Vůdce národa František Ladislav Rieger a jeho místo v české politice, kultuře a vědě

Smyslem konference je poskytnout komplexní a vícevrstevný obraz vývoje české, resp. rakouské společnosti s vazbami či tématickými konotacemi na veřejné angažování se F. L. Riegra, jeho nejbližších spolupracovníků i protihráčů. Organizátory konference zajímá i činnost a vývoj institucí (politických, kulturních, společenských), které byly s F. L. Riegrem úžeji spjaty.


11. prosince 2018

od 8:30 Prezence účastníků konference

9:00–9:10 Zahájení konference

9:10–9:40 JIŘÍ ŠTAIF: Palacký, Rieger, Bráf – tři generace české národní elity mezi identitou a transnacionalitou


Blok: Politická kultura v habsburské monarchii a Riegrův podíl na její utváření (1)

9:40–10:00 JIŘÍ RAK: Předbřeznové počátky české politiky

10:00–10:20 MAGDALÉNA POKORNÁ: F. L. Rieger ve světě Karla Havlíčka

10:20–10:40 Diskuse

10:40–11:00 Přestávka

11:00–11:20 EDUARD MIKUŠEK: F. L. Rieger a říšský sněm 1848–1849

11:20–11:40 PAVEL FABINI: F. L. Rieger a formování volební kultury v českých zemích v druhé polovině 19. století

11:40–12:00 VRATISLAV DOUBEK: Liberalismus občanský a národní

12:00–12:20 Diskuse

12:20–13:30 Oběd


Blok: Formování moderních národních společností a jejich vzájemné interakce

13:30–13:50 TOMÁŠ MASAŘ: Palacký, Rieger a fennomané. Vztahy národních hnutí ve Finsku a v českých zemích v druhé polovině 19. století

13:50–14:10 LOTHAR HÖBELT: (K)ein renversement des alliances? Die Deutschliberalen und die österreichische Innenpolitik 1878/79

14:10–14:30 ANDREJ RAHTEN: Die Slowenen und Tschechen im „Eisernen Ring“. Einige Anmerkungen zur slowenisch-tschechischen Zusammenarbeit im Wiener Reichsrat

14:30–14:50 ÁGNES TAMÁS: Die Tschechen in ungarischen Witzblättern in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts

14:50–15:10 Diskuse


17:00 Přijetí registrovaných účastníků konference v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky (přivítání předsedou poslanecké sněmovny, odhalení busty F. L. Riegra, číše vína)12. prosince 2018

Blok: Politická kultura v habsburské monarchii a Riegrův podíl na její utváření (2)

od 9:00 Prezence účastníků druhého dne jednání

9:20–9:40 PETER URBANITSCH: František L. Riegers Habilitationsversuch im Jahr 1851

9:40–10:00 MILENA LENDEROVÁ: Pařížská světová výstava, „pouť na Rus“ a Riegrovo francouzské memorandum o české otázce

10:00–10:20 ALENA ŠIMŮNKOVÁ: Politika ve stínu aféry Montagsrevue: mediální boj F. L. Riegra a Julia Grégra

10:20–10:40 Diskuse

10:40–11:00 Přestávka

11:00–11:20 LUBOŠ VELEK: Boj o post „nejzdárnějšího syna národa českého“: Rieger versus Skrejšovský

11:20–11:40 PAVEL CIBULKA: Rieger jako alternativa? Agrární proud Národní strany na Moravě v 80. letech 19. století

11:40–11:50 Diskuse

11:50–13:00 Oběd


Blok: Věda a osvěta jako nástroje kultivace společnosti 19. století

13:00–13:20 ZUZANA KUDZBELOVÁ: Význam (Riegrovho) Slovníka naučného v slovenskom prostredí

13:20–13:40 ANTONIE DOLEŽALOVÁ: F. L. Rieger a probouzení ducha podnikavosti v Čechách

13:40–14:00 ILONA BAŽANTOVÁ: F. L. Rieger, jeho znalost dobové ekonomické teorie a jeho pokus o výuku moderní ekonomie na pražské univerzitě

14:00–14:20 Diskuse

14:20–14:40 Přestávka


Blok: První rodina národa

14:40–15:00 MARIE BAHENSKÁ: „Dobročinnost – žádná emancipace!“ Veřejná činnost Marie Riegrové-Palacké.

15:00–15:20 MARTINA BOROVIČKOVÁ: Dcery Riegrovy: sourozenecké vztahy Marie Červinkové-Riegrová a Libuše Bráfové ve světle komunikačních strategií ve vzájemné korespondenci.

15:20–15:40 ZDENĚK NEBŘENSKÝ: Mezi rodinnou tradicí a osobní emancipací. Sociální vztahy Libuše Bráfové (1874–1888)

15:40–16:00 Diskuse

16:00–16:20 Přestávka

16:20–16:40 PAVEL MÁŠA: „Tak bych ráda se dočkala životopisu otce – a nic se neděje!“ Úsilí Libuše Bráfové a Václava Červinky o sepsání životopisu F. L. Riegra

16:40–17:00 MILAN VOJÁČEK: Tchán hodný oběti. Václav Červinka: 30 let s F. L. Riegrem

17:00–17:30 Diskuse, závěrečné shrnutí


Zájemci o účast na konferenci se registrují do 8. 12. 2018 na adrese:


Začátek akce 11. prosince 2018
Konec akce 12. prosince 2018
Podtitul Mezinárodní konference k 200. výročí narození a 115. výročí úmrtí
Druh akce Konference
Organizátor Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.; Národní muzeum; Univerzita Karlova
Email na organizátora fabini@mua.cas.cz ; velek.lubos@volny.cz
Telefon na organizátora +420 286 010 112
Webové stránky http://www.nm.cz/Historicke-muzeum/Riegruv-rok-2018/
Program https://www.mua.cas.cz/cs/akce/konference-vudce-naroda-rieger
Místo konání akce Karolinum, Ovocný trh 5, Vlastenecký sál
Cílová skupina Akademická obec
Rezervace ano
Vstupné ne
Bezbariérový přístup ano
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.