5. února 2009

Prohlášení rektora k hradecké iniciativě


Rektor UK prof. Václav Hampl přivítal prohlášení Iniciativy pro vzdělanost, které bylo 4. února 2009 zástupci z fakult mnoha vysokých škol přijato na zakládajícím shromáždění této iniciativy v Hradci Králové.
Prof. Hampl poukázal na to, že velmi kritické prohlášení této iniciativy k Bílé knize terciárního vzdělávání plně koresponduje s předchozími stanovisky vedení Univerzity Karlovy, Akademického senátu a Vědecké rady UK k tomuto dokumentu a ukazuje tak, že nesouhlas s Bílou knihou jde v České republice napříč akademickou obcí.
Za prvořadý úkol rektor UK považuje prosadit, aby Ministerstvem školství aktuálně připravovaný věcný záměr nového zákona o terciárním vzdělávání  nevycházel z nepřijatelných tezí Bílé knihy. Optimální by však podle něj bylo, kdyby příprava tohoto záměru byla odložena až po proběhnutí věcné, široké, demokratické a nepředpojaté diskuse o připravovaných změnách, které by se akademická obec mohla plnohodnotně zúčastnit.Za správnost:
Mgr. Václav Hájek
Odbor vnějších vztahů


Univerzita Karlova v Praze

e-mail:                        pr@cuni.czVelikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.