‹  Leden 2019  ›

ÚtStČtSoNe
123456
PoÚtStČtSoNe
78910111213
PoÚtStČtSoNe
14151617181920
PoÚtStČtSoNe
21222324252627
PoÚtStČt
28293031

28. ledna 2019

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří, proběhne ve velké aule fakulty H109 v pondělí 28. ledna 2019. Program dne otevřených dveří budou tvořit prezentace jednotlivých studijních programů pracovníky kateder, které programy zajišťují.

Čas: 10:00

Místo: Aula H109

Adresa: Pacovská 350/4, Praha 4

5 minut pěšky od stanice Metra C Budějovická.


28. ledna 2019

Konference Den se školní psychologií

Katedra psychologie PedF UK ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání (NUV) vás zvou na Konferenci Den se školní psychologií.

TÉMA KONFERENCE: “ZAMĚŘENO NA UČITELE”


29. ledna 2019

SCIENTIA MOVENS 2019

Univerzita Karlova Fakulta tělesné výchovy a sportu Vás zve na mezinárodní studentskou vědeckou konferenci Scientia Movens 2019.

Závazné přihlášky nejpozději do 29.1.2019!


29. ledna 2019

Pravidelný seminář Společnosti pro filosofickou antropologii (Josef Matoušek)

Společnost pro filosofickou antropologii uspořádá v lednu seminář, který se koná v Pražském kreativním centru.

V úterý 29. ledna bude hostem Josef Matoušek, který prosloví přednášku s názvem „Stylizace antických mytologických hrdinů jako vzorů lidství ve francouzské existenciální filosofii 20.století“, a to od 18:30 v Pražském kreativním centru (sál Minuta).


31. ledna 2019

Koncert VUS UK

22. ledna 2019 by se dožil 90. let jeden z našich nejvýznamnějších skladatelů 20. století, Petr Eben. Rádi připomeneme jeho památku samostatným koncertem, na němž zazpíváme výběr z jeho sborových skladeb duchovních i světských.


7. února 2019

Filosofická kavárna – ZVÍŘATA A ETIKA

Diskutovat s námi přijdou Petr Urban a Tomáš Hříbek z Filosofického ústavu, které doplní David Černý z Ústavu státu a práva. Hosté nás seznámí s kontextem současného bádání na poli filosofie mysli a etiky ve vztahu k problematice práv zvířat a zvířecí mysli. Společně s nimi se pak zamyslíme nad obecnějšími otázkami typu zvířecího vědomí, respektu ke zvířatům, nad problémem zvířete jako osoby a s tím souvisejícím problémem zvířete jako právního subjektu či postavení zvířete v právním systému.


7. února 2019

Jeden den s informatikou a matematikou 2019

Celodenní akce nabízející zajímavé přednášky, interaktivní stánky a praktické workshopy, které návštěvníkům přiblíží rozličné aspekty informatiky (IT) a matematiky. Dozvíte se, čím se zabývají studenti a zaměstnanci MFF UK a čím se můžete jednou zabývat sami.


7. února 2019

Jóga o zkouškovém

Jemná jóga. Jóga s terapeutickými prvky individuálního přístupu. Přijďte si zacvičit v novém prostředí Kampusu v průběhu zkouškového období. Hodina je vhodná pro zaměstnance i pro studenty, kterým může sloužit i jako náhrada chybějící docházky.


8. února 2019 – 10. února 2019

Instruktor lezení na umělých stěnách

Velmi intenzivní kurz objasňuje využití lezeckých aktivit ve volnočasových aktivitách, při školní tělesné výchově. Zdůrazňuje prvky bezpečnosti, poukazuje na stavbu lezeckých programů pro různé věkové kategorie a představuje široké možnosti využití lezení na umělých stěnách ve školní TV.


12. února 2019

Pravidelný seminář Společnosti pro filosofickou antropologii (Jan Černý)

FHS UK zve na pravidelné podvečerní semináře Společnosti pro filosofickou antropologii. Dalším hostem bude v úterý 12. února Jan Černý, který působí na Univerzitě Hradec Králové. Přednáška s názvem „Subjektivita v materiální fenomenologii Michela Henryho“ se koná právě od 18:30 v Pražském kreativním centru v sále minuta.


14. února 2019

Jeden den s fyzikou 2019

Den plný přednášek, exkurzí, experimentů – prostě setkání s fyzikou v budovách MFF UK. Tuto tradiční akci pořádáme pro středoškoláky, jejich pedagogy i pro příznivce fyziky z řad veřejnosti. Nabízí zajímavé experimenty a demonstrace, prohlídku špičkových zařízení na vědeckých pracovištích i rozhovory s pedagogy a studenty Matfyzu.


14. února 2019

6. mezinárodní sympozium Hodgkinův lymfom

Sympozium pořádá Interní hematologická klinika FNKV a 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy. Koná se VIENNA HOUSE ANDEL`S PRAGUE. Hlavní témata: biologie, patologie, prognostické faktory, zobrazovací metody, léčba, transplantace, toxicita, jiné...


15. února 2019

Reprezentační ples PřF UK

V pátek 15. února 2019 můžeme všichni společně oslavit konec zkouškového období a přivítat nový semestr. I tentokrát Vás zveme na hudbu, tanec, zábavu, dobré jídlo i pití a v neposlední řadě i na setkání s kolegy a přáteli, to vše již tradičně v Kongresovém centru Praha.


19. února 2019

SCIENTIA MOVENS 2019

Univerzita Karlova Fakulta tělesné výchovy a sportu Vás zve na mezinárodní studentskou vědeckou konferenci Scientia Movens 2019.


19. února 2019

Křest knihy „Nietzsche o ctnosti“

Fakulta humanitních studií UK a Společnost pro filosofickou antropologii srdečně zvou na křest knihy „Nietzsche o ctnosti“, který proběhne 19. února 2019 od 17:00 v Pražském kreativním centru v sále Minuta. Na publikaci se autorsky podíleli i akademičtí pracovníci FHS UK jmenovitě Jakub Chavalka, Jakub Marek, Tatiana Badurová, Jakub Šeňovský, Tomáš Houdek a Kateřina Sváčková.


20. února 2019

Umělecké Místoprostorové středy: volná tvorba a portrét

Studenti Fakulty humanitních studií UK pravidelně organizují Místoprostorové středy. Jedná se o každotýdenní akce zaměřené na uměleckou tvorbu, které se konají v ateliéru Hyb4 (Hybernská 4, Praha 1). Další z Místoprostorových střed proběhne ve středu 20. února 2019 od 17:30. Bude zaměřena primárně na volnou tvorbu a na zátiší. Stojany je třeba rezervovat předem, přijít ale lze třeba jen se skicákem. Materiál bude k dispozici na místě (tužky, papír, barvy...).


23. února 2019

Kniha z kina: minifestival v Ponrepu

Knižní minifestival konající se v kině, v předsálí a v kavárně Ponrepo, na kterém se představí Vydavatelství FF UK / Institut umění – Divadelní ústav / Národní filmový archiv / Knihovna Václava Havla / Nová beseda / NAMU – Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze / Bylo nebylo / Take Take Take / Památník národního písemnictví a další.


25. února 2019 – 31. března 2019

Výstava Česká germanistika na pražské univerzitě v zrcadle dějin

Ústav germánských studií FF UK zve na výstavu, která představuje pražskou germanistiku na pozadí dějin tohoto vědního oboru s jeho proměnlivým osudem vzestupů a pádů od počátků výuky německého jazyka a literatury na pražské univerzitě až do současnosti, s důrazem na formování české germanistiky, jež patřila vždy ke stěžejním oblastem moderního humanistického bádání v českých zemích.


25. února 2019

Pietní akt k 50. výročí sebeupálení a smrti studenta Jana Zajíce

Univerzita Karlova si Vás dovoluje pozvat k účasti na pietním aktu k uctění památky 50. výročí sebeupálení a smrti studenta Jana Zajíce. Pietní akt se uskuteční v pondělí 25. února 2019 ve 12.30 hodin u pamětní desky věnované Janu Palachovi a Janu Zajícovi před budovou Národního muzea v Praze na Václavském náměstí, Praha 1.


25. února 2019

Klinická výživa a intenzivní metabolická péče

Nenechte si ujít příležitost seznámit se se současnými poznatky, trendy, kontroverzemi a doporučenými postupy v oboru, který integruje medicínu. II. interní klinika 3. LF UK a FNKV zve kolegy lékaře, vědecké pracovníky, studenty i ostatní zaměstnance naší lékařské fakulty na Syllabův večer České lékařské společnosti J. E. Purkyně


26. února 2019

Grémium spolků UK

Grémium spolků je neformální uskupení, které vzniklo pro zlepšení komunikace mezi jednotlivými spolky UK a Univerzitou. Jeho hlavní funkcí je sdělování a zasazení se o lepší informovanost a podporu fungování spolků UK.


26. února 2019

Přednáška Veroniky Pehe: Zlatá devadesátá? Paměť transformace z pohledu studentské generace roku 1989

Pracoviště oboru Historická sociologie na Fakultě humanitních studií UK srdečně zve na přednášky, které se pravidelně konají v rámci předmětu Historicko-sociologické konfrontace. První přednáška letního semestru s názvem „Zlatá devadesátá? Paměť transformace z pohledu studentské generace roku 1989“ se uskuteční v úterý 26. února 2019 v 17:00 v místnosti 2080 (Areál UK v Jinonicích) a přednese ji M.A. Veronika Pehe, Ph.D., z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR.


26. února 2019

Pravidelný seminář Společnosti pro filosofickou antropologii (Holger Zaborowski)

FHS UK zve na pravidelné podvečerní semináře Společnosti pro filosofickou antropologii. Dalším hostem bude v úterý 26. února pro Holger Zaborowski. Přednáška s názvem „Going Beyond Oneself: The Revolution of Mercy“ se koná právě od 18:30 v Pražském kreativním centru (sál č. 219) a proběhne v anglickém jazyce.


28. února 2019

Křeslo pro Fausta

Jaká byla hudební publicistika na přelomu tisíciletí a jaká je nyní? Co vše může zažít člověk ve funkci osobního tajemníka prezidenta? Kdo chybí současné české politice víc - dobří fyzici, programátoři, novináři, hudebníci či prezidenti?


2. března 2019 – 3. března 2019

Instruktor lezení na umělých stěnách 2

Velmi intenzivní kurz objasňuje využití lezeckých aktivit ve volnočasových aktivitách, při školní tělesné výchově. Zdůrazňuje prvky bezpečnosti, poukazuje na stavbu lezeckých programů pro různé věkové kategorie a představuje široké možnosti využití lezení na umělých stěnách ve školní TV.


6. března 2019 – 17. března 2019

Festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden Svět

Festival Jeden svět nabízí vyučujícím a studentům na FF UK možnost spolupráce na letošním ročníku. V přiloženém souboru naleznete seznam vybraných filmů s anotacemi, trailery a termíny projekcí seřazených podle pracovišť FF UK. Můžete se zúčastnit jako moderátoři či jako debatující v pofilmových diskuzích.


7. března 2019 – 8. září 2019

Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy a Geografická sekce PřF UK pořádají výstavu u příležitosti 202. výročí narození a 132. výročí úmrtí Jana Felkla, zakladatele a majitele továrny na glóby v Roztokách u Prahy. Výstava proběhne mezi 7.3. - 8.9. 2019. Vernisáž 7.3. v 17.00.


8. března 2019

Reprezentační ples 3. lékařské fakulty 2019

Zveme Vás na 21. Reprezentační ples 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, který se uskuteční v pátek 8. března 2019


12. března 2019

Přednáška prof. Jürgena Glausera: Incorporation and Excorporation of poetry and books

Pokládáte schopnost skládat básně za nehmotnou? Přijďte si poslechnout, jak Óðin získal pro lidi „medovinu básnictví“ a jak konkrétně byla vnímána ve staroseverské literatuře. Prof. Glauser z Univerzity v Curychu se ve svém příspěvku zaměří na srovnání toho, jak své básnické nadání získávali skaldové, tedy básníci starověkého Severu, s tím, jak se získávají rétorické schopnosti v latinském písemnictví.


12. března 2019

Přednáška Manochehra Dorraje: Global Power Transition. What Does the Future Hold

Pracoviště oboru Historická sociologie a Katedra studií občanské společnosti na Fakultě humanitních studií UK srdečně zve na přednášky, které se pravidelně konají v rámci předmětu Historicko-sociologické konfrontace.

Druhá přednáška letního semestru s názvem „Global Power Transition: What Does the Future Hold“ se uskuteční v úterý 12. března 2019 v 17:00 v místnosti 2080 (Areál UK v Jinonicích) a přednese ji prof. Manochehr Dorraj z Texas Christian University (USA).

Během přednášky, která proběhne v anglickém jazyce, budou diskutována témata jako vzestup Číny v globální politice, nárůst pravicového populismu v Evropě či například vliv Trumpovy zahraniční politiky.


12. března 2019

Pravidelný seminář Společnosti pro filosofickou antropologii (Josef Vojvodík)

Na podvečerních seminářích Společnosti pro filosofickou antropologii představujeme osobnosti současné české i světové filosofie. Naši hosté přednášejí o proměnách pojetí člověka, o filosofii v dnešní dějinné situaci, o filosofii jako problému myšlení. Zajímá nás, jaká je dnes filosofie člověka a čím je dnes filosofie člověku. Máte-li zájem připojit se k diskusi o konkrétních filosofických tématech, najdete nás každé druhé úterý od 18:30 v Pražské kreativní centrum, jen na skok od Orloje.


13. března 2019

Společný reprezentační ples FF UK a PedF UK 2019

Půlkulatiny letos oslaví ples Filozofické a Pedagogické fakulty UK, konkrétně 13. 3. 2019. Tentokráte se přeneseme do období baroka a na vlastní kůži pocítíme atmosféru nejprestižnější události té doby – Benátského karnevalu. Benátský ples se odehraje v Národním domě na Vinohradech. Chybět nebudou kapely, tanec a spousta vína. Pojďte se skrýt za záhadné masky a nechat se pohltit nezkrotným veselím s námi!


13. března 2019

Kariérní den PřF UK 2019 se blíží

Chcete si zmapovat své budoucí možnosti na trhu práce a již během studia se potkat s potenciálními zaměstnavateli? Sháníte stáž nebo zajímavou brigádu? Nebo již pracujete, ale poohlížíte se po nějaké změně? Právě pro vás pořádáme 13. března na Albertově Kariérní den.


13. března 2019

Místoprostorové středy: Zátiší a busta

Studenti Fakulty humanitních studií UK pravidelně organizují Místoprostorové středy. Jedná se o každotýdenní akce zaměřené na uměleckou tvorbu, které se konají v ateliéru Hyb4 (Hybernská 4, Praha 1). Další z Místoprostorových střed proběhne ve středu 13. března 2019 od 17:30. Bude zaměřena primárně na malbu zátiší a busty. Stojany je třeba rezervovat předem, přijít ale lze třeba jen se skicákem. Materiál bude k dispozici na místě (tužky, papír, barvy...).


19. března 2019

Přednáška prof. Krapfla: Local Histories of the Prague Spring and Its Aftermath

Pracoviště oboru Historická sociologie při Fakultě humanitních studií UK srdečně zve na přednášky, které se pravidelně konají v rámci předmětu Historicko-sociologické konfrontace.20. března 2019

Místoprostorové středy: Figura

Studenti Fakulty humanitních studií UK pravidelně organizují Místoprostorové středy. Jedná se o každotýdenní akce zaměřené na uměleckou tvorbu, které se konají v ateliéru Hyb4. Další z Místoprostorových střed proběhne ve středu 20. března 2019 od 17:30. Bude zaměřena primárně na malbu figury. Stojany je třeba rezervovat předem, přijít ale lze třeba jen se skicákem. Materiál bude k dispozici na místě (tužky, papír, barvy...). Akce probíhá bez pedagogického vedení.


20. března 2019

Česko! A jak dál?


21. března 2019 – 7. července 2019

Soutěž IDEA při CERGE-EI pro studenty a nedávné absolventy VŠ

Think-tank IDEA vypisuje soutěž o podporu zpracování empirické studie dopadů veřejných politik v České republice (policy study). IDEA zpracování studie podpoří finančně, odborným dohledem a veřejným šířením. Východiskem může být již existující studentská práce nebo jiný vědecký výzkum....


22. března 2019 – 23. března 2019

Perverzita: dějiny, vnímání a přístupy

Studentská interdisciplinární konference k dějinám perverzity a perverzitě v dějinách. Pojem perverzita je pro nás znám jako označení chování, které společnost vnímá za odlišné a mimo přijatelné normy. Vnímání normality je však vždy vázané na dané historické období, sociální kontext a regionální odlišnosti. ...


22. března 2019 – 10. dubna 2019

Ten druhý život

Univerzita Karlova, Ministerstvo obrany ČR a Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha pořádají při příležitosti 20. výročí vstupu ČR do NATO výstavu fotografií z cyklu Ten druhý život a dalších exponátů z vojenských misí.


24. března 2019

Přednáška Conrada Fishera a Clinta Bird Hata: Šajeni v 21. století

Fakulta humanitních studií UK srdečně zve na přednášku Conrada Fishera a Clinta Bird Hata „Šajeni v 21. století - stýkání i potýkání z první ruky“, která se uskuteční 24. března 2019 od 14:00 na FHS UK (U Kříže 8, Praha 5) v místnosti 1036. Oba přednášející jsou příslušníci severoamerického národa Severních Šajenů. Jsou to rodilí mluvčí, znalci tradic i osobnosti svých komunit. Přednášku organizuje Indian Corral z. s. společně s Fakultou humanitních studií UK.


26. března 2019

Přednáška Veronky Szoke: In the beginning was the foot

Fakulta humanitních studií UK srdečně zve na přednášku, kterou pronese Veronka Szoke (University of Cagliari), „In the beginning was the foot“ s podtitulem „Following the footsteps of a Indoeuropean literary motif: recognition-episodes taken from the ancient Indian, Greek and Norse tradition“. Přednáška se uskuteční v úterý 26. 3. od 11:00 na FHS UK (U Kříže 8, Praha 5) v místnosti 2080 a zaměří se na motiv nohy v indické, řecké a staroseverské literární tradici


26. března 2019

Přednáška Tomáše Sniegoně: Vzpomínky šéfa KGB jako zdroj historie komunismu a studené války

Tomáš Sniegoň je historik a bývalý novinář, který pracuje na katedře evropských studií na univerzitě ve švédském Lundu. V 90. letech pořídil v rámci svých projektů zaměřených na historii 60. let 20. století rozhovory s desítkami někdejších prominentů komunistického režimu především z bývalého Československa a Sovětského svazu. ....


26. března 2019

Workshop: Čas a prostor jako rámce pro výzkum paměti a makrosociologickou analýzu

Workshop je věnován problematice, která má významné teoretické i metodologické aspekty. Čas a prostor vystupují jako významné dimenze v historicko-sociologickém výzkumu orientovaném na téma paměti a na makrosociologickou problematiku. Zvláštní důraz bude zaměřen na nejrůznější typologie a typy času a prostoru, které jsou – jako analytické nástroje – v historicko-sociologickém výzkumu aplikovány. Specifická pozornost bude věnována zkušenostem, které v této oblasti získali pracovníci Vídeňského institutu pro sociologii, a na možnost jejich implementace v českém prostředí.


26. března 2019

Čas a prostor jako rámce pro výzkum paměti a makrosociologickou analýzu

Fakulta humanitních studií UK, Pracoviště historické sociologie srdečně zvou na workshop „Čas a prostor jako rámce pro výzkum paměti a makrosociologickou analýzu“.


26. března 2019

Pravidelný seminář Společnosti pro filosofickou antropologii (Ondřej Váša)

Hostem smináře Společnosti pro filosofickou antropologii bude v úterý 26. března Ondřej Váša. Přijďte se podívat na přednášku s názvem „Druhá šance pro Lajku. Vzkříšení a přírodní teologie v kontextu současné astronautiky“


27. března 2019

Alice Jedličková: „Ma-ma-maminko-podívejte se, co mám!“ Zobrazení řeči a mysli postav v české próze kolem poloviny 19. století

Přes bohatství literatury o české próze 19. století v ní najdeme jen nemnoho příspěvků, které by se podrobně zabývaly narativními způsoby, ještě méně pak těch, které by je sledovaly soustavně. Přednáška vychází z projektu, který je věnován právě diachronii českého vyprávění. Soustředí se na období, v němž lze zvláště v zobrazení řeči postav pozorovat zřetelné proměny.


27. března 2019

MEDialogy

Třináctý z pravidelných dialogů o medicíně (nejen) s médii tentokrát na téma české porodnictví. Hovořit budou prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc., Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, MUDr. Milena Dokoupilová, Nemocnice Hořovice, MUDr. Jana Šeblová, Ph.D., Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje a porodní asistentka Nika Daňková, Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze.


27. března 2019

Nejvyznamnější objevy mise Cassini

Na Katedru geofyziky MFF UK se v březnu vrací prof. Christophe Sotin. Uznávaný planetolog a řídicí pracovník kalifornské Jet Propulsion Laboratory představí českému publiku nejdůležitější objevy mise Cassini k Saturnu.


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.