RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI MEZI UNIVERZITOU KARLOVOU V PRAZE A NÁRODNÍ KNIHOVNOU


Tisková zpráva


Univerzita Karlova v Praze, zastoupená rektorem prof. RNDr. Václavem Hamplem, DrSc., a Národní knihovna, zastoupená generálním ředitelem Mgr. Vlastimilem Ježkem, podepsaly dne 15. května 2008 Rámcovou smlouvu o spolupráci.

Cílem této smlouvy je vytvoření právního rámce pro hlubší a těsnější spolupráci mezi UK a NK při naplňování vědeckovýzkumných, vědeckopedagogických a obdobných úkolů obou smluvních stran. Cílem této smlouvy je vytvoření právního rámce pro účelné propojení a využívání materiálních prostředků, přístrojů, knihovních a dokumentačních fondů.

Na základě této smlouvy budou uzavírány dílčí smlouvy, řešící spolupráci v dílčích oblastech či smlouvy o konkrétní spolupráci UK a NK.

Hlavní formy a obsah spolupráce:

a)  spolupráce při digitalizaci vzácných tisků,

b) spolupráce při digitalizaci knižních fondů,

c) společné vydání kritických edic rukopisů (spolupráce autorská i nakladatelská),

d) koordinace nákupu přístupů na různé servery,

e) koordinace nákupu zahraničních periodik,

f) preferované působení knihovny pro studenty i badatele UK a to ve všech objektech NK a na všech pracovištích,

g) spolupráce při vzniku konferenčního centra v prostoru dnešní haly služeb a velké studovny a privilegované využívání těchto kapacit UK,

h) využití části prostorů v Klementinu pro výuku především Filozofickou fakultou UK a částečně  patrně i Právnickou fakultou UK,

i) příprava muzea české vzdělanosti v historicky hodnotných prostorech Klementina, v autorské spolupráci NK a UK a s využitím části sbírkových fondů UK, atd.


Pro další informace prosím kontaktujte:


Mgr. Václav Hájek                           Mgr. Klára Hamanová


Tiskový mluvčí UK                          Odbor vnějších vztahů RUK


Univerzita Karlova v Praze


Ovocný trh 5


116 36 Praha 1


tel: +420 224 491 248, e-mail: pr@cuni.cz


Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Sportovní fata morgana v centru Prahy, tak by se jinak daly nazvat tenisové kurty a volejbalová hřiště na pražském Albertově. Díky pečlivé správě Matematicko-fyzikální fakulty UK zůstala sportoviště v provozu od svého založení před druhou světovou válkou až dodnes.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.