30. ledna 2008

Iberoamerická cena 2007

Ve Vlasteneckém sále Karolina se 29. ledna 2008 konalo za přítomnosti členů diplomatického sboru vyhlášení vítězů 13. ročníku Iberoamerické ceny. Letošní ročník proběhl za koordinace Velvyslanectví Brazilské federativní republiky v ČR a opětovně jej zaštítila i první dáma ČR paní Livie Klausová.

Slavnostní akt zahájil krátkým projevem rektor Univerzity Karlovy v Praze profesor Václav Hampl. Jeho Excelence velvyslanec Brazílie Affonso Emílio de Alencastro Massot ve svém projevu vyzdvihl stoupající zájem o iberoamerické země a jejich kulturu, který se jednoznačně projevil v nárůstu počtu přihlášených prací.

Letošní soutěže se zúčastnili studenti sedmi fakult ze čtyř univerzit České republiky a laureátkou Iberoamerické ceny za rok 2007 se stala studentka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně Milada Píchová prací "Pouť do Santiaga včera a dnes" a její kolegyně Martina Harthová obsadila druhou cenu studií "Filozofické aspekty románu Zjevení Vergília Ferreiry". Na třetím místě se umístil student VŠE Jiří Beca prací "Nicomedes Santa Cruz: jízda jeho životem". Čestné ocenění obdrželi z rukou paní Livie Klausové rovněž studenti FF UK Michal Zourek a Gabriela Šmaiclová.

Iberoamerickou cenu (Premio Iberoamericano) založili v roce 1994 představitelé zastupitelských úřadů iberoamerických zemí s cílem podpořit a šířit znalosti a bádání o Latinské Ameriky a Iberském poloostrově mezi studenty vysokých škol v České republice.    


Rektor UK Václav Hampl, prorektor prof. Jan Škrha v rozhovoru s oceněným studentem Michalem Zourkem z FF UK

Studentka FF UK Gabriela Šmaiclová přebírá od Livie Klausové čestné ocenění

Vítězka Iberoamerické soutěže Milada Píchová z MU

Paní Livie Klausová gratuluje studentu ekonomie Jiřímu Becovi k ocenění


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.