Helena Stinglová, 15. května 2013

Americký semestr slaví dvacetiny. Rektor UK popřál organizátorům unikátního projektu

Už dvacet let přijíždějí studenti geografie americké Dartmouth College na Přírodovědeckou fakultu UK na semestrální pobyt a naopak čeští studenti vyjíždějí za svými kolegy do Spojených států. Na univerzitě výjimečný výměnný program, který není jen o tom, rozvíjet vědu, ale také šířit dobré jméno UK a celé naší země, oslavil kulaté narozeniny v úterý 14. května v Karolinu, kde se setkali čeští i američtí organizátoři projektu s rektorem UK profesorem Václavem Hamplem.

Projekt pojmenovaný Americký semestr se uskutečňuje každý rok díky dohodě o spolupráci s Dartmouth College. Hlavním cílem programu je poskytnout americkým studentům ucelený přehled o geografii České republiky v kontextu vývoje Evropy. Studenti pobývají v Česku obvykle od března do poloviny června, v tu dobu vyslechnou řadu přednášek a v návaznosti na ně podniknou vzdělávací exkurze po republice. Zároveň pracují na různých výzkumných projektech. Podobně vyjíždějí i čeští studenti do USA na Dartmouth College.

Projekt oslavuje letos právě dvacet let svého úspěšného fungování. Při té příležitosti přijeli na Univerzitu Karlovu zástupci Dartmouth College v čele s proděkankou Fakulty pro mezinárodní a interdisciplinární studia profesorkou Lynn A. Higginsovou a výkonným ředitelem zahraničních programů doktorem Johnem G. Tanseyem v doprovodu členů katedry geografie Dartmouth College. V úterý 14. května se všichni v prostorách Karolina setkali s rektorem UK profesorem Václavem Hamplem.

„Projekt, jako je tento, je na Univerzitě Karlově unikátní a já si jej nesmírně cením. Pro univerzitu, která dělá výzkum v tak malé zemi, jako je Česká republika, je velmi důležité - či přímo nutné - spolupracovat se zahraničními vysokými školami,“ podotkl rektor UK.

A profesorka Higginsová mu za vyjádřenou podporu ihned poděkovala. „Naši studenti často opakují, jak přínosná pro ně byla zkušenost studovat na Univerzitě Karlově,“ zdůraznila.

Vedoucí katedry sociální geografie a regionálního rozvoje docent Dušan Drbohlav navíc zdůraznil, že Americký semestr není výjimečný jen ve svém vědeckém a studijním zaměření, ale i v tom, jak mezi českými a americkými kolegy, vyučujícími i studenty, vznikají úzká přátelství. „Studenti krásnou atmosféru tohoto programu cítí, a proto se do něj hlásí,“ podotkl.

Do dalších let si na společném setkání zástupci obou zemí vytyčili za cíl navázání ještě hlubší spolupráce, vybudování společných výzkumných projektů a důslednou podporu zápalu pro věc také mezi studenty.

V rámci oslav dvacetiletého výročí Amerického semestru se ve středu 15. května koná na Přírodovědecké fakultě UK série workshopů vedených členy katedry geografie Dartmouth College i katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK. Ve čtvrtek a v pátek týmy vyjedou na odbornou exkurzi na Třebíčsko.Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.