24. března 2009

Silné univerzity pro silnou Evropu budoucnosti

Vůdci evropských univerzit zdůrazňují klíčovou roli univerzit v době ekonomické recese (tiskové prohlášení, 23. března 2009)

Pět set zástupců univerzit, kteří se v Praze sešli na 5. konventu evropských vysokoškolských institucí, vyslalo evropským vládám jasný vzkaz. Delegáti vyzvali vlády, aby v době ekonomické a finanční krize investovaly do vysokého školství, a zdůraznili, že univerzity hrají klíčovou roli v procesu ekonomického zotavení, neboť na různých stupních poskytují vzdělání založené na výzkumu, které je předpokladem pro šíření kreativity a inovací. 5. konvent uspořádala ve dnech 19.-21. března Evropská asociace univerzit, hostitelskou organizací byla Univerzita Karlova.

Profesor Jean-Marc Rapp, prezident Evropské asociace univerzit (EUA), prohlásil, že evropské univerzity jsou dlouhodobou investicí do společné budoucnosti. Ačkoli mohou být vlády v období ekonomického propadu v pokušení dělat škrty ve veřejných rozpočtech, podle profesora Rappa je důležité potvrdit roli univerzit coby motoru ekonomického zotavení a zároveň institucí, jež dokáží reagovat na očekávání a potřeby mladých Evropanů.

Podobné myšlenky zopakovali i další řečníci plenárního zasedání 5. konventu a také předseda Evropské komise José Manuel Barroso. Ve svém dopředu nahraném projevu delegátům řekl, že by byla chyba škrtat ve veřejných i soukromých rozpočtech v oblastech vzdělání a výzkumu, jelikož takový postup by mohl mít „přímý negativní dopad“ na budoucí růst. Také upozornil na to, že univerzity samotné mohou přímo přispět k zotavení tím, že budou reagovat na měnící se potřeby trhu práce. Větší investice do vzdělání a výzkumu by podle něj zároveň Evropě mohly pomoci dostat se z recese rychleji a v lepší kondici.

Tématem 5. konventu EUA byly evropské strategie pro evropské univerzity a zástupci univerzit diskutovali o celé řadě témat zásadních pro evropské univerzity na pozadí současné ekonomické situace.

EUA nyní využije debat a závěrů Konventu k tomu, aby sestavila „Pražskou deklaraci“, jež politikům navrhne způsoby, jimiž mohou podporovat konkrétní aktivity univerzit, které mohou Evropě pomoci překonat ekonomickou recesi.

Deklarace určí deset oblastí nezbytných k zachování silných univerzit pro silnou Evropu budoucnosti. V každé z těchto oblastí Deklarace poukáže nejen na kroky, jež musí podniknout samotné univerzity, ale také navrhne řadu opatření, jež by měly přijmout vlády jednotlivých zemí a Evropská komise. Výchozím bodem deklarace bude potřeba posílit autonomii univerzit jakožto základního předpokladu pro to, aby mohly reagovat na rozrůzněné a narůstající potřeby společnosti. Dokument se dotkne zásadních témat, jako například:

  • rozšíření dostupnosti univerzit a možností pro celoživotní vzdělávání a provozování relevantních a inovativních studijních programů pro všechny studenty

  • zajištění kvalitního výzkumu na evropských univerzitách a podporu mladých evropských vědců

  • propagace internacionalizace a zvýšení mobility

  • zlepšení kvality a průhlednosti systému evropských univerzit

  • otevření nových možností financování evropských univerzit a jeho zvýšení

Deklarace, kterou řídící výbor EUA sepíše 3. dubna, bude představena šestačtyřiceti evropským ministrům školství během ministerské schůze k Boloňskému procesu v Leuvenu a Louvain-la-Neuve 28. a 29. dubna. Bude obsahovat i řadu bodů týkajících se role evropského vysokého školství v celosvětovém kontextu. Těmito body se poté bude zabývat Fórum globálních strategií (Global Policy Forum), jež se při schůzi k Boloňskému procesu v letošním dubnu bude konat poprvé.

* * *

Evropská asociace univerzit (EUA) reprezentuje evropské univerzity spolu s konferencemi rektorů v jednotlivých státech, je hlavním hlasem evropské akademické obce. Jejím posláním je podporovat vývoj soudržného systému evropského vysokého školství a výzkumu.

Pro další informace kontaktujte zástupce EUA

Andrew Miller, tiskový mluvčí, telefon: +32 2 788 53 19

Email: andrew.miller@eua.be

Webové stránky EUA jsou k dispozici na www.eua.be


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.