Pochovával Palacha, podepsal Chartu 77, vedl ETF UK. Teolog Trojan slaví devadesátku

Bývalý děkan Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy, emeritní profesor a čestný člen vědeckých rad profesor Jakub Schwarz Trojan se v květnu dožívá mimořádného životního jubilea (nar. 13. 5. 1927 v Paříži). Pro všechny, kdo jej znají, netřeba dodávat, že je v kondici, kterou mu mohou závidět mnozí o generaci mladší.

Profesor Jakub Trojan se dožívá významného životního jubilea

Profesor Jakub Trojan se dožívá významného životního jubilea

Jakub Trojan si zvolil za svůj obor teologii, jíž se profesně věnuje od konce 40. let, kdy odešel z vysoké školy obchodní a zapsal se na teologickou fakultu. Tu absolvoval (po tříletém přerušení vynuceném povoláním k vojenské službě v PTP) v polovině 50. let a nastoupil do služby jako evangelický duchovní. Jeho intenzivní zájem na kritické funkci teologie v církvi i ve společnosti jej záhy přivedl do skupiny Nová orientace, kde se od 60. let spolu s kolegy zabýval sociálními aspekty teologie (otázka moci). Stejný zájem ho vedl k obnovení studia ekonomie na VŠE. V pohnutých měsících po sovětské invazi obhájil svou disertační práci z teologie (ThDr, 1969) a před nástupem normalizace úspěšně absolvoval politickou ekonomii (Ing, 1971).

To však již byla společenská angažovanost teologů nežádoucí, a tím víc v případě faráře, který pohřbíval Jana Palacha. Roku 1974 mu byl odebrán státní souhlas k výkonu duchovenské činnosti a následujících 15 let pracoval v civilních povoláních, po podpisu Charty 77 ještě s dalšími omezeními. Ve své teologické práci, kterou rozvinul v příznivějších letech (do r. 1970 publikoval kolem 25 odborných statí), pokračoval i za obtížných podmínek disentu, publikoval v zahraničí, vedl bytové semináře a ve chvíli, kdy dosáhl věku opravňujícího k odchodu na odpočinek, přišla změna a povolání na evangelickou fakultu.

Zde převzal uprázdněnou katedru etiky, rozvinul intenzivní vědeckou i pedagogickou práci, v roce 1990 se habilitoval (na základě zahraniční publikace, Entfremdung und Nachfolge, Mnichov 1980) a následně byl zvolen děkanem fakulty, mezitím inkorporované do UK. Za dvě období v čele fakulty nejen stihl doplnit prořídlý a zestárlý sbor vyučujících, ale podařilo se mu po letité námaze a dlouhé řadě nenaplněných příslibů (hned několikrát byl fakultě státními orgány přislíben objekt, který byl nakonec přidělen jiné instituci) opatřit pro fakultu vlastní budovu (poměrně komplikovanou koupí) v Černé 9. Fakulta se do nového objektu nastěhovala ještě za jeho děkanování v roce 1995.

Ve své vědecké práci se Trojan nadále soustředil na otázky sociální etiky (Spravedlnost povznáší národ, 2002), moci (Moc v dějinách, 1994), lidských práv (Idea lidských práv v české duchovní tradici, 2002) a etiky hospodářství (Etické vztahy v ekonomice, 2012), nezanedbával ani témata teologická (Ježíšův příběh: výzva pro nás, 2006). Spolupracoval na několika mezinárodních sociálněetických projektech (Marktwirtschaft auf dem Prüfstand, Berlín 1994; Totaler Markt und Menschenwürde, Neukirchen-Vluyn 1996) i na ekumenických projektech domácích (dokument Pokoj a dobro, 2000). Za 27 let akademické práce (do níž vstoupil více než šedesátiletý!) vychoval desítky diplomantů a doktorandů, podílel se na koncepční práci organizační i vědecké, jak ve vedení fakulty, tak ve vědeckých radách.

Vedle odborné práce teologické je Trojanovou celoživotní zálibou poezie. A možná právě tady najdeme, kde se bere jeho úžasná vitalita, chuť do práce a optimismus: „Život svůj vnímej spektrem naděje,“ radí čtenáři ve své zatím poslední sbírce (2016). A na jiném místě: „I když ti zrovna není hej, nedej to nikdy znát. Směj se! Oči tvé ať stále žhnou – a radost lze vyčíst z tvých tváří!“ To profesor Trojan demonstruje na vlastním příkladu a my mu přejeme, aby to platilo každý další den jeho života, za nějž jsme hluboce vděčni.
Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Sportovní fata morgana v centru Prahy, tak by se jinak daly nazvat tenisové kurty a volejbalová hřiště na pražském Albertově. Díky pečlivé správě Matematicko-fyzikální fakulty UK zůstala sportoviště v provozu od svého založení před druhou světovou válkou až dodnes.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.