9. října 2008

UNIVERZITA KARLOVA PATŘÍ MEZI ŠPIČKOVÉ SVĚTOVÉ UNIVERZITY


Tisková zpráva


9. října 2008Univerzita Karlova se v letošním vydání dvou nejrespektovanějších celosvětovém celosvětových hodnocení univerzit, v tzv. hodnocení Thežebříčku THES a Šanghajském žebříčku, posunula o několik příček výše a umístila se mezi třemi sty nejlepšími univerzitami z více než 17 000 VŠ po celém světě. Oba žebříčky sledují pouze instituce s významnější vědeckou aktivitou. Kritéria THES splňuje 604 univerzit, mezi nimi se UK letos umístila na 261. místě, což je významné zlepšení oproti loňskému 290. místu. Šanghajský žebříček hodnotí dva tisíce univerzit, mezi nimi je UK letos na 252. místě (loni na 297. místě).V počtu detailně sledovaných 604 univerzit (THES) se umístila na 261. místě (loni 290) a v konkurenci 2 000 univerzit (Šanghajský žebříček) se umístila na 252. místě (loni 297). Tedy UK tedy patří mezi 1,5 % nejlepších světových univerzit,  a mezi 100 stovku nejlepších evropských univerzitt a v. V České republice se pak tradičně drží na příčce nejvyšší. Výsledky hodnocení The THES, tedy QS World University Rankings, byly letos poprvé zveřejněny  9. října v dopoledních hodinách britským deníkem The Times. Spolu se Šanghajských žebříčkem patří mezi nejprestižnější srovnávací metodiky na světě a jejich výsledky jsou vždy dlouho očekávanou událostí.
Tyto mezinárodní srovnávací žebříčky jsou tvořeny na základě několika odlišných kritérií a jsou určeny jak budoucím studentům a jejich rodičům jako vodítko pro výběr školy, tak také stávajícím studentům, akademikům a všem ostatním jako ukazatel, na jaké úrovni se daná univerzita nachází.
            Václav Hampl, rektor Univerzity Karlovy, k tomuto umístění řekl: „Jsem velice potěšen, že UK dosáhla takovéhoto úspěchu, a chtěl bych za něj poděkovat všem, kteří se na něm podíleli. Drtivá většina škol s obdobným umístěním jako UK má totiž nesrovnatelně lepší financování, a tak tento úspěch není jen odrazem profesních kvalit našich akademiků, ale také jejich osobního nasazení a velké obětavosti.“
The Times Higher Education (THES) – QS World University Rankings


Je každoročně zveřejňován britským deníkem The Times Higher Education Supplement a je sestavován od roku 2004. Mezi kritéria hodnocení patří tzv. Peer Review Score (40 %) – výzkum mezi relevantní skupinou akademiků s cílem vybrat nejlepších 30 institucí, které jsou v jejich zaměření nejlepší; Recruiter Review (10 %)  – výzkum mezi pracovními agenturami týkající se hodnocení kvality absolventů; International Faculty Score (5 %) – body úměrné tomu, jak velká část zaměstnanců je mezinárodní; International Students Score (5 %)  – body úměrné tomu, jak velká část studentů je internacionální; Student Faculty Score (5 %) – body úměrné poměru počet zaměstnanců/počet studentů; Citations per Faculty (20 %) – počet citací na publikace univerzity v databázích Web of Science.Šanghajský žebříček – Academic Ranking of World Universities


Je sestavován šanghajskou univerzitou Jiao Tong a je založen na objektivních kritériích, tj. takových, jejichž hodnota nezávisí na individuálním názoru posuzovatele. Mezi kritéria hodnocení patří tzv. Alumni – absolventi univerzity, kteří získali Nobelovu cenu nebo Fields Medal[1]; Award – zaměstnanci univerzity, kteří získali Nobelovu cenu nebo Fields Medal; HiCi – vysoce citovaní výzkumníci; N&S – články publikované v časopisech Nature a Science; SCI – články obsažené v databázích Science Citation Index-expanded (SCI) a Social Science Citation Index (SSCI); Size – vážený součet předchozích pěti výsledků vydělený počtem pracovníků univerzity.Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a vývojovou nebo další tvůrčí činnost nebo pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení. Univerzita má přes sedm a půlnecelých osm tisíce zaměstnanců, z toho přes čtyři tisíce akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 49 000 studentů (což je zhruba jedna pětina sedmina všech studentů v ČR), kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s takřka 660 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 15 500 studentů, v magisterských 26 000 studentů a v doktorských přes 7 000 studentů (to je třetina všech doktorandů v ČR). Více než 6 000 studentů jsou cizinci. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 15 000 účastníků.

Pro další informace prosím kontaktujte:
Mgr. Václav Hájek                                            Mgr. Klára Hamanová


Tiskový mluvčí UK                                            Odbor vnějších vztahů RUK
Univerzita Karlova v Praze


Ovocný trh 5


116 36 Praha 1


tel: +420 224 491 248


e-mail: pr@cuni.cz[1] Fields Medal – cena udělovaná vědcům v matematických oborech Mezinárodním kongresem matematické unie.
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.