Helena Stinglová • foto: red. • 15. května 2013

Americký semestr slaví dvacetiny. Rektor UK popřál organizátorům unikátního projektu

Už dvacet let přijíždějí studenti geografie americké Dartmouth College na Přírodovědeckou fakultu UK na semestrální pobyt a naopak čeští studenti vyjíždějí za svými kolegy do Spojených států. Na univerzitě výjimečný výměnný program, který není jen o tom, rozvíjet vědu, ale také šířit dobré jméno UK a celé naší země, oslavil kulaté narozeniny v úterý 14. května v Karolinu, kde se setkali čeští i američtí organizátoři projektu s rektorem UK profesorem Václavem Hamplem.

Projekt pojmenovaný Americký semestr se uskutečňuje každý rok díky dohodě o spolupráci s Dartmouth College. Hlavním cílem programu je poskytnout americkým studentům ucelený přehled o geografii České republiky v kontextu vývoje Evropy. Studenti pobývají v Česku obvykle od března do poloviny června, v tu dobu vyslechnou řadu přednášek a v návaznosti na ně podniknou vzdělávací exkurze po republice. Zároveň pracují na různých výzkumných projektech. Podobně vyjíždějí i čeští studenti do USA na Dartmouth College.

Projekt oslavuje letos právě dvacet let svého úspěšného fungování. Při té příležitosti přijeli na Univerzitu Karlovu zástupci Dartmouth College v čele s proděkankou Fakulty pro mezinárodní a interdisciplinární studia profesorkou Lynn A. Higginsovou a výkonným ředitelem zahraničních programů doktorem Johnem G. Tanseyem v doprovodu členů katedry geografie Dartmouth College. V úterý 14. května se všichni v prostorách Karolina setkali s rektorem UK profesorem Václavem Hamplem.

„Projekt, jako je tento, je na Univerzitě Karlově unikátní a já si jej nesmírně cením. Pro univerzitu, která dělá výzkum v tak malé zemi, jako je Česká republika, je velmi důležité - či přímo nutné - spolupracovat se zahraničními vysokými školami,“ podotkl rektor UK.

A profesorka Higginsová mu za vyjádřenou podporu ihned poděkovala. „Naši studenti často opakují, jak přínosná pro ně byla zkušenost studovat na Univerzitě Karlově,“ zdůraznila.

Vedoucí katedry sociální geografie a regionálního rozvoje docent Dušan Drbohlav navíc zdůraznil, že Americký semestr není výjimečný jen ve svém vědeckém a studijním zaměření, ale i v tom, jak mezi českými a americkými kolegy, vyučujícími i studenty, vznikají úzká přátelství. „Studenti krásnou atmosféru tohoto programu cítí, a proto se do něj hlásí,“ podotkl.

Do dalších let si na společném setkání zástupci obou zemí vytyčili za cíl navázání ještě hlubší spolupráce, vybudování společných výzkumných projektů a důslednou podporu zápalu pro věc také mezi studenty.

V rámci oslav dvacetiletého výročí Amerického semestru se ve středu 15. května koná na Přírodovědecké fakultě UK série workshopů vedených členy katedry geografie Dartmouth College i katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK. Ve čtvrtek a v pátek týmy vyjedou na odbornou exkurzi na Třebíčsko.

Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.