Helena Stinglová • foto: red. • 11. července 2013

Univerzita Karlova má nový etický kodex

Rektor UK profesor Václav Hampl společně s prorektorem profesorem Ivanem Jakubcem a předsedou Akademického senátu UK profesorem Janem Hálou podepsali nový Etický kodex UK. Slavnostní stvrzení dokumentu proběhlo ve čtvrtek 11. července v recepčních prostorách Karolina.

„Jsem osobně přesvědčen, že je dobře, že etický kodex vznikl. V instituci, která je takto velká, je užitečné mít sepsané zásadní principy chování, abychom si všichni rozuměli v tom, co se považuje za dobré chování a co nikoliv. Kodex je určen všem, jak studentům, tak učitelům i zaměstnancům neakademického charakteru,“ vysvětlil rektor UK profesor Hampl.

Etický kodex UK se skládá z preambule a čtyř částí. „Veškerá vědecká, pedagogická a další odborná činnost na Univerzitě Karlově má být založena na úctě k pravdě, na svobodě bádání, na prověřování a čestném zveřejňování jeho výsledků, na otevřeném předávání znalostí a na kritické rozpravě o všech aspektech akademické práce. Veškerý výzkum a výuka prováděné na člověku a zvířatech podléhají obecně uznávaným etickým standardům,“ stojí v preambuli.

Jednotlivé části dokumentu se pak věnují společným zásadám týkajícím se členů akademické obce a ostatních zaměstnanců UK a zásadám v pedagogické, vědecké, umělecké a tvůrčí činnosti. Závěrečná kapitola hovoří o ustavení etické komise a jejího jednacího řádu.

Komise by měla vzniknout ve druhé polovině letošního roku. O tom, jaké budou její pravomoci, budou představitelé univerzity ještě jednat. „Etický kodex je nenormativní dokument. Není to nic, co by se dalo závazně, doslovně pod sankcemi vyžadovat,“ podotkl rektor před slavnostním podpisem Etického kodexu UK.

Celý Etický kodex UK ke stažení ZDE

Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.