6. dubna 2008

Den otevřených dveří

       

Tisková zpráva


Den otevřených dveří


KAROLINUM

Mediálním partnerem oslav 660.výročí založení UK je Český rozhlas

Dne 7. dubna 1348 byla v Praze založena Karlem IV. Univerzita Karlova jako první vysoká škola střední Evropy. U příležitosti jejího 660. výročí pozvala širokou veřejnost do historického sídla univerzity - do Karolina na Dny otevřených dveří, které se uskutečnily v sobotu  dne 5. dubna  a v neděli 6. dubna 2008.

Den otevřených dveří nemá na UK dlouhou tradici, akademická půda se veřejnosti otevřela v takové míře teprve po listopadu 1989, v dubnu 1995, těsně před zahájením rekonstrukce, a dále pak v letech 1997, 2000 a naposledy v dubnu 2003.


Široká veřejnost  si prohlédla rekonstruované prostory historického komplexu Karolina, naší unikátní národní památky,  řazené právem hned za komplex Pražského hradu. Sídlo naší nejstarší univerzity se představilo v celé své kráse, včetně reprezentačních a zasedacích místností – jako je např. tzv. Mázhaus, Císařský sál, Vlastenecký sál a samozřejmě Velká aula, kde se v průběhu akademického roku odehrává celá řada výzamných akademických ceremoniálů (promoce, imatrikulace, udílení čestných doktorátů aj.). Jedním z lákadel prohlídky bylo také sklepení z románsko-gotické doby, kde návštěvníci obdivovali např. unikátní románskou studnu z předuniverzitního období – jednu z nejstarších v Praze. Ve sklepních prostorách byla také instalována expozice připomínající základní mezníky z dějin UK. Přiblížila prostředí pražského obecného učení, výuku a stavební vývoj nejstarší z dochovaných budov univerzity – Karolina. Krásu unikátní architektury z téměř všech stavebních slohů umocnila také rozsáhlá obrazová galerie - kromě obrazů barokních se zachovala i portrétní galerie rektorů Univerzity Karlovy. 


Trasa celým komplexem byla po celé dny volně průchozí a pracovníci Ústavu dějin  a Archivu UK odpovídali návštěvníkům na veškeré dotazy. Občané s TZP měli přednostní vstup – část trasy byla bezbariérová.


Karolinum si přišlo prohlédnout téměř 4000 návštěvníků a největší zájem byl o vystavené  taláry univerzitních hodnostářů a univerzitní insignie – tedy žezla fakult a mj. i  rektorskou medaili na řetězu.

Historie a současnost Univerzity Karlovy
           Pražskou univerzitu založil český a římský král Karel IV. listinou ze 7. dubna 1348 jako první z vysokých učení (studií generale) na sever od Alp a na východ od Paříže. Univerzita Karlova tak náleží k nejstarším evropským univerzitám. Řídila se vzorem univerzit v Bologni a v Paříži a v krátkém čase dosáhla mezinárodního věhlasu. Měla čtyři fakulty: teologickou, svobodných umění (dnešní filozofickou), právnickou a medicínskou. Členy její akademické obce byli nejen domácí, ale i mnozí cizí učitelé a studenti, zejména ze  středoevropských oblastí, pro něž se stala Praha dostupnou a vyhledávanou školou.


V současnosti Univerzita Karlova nabízí na svých 17 fakultách v Praze, Plzni a Hradci Králové nejširší výběr studijních programů a oborů – je zde akreditováno více než 600 studijních oborů a studuje na ní  přes 48000 studentů. Díky prostupnosti studia mohou studenti kombinovat studijní předměty nejen v rámci své fakulty, ale i s předměty z jiných fakult, příp. i jiných vysokých škol.   Studijní prostředí na UK má mezinárodní povahu. Je zde přes 1400 posluchačů studujících celé studijní programy v angličtině a navíc každý rok přibývá tisícovka studentů přijíždějících minimálně na jeden semestr z celé Evropy a dalších zemí. Každý student UK může vyjet studovat alespoň  na 1-2 semestry na zahraniční univerzity, přičemž partnery UK jsou hlavně nejprestižnější vysoké školy 45 zemí od Argentiny po Nový Zéland.


Akademický titul z UK je celosvětově respektovaný a je spolehlivou cestou k atraktivnímu zaměstnání i v mezinárodním kontextu. Absolventi UK jsou jedni z nejúspěšnějších na trhu práce. přes 90% z nich má už v době promoce zajištěné zaměstnání nebo další studium.V případě jakýchkoli informací nás kontaktujte na níže uvedených číslech a e-mailech.Se srdečným poděkováním za spolupráci
Mgr. Václav Hájek                          


Tiskový mluvčí UK                           
Univerzita Karlova v Praze


Ovocný trh 5


116 36 Praha 1


tel: +420 224 491 248


e-mail: pr@cuni.czMgr. Klára Hamanová 


Odbor vnějších vztahů RUK

Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.