Praha opět hostila evropský program Master TEMA

Evropský magisterský program Master TEMA pořádá každoroční soustředění, které letos proběhlo ve dnech 27. až 30. září na půdě Filozofické fakultě UK. Během setkání druhý ročník studentů TEMA prezentoval výsledky svého výzkumu za první rok studia a noví studenti měli příležitost seznámit se s programem, zapojit se do akademické diskuse a poznat univerzitní Prahu.

Noví studenti měli příležitost seznámit se s programem, zapojit se do akademické diskuse a poznat univerzitní Prahu

Noví studenti měli příležitost seznámit se s programem, zapojit se do akademické diskuse a poznat univerzitní Prahu

Dvouletý program TEMA European Territories: Identity and Development funguje díky úspěšné spolupráci čtyř evropských univerzit pod záštitou projektu Erasmus+ (dříve Erasmus Mundus) již od roku 2011. TEMA stabilně vyniká vysokou akademickou úrovní a dobrým uplatněním svých absolventů. Tento mezinárodní program interdisciplinárně propojující společenské a humanitní vědy rozvíjí akademický výzkum problematiky národa, regionu, civilizace a města. Studenti si na základě svých preferencí, výzkumu a zaměření volí studijní mobilitu na dvou až třech ze čtyř partnerských univerzit (s pražskou Univerzitou Karlovou rovněž spolupracuje univerzita Eötvöse Loránda v Budapešti, univerzita École des Hautes Études en Sciences Sociales v Paříži a univerzita v Catánii na Sicílii). Výuka probíhá v závislosti na zvolené mobilitě  v angličtině nebo ve francouzštině.

Za pět let své existence program úspěšně absolvovalo celkem 63 studentů (obdrželi diplomy ze všech univerzit, na kterých strávili alespoň jeden semestr) z 33 zemí světa. Diplom Univerzity Karlovy zatím získalo celkem 35 TEMA absolventů, kteří nacházejí vesměs bez problémů profesní uplatnění, což je pozitivní zprávou. Program klade velký důraz na rozvoj kritického myšlení a na vlastní vědeckou práci, a proto jsou absolventi mimořádně úspěšní v akademické kariéře. Sedmnáct našich alumni úspěšně pokračuje v doktorském studiu buď na jedné ze čtyř partnerských univerzit, nebo například ve švýcarské Ženevě (jako Dahlia z Libanonu) či v kanadském Montréalu (Nari z Kazachstánu a Serkan z Turecka). Dalších osm se na doktorské studium připravuje a pět absolventů působí v různých pozicích v akademickém prostředí.

Za pět let své existence program úspěšně absolvovalo celkem 63 studentů

Za pět let své existence program úspěšně absolvovalo celkem 63 studentů
Maďarský absolvent programu Miklós rozvíjí svůj historický výzkum o srbském národním hnutí jako doktorand na univerzitě Eötvöse Loránda v Budapešti. Na magisterský program vzpomíná v dobrém: „TEMA mi poskytlo velmi vhodné prostředí k tomu, abych si uvědomil, kam bude směřovat můj výzkum. Široký interdisciplinární záběr třech univerzit, na kterých jsem studoval, mi přinesl vynikající příležitost propojit svůj vlastní výzkum s různými proudy historie a společenských věd.“ Mezinárodní zkušenost poskytla ideální vstup do akademické kariéry i dvěma českým studentkám TEMA, které v současné době začínají druhý a třetí ročník doktorského studia v Semináři obecných a komparativních dějin na FFUK.

TEMA absolventi, kteří se hlásili k přijímacímu řízení s projektem výzkumu, ušli velký kus cesty a na základě znalostí výzkumných metodologií, ale i životních zkušeností, které získali během prvního roku studia, rozvinuli, nebo dokonce změnili problematiku a téma výzkumu. Většina z úspěšných absolventů popisuje, jak se zájem o výzkum v sociálních vědách prohloubil díky spektru přístupů a metodologií, se kterými se setkali na katedrách v Budapešti, Paříži, Katánii a v Praze. Protože každý student přichází z jiného kulturního a disciplinárního zázemí a s různým zájmem o různou problematiku (od lingvistiky přes historii a sociální antropologii po architekturu). obohacují a inspirují se navzájem a mnoho výzkumných otázek bylo zodpovězeno pomocí aplikace interdisciplinárního přístupu. Seznam opravdu rozmanitých výzkumných témat můžete nalézt na webových stránkách programu.

Ne všichni TEMA absolventi ale touží po doktorském studiu. Celá řada jich zakotvila v nadnárodních či neziskových organizacích, kde výborně uplatňují své jazykové a analytické schopnosti. Marina původem z Ukrajiny po dokončení programu zůstala v Paříži, kde pracuje v antirasistické neziskové organizaci. I když nezvolila akademickou kariéru, je přesvědčená o důležitosti společenských věd a kritického myšlení především v dnešní Evropě plné nenávistných projevů a ultrapravicových tendencí: „Absolvovala jsem v roce 2014 a od té doby jsem pracovala v různých neziskových organizacích obhajujících lidská práva v Belgii a ve Francii. Přála bych si, aby TEMA mohlo zažít mnoho generací studentů. Není to jen o tom, být v akademickém prostředí, ale také o budování pout mezi různými kulturami a tedy o vytváření silnější společnosti. TEMA proto není pouze pro ty, kteří chtějí pokračovat se studiem, ale i pro studenty, kteří chtějí vytvořit novou budoucnost a tolerantní Evropu.“

Více o TEMA naleznete na webových stránkách mastertema.eu.
Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Sportovní fata morgana v centru Prahy, tak by se jinak daly nazvat tenisové kurty a volejbalová hřiště na pražském Albertově. Díky pečlivé správě Matematicko-fyzikální fakulty UK zůstala sportoviště v provozu od svého založení před druhou světovou válkou až dodnes.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.