Na Ceny Neuron 2017 dosáhli i vědci z UK

Pražská křižovatka se ve středu 6. prosince stala místem udílení prestižních ocenění. Získalo ji sedm osobností a patnáct mladých vědců. S Univerzitou Karlovou je spojeno šest z nich.

Nadační fond Neuron (dále NF Neuron) i letos ocenil vědecké osobnosti, které ve svých oborech dosáhly velkých úspěchů, často dokonce stály u jejich zrodu. „Je nám ctí, že můžeme ocenit sedm osobností, které se otiskly do historie světové vědy a staly se vzorem pro mladou generaci,“ řekla u příležitosti slavnostního večera Monika Vondráková, spoluzakladatelka a předsedkyně správní rady NF Neuron. „Vědecká rada opět vybrala také patnáct mladých badatelů, kteří s vědeckou kariérou začínají a Neuron se jim cestu, která je krásná, ale i trnitá zároveň, snaží usnadnit,“ dodal profesor Pavel Hobza, místopředseda správní rady, a neopomněl poděkoval mecenášům poskytujícím nemalé finanční prostředky, bez kterých by udílení cen podpořených finanční částkou nebylo možné. (NF Neuron od svého vzniku podpořil vědu částkou 51 milionů korun, pozn. red.)

„Asi málokdo z nás plně pronikne do hloubky výzkumů všech laureátů. Můžeme ale nahlédnout jejich sveřepost, odhodlání, jedinečný způsob přemýšlení nebo šíři a hloubku záběru,“ uvedla mimo jiné Hana Křepelková Rezková, výkonná ředitelka NF Neuron: „Na konkrétních příbězích tak můžeme vidět, jak se abstraktní svět prolíná s každodenním životem a kde se bere odvaha vydržet, když vám nikdo nevěří. Nebo se třeba vzdát i vědy, aby člověk nezradil své ideály."

Laureáty Ceny Neuron za přínos světové vědě 2017 se stali tito vědci s vazbou na UK:

společenské vědy: prof. PhDr. František Šmahel, DrSc., dr. h. c. mult. –  je považován za jednoho z největších světových znalců lucemburské dynastie, husitství a české reformace. Dodnes pracuje v Centru medievistických studií Filozofického ústavu Akademie věd, které založil, jako zástupce ředitele. Napsal 32 knih a obdržel 49 poct.

medicína: prof. MUDr. Otto Hrodek, DrSc. – zakladatel moderní české dětské hematologie. Zkoumal poruchy srážlivosti krve u nejmenších dětí, zaváděl nové metody, vytvořil systém specializovaných center, zavedl výzkumnou laboratoř. Své zkušenosti zúročil i jako poradce WHO pro problematiku dětských nádorů. Založil Kliniku dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol.

S příběhy laureátů Cen Neuron se letos může seznámit i široká veřejnost: Ve dnech 21.–30. listopadu 2017 sedmero vědců obrazově představí výstava, která bude k vidění na náměstí Jana Palacha na pražském Starém Městě.

Cenu Neuron Impuls pro mladé vědce, udělovanou každoročně vědcům a vědkyním v kategoriích do 33 a do 40 let za vynikající vědecké výsledky, obdrželi tito zástupci UK:

computer science: Mgr. Pavel Hubáček, Ph.D. – (vědec do 33 let) – cílem jeho projektu je za použití kryptografických předpokladů ukázat, že pro tyto problémy efektivní algoritmy neexistují. Působí v Informatickém ústavu Matematicko-fyzikální fakulty UK.

matematika: Mgr. Vítězslav Kala, Ph.D. – (vědec do 33 let) – cílem projektu je rozvíjet aplikace obecných idempotentních polotěles v teorii čísel a tropické geometrii. Působí na katedře algebry Matematicko-fyzikální fakulty UK.

matematika: doc. RNDr. Václav Kučera, Ph.D. – (vědec do 40 let) – ve svém projektu hodlá zobecnit Mandelbrotovu množinu z dvourozměrného obrazce do plastického třírozměrného. Je odborným asistentem na katedře numerické matematiky Matematicko-fyzikální fakulty UK.

společenské vědy: Mgr. Mohamed Abdel Moneim Megahed, Ph.D. – (vědec do 40 let) – egyptolog, ve svém projektu hodlá zdokumentovat faraonovu hrobku, kterou ohrožují „černé“ novostavby. Je členem Českého egyptologického ústavu FF UK.

Mladým vědcům a vědkyním udělením cen dává NF Neuron důvěru a prostředky (celkem 9 mil. Kč, pozn. red.) k rozvoji vlastní odvážné myšlenky. Otevřená soutěž je vyjádřením uznání jejich vědecké kvality, originality a chuti jít neprošlapanými cestami a posunout hranice poznání v oboru. „Chceme je motivovat, aby se do České republiky vraceli ze zahraničních stáží, osamostatňovali se, zakládali své vlastní skupiny a postupně se stávali inspirací pro další generace mladých vědců,“ uzavřela ředitelka NF Neuron.

Cena Neuron – Svou prací mění svět. Proto každý rok nezávislá vědecká rada fondu navrhuje na Ceny Neuron ty nejlepší vědce a vědkyně, kteří výrazně ovlivnili úroveň poznání ve svých oborech, kteří svou energii věnují intenzivní práci s mladou generací vědců a kteří vědu vnímají jako službu společnosti. V roce 2017 byly ceny uděleny poosmé. A kdo již ocenění získal v minulosti?
Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Nenápadná budova na vltavském nábřeží je již více než dvacet let sídlem studentů a vyučujících Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Mediální pozornosti se stavbě dostalo kvůli plynovému výbuchu z dubna 2013, který zdevastoval nejen Hollar, ale také další přilehlé domy a část ulice.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.