23. ledna 2008

Tisková konference 23. ledna 2008


Na dnešní tiskové konferenci seznámil rektor Univerzity Karlovy prof. Václav Hampl přítomné novináře nejen s úspěchy univerzity, ale podrobně se věnoval i důsledkům financování vysokého školství pro univerzitu a záměru zřízení univerzitních nemocnic.


Přijímací řízení


Z údajů sledovaných v rámci přijímacího řízení lze usoudit dosažení stabilní úrovně přijímacího řízení ve všech jeho částech. Několik let je soustavný nárůst počtu podaných přihlášek i počtu uchazečů přijatých ke studiu, který je rovnoměrný ve všech typech studia a odpovídá pokračující strukturaci studia na UK. Přestože stoupá počet podaných přihlášek, počet registrovaných žádostí o přezkum rozhodnutí děkana se nezvyšuje a počet uchazečů přijatých rektorem v rámci přezkumného řízení je minimální. Celkový počet studentů na UK v jednotlivých akademických rocích se rovněž rovnoměrně zvyšuje, v minulém roce studovalo téměř 48 tisíc studentů.


Erasmus Mundus


Univerzita Karlova se účastní práce ve 4 konsorciích Erasmus Mundus, je tedy nejaktivnější z českých vysokých škol. První smlouva byla uzavřena v roce 2004 mezi PedF a Roehampton University v Londýně a Fontys University v Tilburgu v Nizozemí. Jedná se o program „Speciální pedagogika“, který běží již čtvrtým rokem. V současné době probíhají společné programy Erasmus Mundus také na FSV „International Masters in Economy, State and Society“ (spolu s University College London) na FHS magisterský program Erasmus Mundus „Francouzská a německá filozofie v evropském prostoru“ (s Univerzitou v Toulouse a dalšími). Na MFF probíhá magisterský program Erasmus Mundus „LCT – European Masters Program in Language and Communication Technologies“ (spolu s Univerzitou v Saarbrücken v Německu a dalšími). K akreditaci se připravuje bakalářský program Joint Degree „Česko-německá studia“ rovněž na FSV (s univerzitou v Řezně).


Boloňský proces


Na fakultách UK z větší části již proběhla strukturace magisterského studia  a v roce 2007 byla dokončena strukturace na teologických fakultách ETF, HTF.  V současné době se dokončuje strukturace studia na Filozofické fakultě, které vzhledem k vysokému počtu různorodých studijních oborů.


Univerzitní nemocnice


Za jeden z hlavních problémů UK považuje, že univerzitní nemocnice mají mít charakter a. s.  – tato zvolená právní forma však přináší celou řadu nejasností a UK by se v žádném případě nerada vzdávala svého vlivu v oblasti vědy a výzkumu a klinické výuky, což by nastalo, pokud by univerzity byly v uvažované a. s. minoritním vlastníkem. Dalšími spornými body jsou mj. oblast pracovně-právních vztahů, převoditelnost akcií, oddlužení nemocnic, financování vědy, akreditace studijních programů atd.


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.