Paleontologové objevili na Křivoklátsku obří larvy trilobitů

Oblast obcí Skryje a Týřovice na Křivoklátsku přitahuje pozornost všech odborníků, kteří se věnují pravěké přírodě, už od dob Joachima Barranda. Paleontologové z Ústavu geologie a paleontologie Přírodovědecké fakulty UK tam nyní objevili gigantické larvy trilobitů, jež obývaly moře vysokých zeměpisných šířek jižní polokoule.

Gigantické larvy trilobitů Hydrocephalus carens (a, b) a Eccaparadoxides pusillus (c, d). Měřítko odpovídá jednomu milimetru

Gigantické larvy trilobitů Hydrocephalus carens (a, b) a Eccaparadoxides pusillus (c, d). Měřítko odpovídá jednomu milimetru

Životní cyklus dnešních mořských bezobratlých zahrnuje nejrůznější larvální stadia, jejichž způsob života může být ve srovnání s dospělými jedinci často velmi odlišný. Tyto rané postembryonální fáze je možné na základě jejich výživy zjednodušeně rozdělit do dvou kategorií. Do první patří drobné larvy, které se líhnou z malých vajíček a následně se začnou živit planktonem nebo detritem, a jsou proto označovány jako feeding larvy (nebo také jako planktotrofní či detritotrofní larvy). Jiné se líhnou z velkých vajíček bohatých na žloutek, jsou větší a během raného vývoje žijí z těchto žloutkových zásob (tzv. non-feeding nebo lecitotrofní larvy). Zatímco u dnešních bezobratlých máme o biologii a ekologii raných postembryonálních stadií poměrně dobrou představu, u dávno vymřelých organismů jsou naše znalosti zatím velmi omezené.

Paleogeografická mapa světa v kambriu ukazuje velikost larválních stádií trilobitů v jednotlivých oblastech

Paleogeografická mapa světa v kambriu ukazuje velikost larválních stádií trilobitů v jednotlivých oblastech

Paleontologům z Přírodovědecké fakulty UK a z Complutense University v Madridu se podařilo objevit gigantické larvy kambrických trilobitů. Larvy patřící druhům Hydrocephalus carens a Eccaparadoxides pusillus pocházejí z několika lokalit v okolí obcí Skryje a Týřovice na Křivoklátsku. Ve srovnání s larvami ostatních trilobitů jsou dvojnásobně nebo dokonce trojnásobně větší. Zatímco u většiny kambrických trilobitů dosahovala nejmenší stadia rozměrů okolo 0,2 až 0,6 mm, u druhu E. pusillus to bylo 0,9 mm a u druhu H. carens 1,9 mm. Oba mají rovněž velmi neobvyklou morfologii, charakterizovanou především velkou a nafouknutou glabelou (částí hlavového štítu, pod níž se nacházela přední část trávicího traktu). H. carens má navíc výrazně zkrácený vývoj a malý přírůstek mezi jednotlivými larválními stadii. Podobné znaky jsou typické právě pro lecitotrofní larvy dnešních korýšů.

Autoři se dále ve své studii zamýšlejí nad tím, co mohlo vést ke vzniku lecitotrofního vývoje u kambrických trilobitů. V současnosti jsou lecitotrofní larvy hojnější v mořích, kde je produkce planktonu velmi nízká nebo sezonně nestálá. Taková situace nastává například ve vysokých zeměpisných šířkách, hlubších mořích nebo sladkých vodách. Analýza velikosti raných stadií kambrických trilobitů ukazuje, že v tropických mořích poblíž tehdejšího rovníku se vyskytovaly malé larvy, zatímco velké larvy (včetně druhů H. carens a E. pusillus) pocházejí z vysokých zeměpisných šířek jižní polokoule podél tehdejšího kontinentu Gondwana. Podobná distribuce larválních stadií mořských bezobratlých je známa i ze současnosti, kdy mnoho druhů podél rovníku má drobné planktotrofní larvy, kdežto v polárních oblastech převažují velké lecitotrofní larvy. Nestálá produkce planktonu v tehdejších vodách vysokých zeměpisných šířek tak mohla být u některých trilobitů jednou z příčin vedoucí ke vzniku lecitotrofie.

Článek byl publikován v časopise Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology.

Laibl, L., Esteve, J., Fatka, O. 2017. Giant postembryonic stages of Hydrocephalus and Eccaparadoxides and the origin of lecithotrophy in Cambrian trilobites. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 470, 109–115.




Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Nenápadná budova na vltavském nábřeží je již více než dvacet let sídlem studentů a vyučujících Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Mediální pozornosti se stavbě dostalo kvůli plynovému výbuchu z dubna 2013, který zdevastoval nejen Hollar, ale také další přilehlé domy a část ulice.

Pokračování




Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.