RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI MEZI UNIVERZITOU KARLOVOU V PRAZE A NÁRODNÍ KNIHOVNOU


Tisková zpráva


Univerzita Karlova v Praze, zastoupená rektorem prof. RNDr. Václavem Hamplem, DrSc., a Národní knihovna, zastoupená generálním ředitelem Mgr. Vlastimilem Ježkem, podepsaly dne 15. května 2008 Rámcovou smlouvu o spolupráci.

Cílem této smlouvy je vytvoření právního rámce pro hlubší a těsnější spolupráci mezi UK a NK při naplňování vědeckovýzkumných, vědeckopedagogických a obdobných úkolů obou smluvních stran. Cílem této smlouvy je vytvoření právního rámce pro účelné propojení a využívání materiálních prostředků, přístrojů, knihovních a dokumentačních fondů.

Na základě této smlouvy budou uzavírány dílčí smlouvy, řešící spolupráci v dílčích oblastech či smlouvy o konkrétní spolupráci UK a NK.

Hlavní formy a obsah spolupráce:

a)  spolupráce při digitalizaci vzácných tisků,

b) spolupráce při digitalizaci knižních fondů,

c) společné vydání kritických edic rukopisů (spolupráce autorská i nakladatelská),

d) koordinace nákupu přístupů na různé servery,

e) koordinace nákupu zahraničních periodik,

f) preferované působení knihovny pro studenty i badatele UK a to ve všech objektech NK a na všech pracovištích,

g) spolupráce při vzniku konferenčního centra v prostoru dnešní haly služeb a velké studovny a privilegované využívání těchto kapacit UK,

h) využití části prostorů v Klementinu pro výuku především Filozofickou fakultou UK a částečně  patrně i Právnickou fakultou UK,

i) příprava muzea české vzdělanosti v historicky hodnotných prostorech Klementina, v autorské spolupráci NK a UK a s využitím části sbírkových fondů UK, atd.


Pro další informace prosím kontaktujte:


Mgr. Václav Hájek                           Mgr. Klára Hamanová


Tiskový mluvčí UK                          Odbor vnějších vztahů RUK


Univerzita Karlova v Praze


Ovocný trh 5


116 36 Praha 1


tel: +420 224 491 248, e-mail: pr@cuni.cz


Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Nenápadná budova na vltavském nábřeží je již více než dvacet let sídlem studentů a vyučujících Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Mediální pozornosti se stavbě dostalo kvůli plynovému výbuchu z dubna 2013, který zdevastoval nejen Hollar, ale také další přilehlé domy a část ulice.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.