Přednáška s názvem „Josefovy sny u Matouše 1-2“ se koná od 18:30 v Pražském kreativním centru (sál Minuta).


13. prosince 2018

Pražský den Radiologické společnosti ČLS JEP

Organizuje: Radiodiagnostická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha. Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a ohodnocena 4 kreditními body. 3. LF UK, 1. patro, posluchárna R. Konigové, Ruská 87, Praha 10


13. prosince 2018

On the Mysteries of the Swiss Dual Vocational Education and Training

What are the economics of vocational education and training?

Is there a role for the government due to market and other failures? What are the roles of individual stakeholders from the education and employment sectors? Who bears the costs, benefits, and risks? How can the quality and relevance of vocational education and training be secured? What does academic research tell us, and what is the role of evidence-informed policy making?


18. prosince 2018

Vánoční koncert VUS UK

Tradiční koncert VUS UK v předvánočním čase bude mít letos nádech historie slavného města na slavném Canal Grande.

Zazní tvorba hudebních mistrů tzv. Benátské školy - např. Claudia Monteverdiho či Antonia Vivaldiho. Vrcholem večera bude Vivaldiho Gloria in D. Těšíme se na Vás!


20. prosince 2018

Middle East Movie Nights: Crossing the Bridge

Award-winning director Fatih Akin takes us on a journey through Istanbul, the city that bridges Europe and Asia, and challenges familiar notions of east and west. He looks at the vibrant musical scene which includes traditional Turkish music plus rock and hip-hop.


5. ledna 2019

Den otevřených dveří na 1. lékařské fakultě UK

Pro zájemce o studium všeobecného a zubního lékařství i nelékařských oborů v sobotu 5. ledna 2019 od 10.00 do 13.00 připravila pražská 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Den otevřených dveří. Uchazeči o studium zde získají informace o fakultě a oborech, které lze na fakultě v akademickém roce 2019/2020 studovat, o přijímacím řízení i o studentském životě. Otevřena budou výjimečně také vybraná pracoviště fakulty.


10. ledna 2019

Studentská konference: „Podpora žáků inkluzivní třídy“

Katedra preprimární a primární pedagogiky Vás zve na studentskou konferenci „Podpora žáků inkluzivní třídy“.


11. ledna 2019

Komentovaná prohlídka výstavy o Janu Patočkovi „Filosofovo bytí – a čas“ se Zdeňkem Pincem

Fakulta humanitních studií UK srdečně zve všechny své studenty na komentovanou prohlídku výstavy „Filosofovo bytí – a čas. Jan Patočka na pracovištích Akademie věd“, kterou pořádají Akademie věd ČR, Středisko společných činností AV ČR, Filosofický ústav AV ČR a Archiv Jana Patočky v Galerii Věda a umění AV ČR (Národní 3, Praha 1). Výstavou bude v pátek dne 11. ledna 2019 od 12:30 do vyčerpání zájmu (nejpozději do 18:00) provádět docent Zdeněk Pinc. Účast též přislíbili autoři výstavy Ivan Chvatík a Jan Vít. Zváni jsou i zájemci z řad zaměstnanců fakulty.


11. ledna 2019 – 12. ledna 2019

131. reprezentační ples mediků

1. lékařská fakulta srdečně zve na 131. reprezentační ples mediků, který tradičně proběhne v nádherných prostorách paláce Žofín.

Vstupenky jsou od prosince 2018 k dispozici v pokladně děkanátu 1. LF UK (Kateřinská 32, Praha 2), v Paláci Žofín a pro studenty též v SMČ (Faustův dům, Karlovo nám. 502/40, Praha 2).


12. ledna 2019

Den otevřených dveří

Lékařská fakulta v Hradci Králové pořádá dne 12. ledna 2019 Den otevřených dveří v prostorách budovy Výukového a výzkumného centra ve Zborovské ulici 2089 - u areálu Fakultní nemocnice.

Čas konání 9 a 11 h - zájemci budou seznámeni s požadavky pro přijímací řízení na ak. rok 2019/2020.


15. ledna 2019

Pravidelný seminář Společnosti pro filosofickou antropologii (Jakub Chavalka)

Společnost pro filosofickou antropologii uspořádá v lednu seminář, který se koná v Pražském kreativním centru.

V úterý 15. ledna bude hostem Jakub Chavalka, který působí na Fakultě humanitních studií UK. Přednáška s názvem „Kant a vitalismus v myšlení Františka Mareše“ se koná od 18:30 v Pražském kreativním centru (sál Minuta).


16. ledna 2019

Den otevřených dveří FHS UK

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy srdečně zve na Den otevřených dveří, který se uskuteční ve středu 16. ledna 2019. Jde o tradiční akci, na které jsou zájemcům o studium na FHS UK představeny základní informace o jednotlivých oborech, vč. bakalářského, navazujících magisterských a doktorských studijních oborů.


21. ledna 2019

Jak předcházet problémovému chování žáků?

Seminář se bude věnovat představení výzkumně ověřeného konceptu prevence a intervence zaměřené na problémové chování žáků Positive Behavior Intervention and Support (PBIS).


22. ledna 2019

Ekumenická studentská slavnost

Zveme na tradiční 12. ekumenickou slavnost pro studenty, děkany, pedagogy, zaměstnance teologických fakulty v rámci Týdne za jednotu křesťanů v úterý 22. ledna 2019 v 18 hodin v Kostele sv. Jana Křtitele Na Prádle na Malé Straně v Praze. Bohoslužbu slova dle formuláře Týdne modliteb za jednotu křesťanů vedou studenti jednotlivých fakult.

Plakát (.jpg)


22. ledna 2019

Tisíce světel rozsvítím: Koncert ke cti Jana Palacha

Zveme Vás na slavnostní koncert, který v rámci Palachova týdne pořádají Pedagogická a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se studentským spolkem Agora a Studentskou radou Filozofické fakulty.


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.