Prestižní Bolzanova cena putuje studentům FF, MFF a 3. LF UK

Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima dnes ocenil prestižní Bolzanovou cenou tři vybrané studenty. Oceněny byly dizertační práce o bio-etnografii obyvatele Jižní Afriky v kontextu apartheidu, o vývoji biosenzorů s povrchovými plasmony a o vstupu železa do lidského organismu prostřednictvím duodenálních enerocytů.

Laureáti Bolzanovy ceny se v Karolinu setkali  s držiteli Ceny rektora a Mimořádné ceny rektora

Laureáti Bolzanovy ceny se v Karolinu setkali s držiteli Ceny rektora a Mimořádné ceny rektora

V kategorii společenskovědní včetně teologických oborů byla vybrána disertační práce Mapping the Individual Musical Experience in Post-Apartheid South Africa: A Bio-Ethnography of Township Dweller Lesiba Samuel Kadiaka Mgr. Víta Zdrálka, Ph.D., z Filozofické fakulty UK. Práce se věnuje problematice bio-etnografie „průměrného“ hudebníka, obyvatele townshipu Mamelodi a člena Zion Christian Church, Lesiby Samuela Kadiaky (*1962), v kontextu apartheidní a postapartheidní Jižní Afriky a teoretickým a praktickým implikacím použití tohoto přístupu pro výzkum jihoafrické hudební kultury a etnografické psaní obecněji. Práce biograficky a etnograficky prozkoumává vztah subjektu a kulturní a sociální struktury v etnomuzikologické perspektivě, tedy se zaměřením na prostředkování tohoto vztahu hudbou chápanou jako expresivní kultura a jako performativ působící na obě strany vztahu – konstruující kulturní a sociální struktury a zároveň strukturující emocionální a estetické prožívání jednotlivce jako kultuře otevřeného, avšak nikdy zcela determinovaného subjektu.

V kategorii přírodovědné byla vybrána doktorská práce Studium biomolekulárních interakcí pomocí optických biosenzorů s povrchovými plasmony od Mgr. Hany Šípové, Ph.D., z Matematicko-fyzikální fakulty UK. Práce se věnuje vývoji biosenzorů s povrchovými plasmony (SPR biosenzory) a jejich použití při studiu a detekci vybraných biomolekulárních interakcí. Výzkum SPR biosenzorů zahrnuje široké spektrum aktivit v oblasti fyziky, chemie a biologie. V disertační práci jsou popsány některé z nich, např. optimalizace způsobu navázání biomolekul na povrch fotonických (nano)struktur a transportu biomolekul v mikrofluidickém systému. Práce se dále zabývá studiem aktivity některých enzymů a interakcí nukleových kyselin. Získané poznatky jsou použity k vývoji nových biosenzorů pro rychlou a citlivou detekci nukleových kyselin v lékařské diagnostice.

V kategorii lékařské byla vybrána disertační práce s názvem Molecular mechanisms of iron transport across plasma membrane in mammalian cells RNDr. Kamily Balušíkové, Ph.D., z 3. lékařské fakulty UK.  Cílem práce bylo přispět k pochopení molekulárních mechanismů, které se podílejí na transportu netransferinového železa přes plasmatickou membránu v savčích buňkách. Projekt byl zaměřen na popis transportu netransferinového železa v lidských buňkách in vitro a in vivo při nedostatku nebo přetížení železem.


Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Nenápadná budova na vltavském nábřeží je již více než dvacet let sídlem studentů a vyučujících Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Mediální pozornosti se stavbě dostalo kvůli plynovému výbuchu z dubna 2013, který zdevastoval nejen Hollar, ale také další přilehlé domy a část ulice.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.