Problematika hodnocení vědeckých výkonů v humanitních vědách

Jistě oprávněná koncepce financování vědeckých pracovišť podle jejich výkonnosti vyvolává řadu otázek, týkajících se hodnocení vědeckých výkonů v jednotlivých oborech a jejich následného bodování dle metodiky Rady pro výzkum a vývoj (RVV). Zatímco většina exaktních, lékařských i přírodovědných oborů má jistou formu kvantifikace svých výkonů zajištěnu tím, že významným komunikačním prostředkem těchto oborů jsou periodika s IF zařazená do databáze WOS, v humanitních vědách jsou taková média spíše výjimkou.

RVV je si toho vědoma, a již tím, že vytvořila seznam českých recenzovaných neimpaktovaných časopisů, v nichž publikované studie budou hodnoceny jako relevantní vědecké výkony, tím, že navrhla bodové hodnocení monografií, komentovaných překladů či edic starých textů se pokusila vyjít vstříc specifickým podmínkám práce a komunikace v humanitních vědách.

V této situaci je však zřejmé, že kriteria RVV nejsou dosud dost propracovaná. Jednak chybí uznání určitých výkonů, které jsou pro provoz humanitních věd významné: kupř. publikace v tradičních a respektovaných významných zahraničních časopisech, které nemají IF, dále publikace v oborově významných periodických i neperiodických sbornících a některé další. Na druhé straně pak je stávající schéma hodnocení (bodování) příliš hrubé a neposkytuje možnost rozlišit výkony dle skutečné vědecké kvality: kupř. vynikající monografie od pouze průměrných nebo i horších.

Tyto nedořešené problémy vedly k vytvoření pracovní komise tvořené zástupci humanitních fakult a oborů na Univerzitě Karlově, která má na jednáních během měsíce dubna připravit soubor námětů, který bude předán Komisi vlády pro hodnocení vědy. Cílem je vytvořit takový nástroj, který zajistí, aby hodnoceny byly všechny výkony humanitních věd, které jsou oborově významné, a který by zároveň s dostatečnou jemností dokázal rozlišit kvalitu jednotlivých vědeckých prací a přiměřeně tomu i navrhoval jejich bodové hodnocení.

prof. PhDr. Mojmír Horyna

Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Nenápadná budova na vltavském nábřeží je již více než dvacet let sídlem studentů a vyučujících Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Mediální pozornosti se stavbě dostalo kvůli plynovému výbuchu z dubna 2013, který zdevastoval nejen Hollar, ale také další přilehlé domy a část ulice.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.