Hranice emancipace. Ženy ve službě Kristu na Husitské teologické fakultě

V současném měnícím se, tekutém světě bych se ráda v krátkém zamyšlení věnovala otázce uplatnění žen ve společnosti, konkrétně problému kněžského svěcení. Vycházím z přesvědčení, že bez uskutečňování plného lidství ženy nemůže existovat ani plné lidství muže a že se bez něj neobejde naše společnost, zejména chce-li být opravdová a humánní.

Jde o téma aktuální a společensky závažné. Církev československá (husitská) se k této změně odhodlala před sedmdesáti lety. Je třeba si uvědomit, že tehdy to byl krok opravdu revoluční a mnozí – v rámci církve husitské i těch ostatních – jej nechápali. Praxe ukázala, že to byl čin správný, teprve o řadu let později byl následován v ostatních českých církvích i ve světě.

V akademické sféře bylo u nás dosud tomuto tématu věnováno relativně málo pozornosti. Sami cítíme, že bylo možné vykonat daleko více, kdyby bylo více těch, kdo by se tematikou akademicky zabývali. To nakonec ukázala i mezinárodní konference Žena vysvěcená, která se konala na Husitské teologické fakultě UK koncem listopadu tohoto roku. Jsem přesvědčena, že v nových generacích bude role ženy v kněžské službě aktuální stejně jako v nedávné minulosti a že i církve, kde se o ženské kněžské svěcení doposud neusilovalo ani se o něm neuvažovalo, se vydají tímto směrem. Bude pro ně jistě těžké opustit dosavadní tradici, jež však není ničím jiným než pokračováním ve společenských vztazích, patřících nenávratně minulosti. Ale bude to – jak pevně věřím – krok nutný, i když si to třeba dnes nechce nikdo v těchto společenstvích přiznat.

Na naší fakultě se snažíme jak ve výuce, tak i neformálně při výchově studentů a v diskuzích s nimi vycházet z poznání, že role ženy v rodině i v celé společnosti se v posledních sedmdesáti letech velmi proměnila. Platí to zejména pro naši společnost a způsob života. Jakkoli jsou oblasti, v nichž je žena přinejmenším rovnocenným partnerem muže, ať již jde o vzdělání, nebo používání technických a technologických vymožeností, najdou se místa, kde emancipace dosud nepokročila. Náleží k nim i otázka kněžského svěcení žen. Zpočátku nevyslyšena, nalezla tato myšlenka v Církvi československé (husitské) pochopení i praktickou realizaci. Také na fakultě máme za to, že Kristova církev nemůže být konzervou starých pořádků a starého uspořádání společnosti.

Otázkou je, kdy se tato otázka stane akademickou. Nechci a nemohu zde mluvit o celém dalším možném teologickém vývoji.

Jedno ale vím určitě. Tak jako nestačilo ženám otevřít vysoké školy a umožnit jim uplatnit volební právo, je jen otázkou času, kdy jim bude dovoleno aktivně vykonávat kněžské poslání i tam, kde to dosud nelze.

doc. ThDr. Kamila Veverková, Th.D., děkanka Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy
Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Nenápadná budova na vltavském nábřeží je již více než dvacet let sídlem studentů a vyučujících Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Mediální pozornosti se stavbě dostalo kvůli plynovému výbuchu z dubna 2013, který zdevastoval nejen Hollar, ale také další přilehlé domy a část ulice.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.