Jiří Janák (ČEgÚ FF UK): I bohové mohou vyhynout: Vliv klimatických změn na náboženství starého Egypta

Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i., zve na přednášku Jiřího Janáka z Českého egyptologického ústavu FF UK.


Termíny ach a ba náleží ke klíčovým pojmům staroegyptského náboženství a kultury. Egypťané jimi nazývali božskou moc, její pozemské projevy a někdy také bytostí obdařené nadpřirozenou mocí. Shodou okolností jsou oba termíny v egyptském hieroglyfickém písmu zapsány pomocí znaků zobrazujících ptáky, ibisa skalního a čápa sedlatého, a oba tyto živočišné druhy se přestaly v Egyptě vyskytovat v souvislosti s klimatickými změnami někdy v průběhu 3. tisíciletí před Kristem. Každý z těchto ptáků opustil Egypt jindy a z jiných důvodů, ale obě tato vymizení s sebou přinesla významné změny v egyptském náboženství, myšlení i písmu. A právě na příkladu pojmů ach a ba je možné demonstrovat úzkou provázanost některých náboženských představ s jejich živými předobrazy a změnami přírodního prostředí.


Začátek akce 1. června 2017 v 16:00
Konec akce 1. června 2017 v 23:59
Druh akce Přednáška
Organizátor ČEgÚ FF UK
Webové stránky http://www.ff.cuni.cz/udalost/jiri-janak-cegu-ff-uk-bohove-mohou-vyhynout-vliv-klimatickych-zmen-na-nabozenstvi-stareho-egypta/
Místo konání akce Boční II/1401, Praha 4 (přednáškový sál Geofyzikálního ústavu AV ČR)
Cílová skupina Akademická obec i veřejnost


Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Sportovní fata morgana v centru Prahy, tak by se jinak daly nazvat tenisové kurty a volejbalová hřiště na pražském Albertově. Díky pečlivé správě Matematicko-fyzikální fakulty UK zůstala sportoviště v provozu od svého založení před druhou světovou válkou až dodnes.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.