Lékařské fakulty ČR a SR spolu stále komunikují

První státní svátek v letošním osmičkovém roce, tedy výročí vzniku České a Slovenské republiky 1. ledna 1993, ve mně vyvolal reminiscenci na spolupráci lékařských fakult těchto samostatných republik.

Lékařské fakulty obou států spolu komunikují nejrůznějšími způsoby. Vedle toho ale mají ke spolupráci vytvořenu jednu speciální oficiální platformu. Tou je každoroční setkání vedení lékařských fakult České a Slovenské republiky. Je to mnoholetá tradiční akce, loni proběhla v Bratislavě, v roce 2018 budou setkání organizovat kolegové z Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity v Brně. Osobně považuji za důležité tuto tradici podporovat a rozvíjet. Jednání na těchto mítincích probíhají v řadě sekcí, například akademických senátů, na úrovni studentské, proděkanské i děkanské. Klíčovou roli při organizování hraje Asociace lékařských fakult České republiky. Průběžné, celoroční aktivity asociace se realizují zejména velmi intenzivní komunikací děkanů lékařských fakult a jejich pravidelným debatováním.

Vzhledem k obměně na pozicích děkanů, dojde na nejbližším setkání lékařských fakult České a Slovenské republiky k volbě nového předsedy Asociace lékařských fakult ČR a k diskuzi o dalším směřování této úctyhodné organizace.

Tento blog vnímám jako příležitost seznámit veřejnost nejenom s tím, že asociace existuje, ale chci vyjádřit svoji úctu k základním principům jejího fungování. Přitom pravidla jsou velmi jednoduchá: o všech záležitostech se rozhoduje na základě konsensu. Doposud asociace nepotřebovala ani formální ustanovení jako spolek podle platného zákona, nemá registrovaný jednací nebo volební řád. Přesto vše funguje.

Zvlášť to oceňuji v současné době, kdy ve většině rozhodovacích procesů nejde o podstatu věci. Příliš velký důraz je kladen na plnění formálních a procesních požadavků. Jsem rád, že asociace byla a je jiná. Za řadu let, kdy jsem v ní působil, to mohu potvrdit. Je potěšitelné, že alespoň na některých úrovních zůstává základním principem jednání a rozhodování racionalita a slušnost.

Bylo pro mě velmi inspirativní mít možnost zúčastnit se práce takto významné skupiny špičkových osobností, jakou děkani lékařských fakult zcela jistě jsou. A utvrdit se v tom, že dodržování nepsaných pravidel je možné a správné i v jedenadvacátém století.

Spectabiles, vážení kolegové, děkuji vám za možnost s vámi spolupracovat, diskutovat a hledat konsensus při řešení složitých problémů, před kterými lékařské fakulty a celé české zdravotnictví stály a stojí. Velmi si této životní šance vážím.

Ať je činnost asociace vždy k dobru a prospěchu lékařských fakult!

prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., předseda Asociace lékařských fakult ČR, děkan Lékařské fakulty UK v Hradci Králové
Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Nenápadná budova na vltavském nábřeží je již více než dvacet let sídlem studentů a vyučujících Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Mediální pozornosti se stavbě dostalo kvůli plynovému výbuchu z dubna 2013, který zdevastoval nejen Hollar, ale také další přilehlé domy a část ulice.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.