Vůdce národa František Ladislav Rieger a jeho místo v české politice, kultuře a vědě

Smyslem konference je poskytnout komplexní a vícevrstevný obraz vývoje české, resp. rakouské společnosti s vazbami či tématickými konotacemi na veřejné angažování se F. L. Riegra, jeho nejbližších spolupracovníků i protihráčů. Organizátory konference zajímá i činnost a vývoj institucí (politických, kulturních, společenských), které byly s F. L. Riegrem úžeji spjaty.


11. prosince 2018

od 8:30 Prezence účastníků konference

9:00–9:10 Zahájení konference

9:10–9:40 JIŘÍ ŠTAIF: Palacký, Rieger, Bráf – tři generace české národní elity mezi identitou a transnacionalitou


Blok: Politická kultura v habsburské monarchii a Riegrův podíl na její utváření (1)

9:40–10:00 JIŘÍ RAK: Předbřeznové počátky české politiky

10:00–10:20 MAGDALÉNA POKORNÁ: F. L. Rieger ve světě Karla Havlíčka

10:20–10:40 Diskuse

10:40–11:00 Přestávka

11:00–11:20 EDUARD MIKUŠEK: F. L. Rieger a říšský sněm 1848–1849

11:20–11:40 PAVEL FABINI: F. L. Rieger a formování volební kultury v českých zemích v druhé polovině 19. století

11:40–12:00 VRATISLAV DOUBEK: Liberalismus občanský a národní

12:00–12:20 Diskuse

12:20–13:30 Oběd


Blok: Formování moderních národních společností a jejich vzájemné interakce

13:30–13:50 TOMÁŠ MASAŘ: Palacký, Rieger a fennomané. Vztahy národních hnutí ve Finsku a v českých zemích v druhé polovině 19. století

13:50–14:10 LOTHAR HÖBELT: (K)ein renversement des alliances? Die Deutschliberalen und die österreichische Innenpolitik 1878/79

14:10–14:30 ANDREJ RAHTEN: Die Slowenen und Tschechen im „Eisernen Ring“. Einige Anmerkungen zur slowenisch-tschechischen Zusammenarbeit im Wiener Reichsrat

14:30–14:50 ÁGNES TAMÁS: Die Tschechen in ungarischen Witzblättern in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts

14:50–15:10 Diskuse


17:00 Přijetí registrovaných účastníků konference v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky (přivítání předsedou poslanecké sněmovny, odhalení busty F. L. Riegra, číše vína)12. prosince 2018

Blok: Politická kultura v habsburské monarchii a Riegrův podíl na její utváření (2)

od 9:00 Prezence účastníků druhého dne jednání

9:20–9:40 PETER URBANITSCH: František L. Riegers Habilitationsversuch im Jahr 1851

9:40–10:00 MILENA LENDEROVÁ: Pařížská světová výstava, „pouť na Rus“ a Riegrovo francouzské memorandum o české otázce

10:00–10:20 ALENA ŠIMŮNKOVÁ: Politika ve stínu aféry Montagsrevue: mediální boj F. L. Riegra a Julia Grégra

10:20–10:40 Diskuse

10:40–11:00 Přestávka

11:00–11:20 LUBOŠ VELEK: Boj o post „nejzdárnějšího syna národa českého“: Rieger versus Skrejšovský

11:20–11:40 PAVEL CIBULKA: Rieger jako alternativa? Agrární proud Národní strany na Moravě v 80. letech 19. století

11:40–11:50 Diskuse

11:50–13:00 Oběd


Blok: Věda a osvěta jako nástroje kultivace společnosti 19. století

13:00–13:20 ZUZANA KUDZBELOVÁ: Význam (Riegrovho) Slovníka naučného v slovenskom prostredí

13:20–13:40 ANTONIE DOLEŽALOVÁ: F. L. Rieger a probouzení ducha podnikavosti v Čechách

13:40–14:00 ILONA BAŽANTOVÁ: F. L. Rieger, jeho znalost dobové ekonomické teorie a jeho pokus o výuku moderní ekonomie na pražské univerzitě

14:00–14:20 Diskuse

14:20–14:40 Přestávka


Blok: První rodina národa

14:40–15:00 MARIE BAHENSKÁ: „Dobročinnost – žádná emancipace!“ Veřejná činnost Marie Riegrové-Palacké.

15:00–15:20 MARTINA BOROVIČKOVÁ: Dcery Riegrovy: sourozenecké vztahy Marie Červinkové-Riegrová a Libuše Bráfové ve světle komunikačních strategií ve vzájemné korespondenci.

15:20–15:40 ZDENĚK NEBŘENSKÝ: Mezi rodinnou tradicí a osobní emancipací. Sociální vztahy Libuše Bráfové (1874–1888)

15:40–16:00 Diskuse

16:00–16:20 Přestávka

16:20–16:40 PAVEL MÁŠA: „Tak bych ráda se dočkala životopisu otce – a nic se neděje!“ Úsilí Libuše Bráfové a Václava Červinky o sepsání životopisu F. L. Riegra

16:40–17:00 MILAN VOJÁČEK: Tchán hodný oběti. Václav Červinka: 30 let s F. L. Riegrem

17:00–17:30 Diskuse, závěrečné shrnutí


Zájemci o účast na konferenci se registrují do 8. 12. 2018 na adrese:


Začátek akce 11. prosince 2018
Konec akce 12. prosince 2018
Podtitul Mezinárodní konference k 200. výročí narození a 115. výročí úmrtí
Druh akce Konference
Organizátor Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.; Národní muzeum; Univerzita Karlova
Email na organizátora fabini@mua.cas.cz ; velek.lubos@volny.cz
Telefon na organizátora +420 286 010 112
Webové stránky http://www.nm.cz/Historicke-muzeum/Riegruv-rok-2018/
Program https://www.mua.cas.cz/cs/akce/konference-vudce-naroda-rieger
Místo konání akce Karolinum, Ovocný trh 5, Vlastenecký sál
Cílová skupina Akademická obec
Rezervace ano
Vstupné ne
Bezbariérový přístup ano


Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Nenápadná budova na vltavském nábřeží je již více než dvacet let sídlem studentů a vyučujících Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Mediální pozornosti se stavbě dostalo kvůli plynovému výbuchu z dubna 2013, který zdevastoval nejen Hollar, ale také další přilehlé domy a část ulice.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.