23. listopadu 2007

Buchvaldek - Lippert: Archeologický atlas (pravěké) Evropy

Praha, Karolinum 2007, brož., 720 str., 1. vydání, cena 1500 Kč.

Výjimečný projekt, který inicioval Miroslav Buchvaldek, na němž spolupracovali odborníci z Ústavů pro pravěk a ranou

dobu dějinnou filozofických fakult univerzit v Praze a Vídni a materiály dodávali odborníci z celé Evropy v průběhu let

1995–2003, podává přehled vývoje, trvání a významu jednotlivých kultur a nalezišť po celé Evropě. Je strukturován do dvou částí – první obsahuje 27 velkých, barevných a skládacích map s rozšířením kultur v Evropě, jež jsou děleny na časové úseky podle kalibrovaných dat C14 od paleolitu po dobu laténskou. Druhá část obsahuje přes osm set malých map s rozšířením kultur a významnými nalezišti v jednotlivých, abecedně členěných zemích Evropy. Čtenáři zde také naleznou hlavní principy datování, rejstříky názvů kultur a nalezišť a zejména velmi cenný kompletní seznam odkazů na literaturu k jednotlivým lokalitám. Obsáhlý atlas je určený pro odborníky, vysokoškolské studenty i zájemce o archeologii z řad širší veřejnosti.

ISBN 978-80-246-0774-0
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.