24. dubna 2008

Historicky první udělení Ceny za prezentaci Univerzity Karlovy


Mediálním partnerem oslav 660.výročí založení UK je Český rozhlasDne 24. dubna 2008 předal v pražském Karolinu rektor Univerzity Karlovy prof. Václav Hampl vedoucím představitelům Českého egyptologického ústavu FF UK Cenu za prezentaci Univerzity Karlovy v Praze.


Předání se za egyptology zúčastnili: ředitel Českého egyptologického ústavu? Prof. PhDr. Ladislav Bareš, CSc. a ředitel koncese pro výzkum lokality Abúsír? Prof. Dr. Miroslav Verner, DrSc., přítomen byl i děkan FFUK PhDr. Michal Stehlík, PhD.

Tato nově zřízená cena, jejíž Statut projednal Akademický senát UK ještě v závěru roku 2007, byla letos udělena poprvé – v rámci oslav 660. výročí Alma mater. Cena se uděluje za pozitivní počin, který má významný dopad na vytváření obrazu vnímání Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „univerzita“) v široké veřejnosti. Cena může být udělena jednotlivci, případně skupině, bez ohledu na příslušnost k akademické obci univerzity.


Návrhy na udělení ceny mohou podávat rektorovi děkani fakult, ředitelé dalších součástí, členové vědecké rady univerzity a členové správní rady univerzity a akademického senátu univerzity.


Statut Ceny za prezentaci Univerzity Karlovy v Praze naleznete zde:


http://www.cuni.cz/UK-2771.html
Rektor Hampl  připomenul úspěchy, kterých egyptologové dosáhli: mj.  objev unikátní dvojité pyramidy (Lepsius č. 25) v Abúsíru, objevení neporušené pohřební komory kněze Nekona v Iufaově šachtové hrobce v Abúsíru, objev hrobky nejvyššího soudce Intiho v Abúsíru a  objev vesnic a statků a podzemních zavodňovacích kanálů z pozdní římské doby v oáze el-Hajez.


Rektor dále uvedl: “Komise vybírala z velkého množství kandidátů na ocenění,  její rozhodování tedy jistě nebylo jednoduché, ale je zřejmé, že vybrala dobře. Vždyť úspěch a sláva českých egyptologů z Univerzity Karlovy dávno přesáhly hranice ČR a široká veřejnost se i díky všem doprovodným akcím, kterým věnují egyptologové velkou pozornost, má šanci dozvědět zajímavou cestou  o všech tajemstvích, které nám jejich práce a bádaní pomáhají odkrývat. Patří jim za to dík.”Stručná historie Českého egyptologického ústavu FF UK zde:


http://egyptologie.ff.cuni.cz/
 Pro další informace prosím kontaktujte:


Mgr. Václav Hájek                                        Mgr. Klára Hamanová


Tiskový mluvčí UK                                             Odbor vnějších vztahů RUK


Univerzita Karlova v Praze


Ovocný trh 5


116 36 Praha 1


tel: +420 224 491 248


e-mail: pr@cuni.cz
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.