2. června 2008

Usnesení Akademického senátu Masarykovy univerzity


k přípravě transformace fakultních nemocnic


a návrhu zákona o univerzitních nemocnicích
            Akademický senát Masarykovy univerzity:- vyjadřuje zásadní nesouhlas s tím, aby transformace stávajících fakultních nemocnic proběhla dříve, než vyhlášením ve Sbírce zákonů vstoupí v platnost zákon upravující právní poměry univerzitních nemocnic a jejich vztah k univerzitě, která uskutečňuje studijní programy, výzkum a vývoj v oblasti lékařských a zdravotnických oborů,- považuje za nezbytnou a minimální podmínku pro podporu procesu transformace fakultních nemocnic a vzniku univerzitní nemocnice ze strany univerzity, aby zákonná úprava univerzitní nemocnice vymezila její poslání tak, že univerzitní nemocnice  pro univerzitu zabezpečuje podmínky pro uskutečňování nejen klinické a praktické výuky, ale také výzkumu a vývoje v lékařských a zdravotnických oborech,- zdůrazňuje nutnost personálních a organizačních pravomocí a záruk  univerzity ve vztahu k akademickým činnostem vzdělávání, výzkumu a vývoje realizovaným univerzitou v budoucí univerzitní nemocnici.

V Brně dne 2. června 2008


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.