11. května 2009

Tisková konference na téma Současnost a perspektivy 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí

Za jeden stůl zasedli zástupci akademické obce, Všeobecné fakultní nemocnice (VFN), ministerstva zdravotnictví a města Prahy, aby reagovali na informace, které proběhly médii v uplynulých dnech, o zrušení Všeobecné fakultní nemocnice na pražském Karlově náměstí.

Na úvod tiskové konference vystoupili zástupce ředitele VFN Jan Bříza  a děkan 1. lékařské fakulty UK Tomáš Zima, kteří představili instituce, jež reprezentují. Přítomné seznámili se současnou situací, perspektivami dalšího směřování, započatými i již realizovanými investičními akcemi. „Každé slušné velkoměsto má ve středu města nemocnici, která má tradici a která se může rozvíjet a modernizovat tak, aby odpovídala požadavkům 21. století. Věříme, že Všeobecná fakultní nemocnice tuto perspektivu má a za fakultu říkám, že chceme tento areál rozvíjet, aby obě instituce měly vizi do dalších desetiletí,“ prohlásil na závěr Tomáš Zima.

Následně se slova ujímá ministryně zdravotnictví Dana Jurásková, která ještě minulý čtvrtek byla ředitelkou VFN. „Ve VFN jsem již zahájila diskuzi, jak si nemocnice sama představuje svou budoucnost. Výsledný materiál říkal, jaké předpoklady by měly být splněny, abychom i nadále měli výsadní postavení mezi zdravotnickými zařízeními v České republice,“ popsala svou misi na pozici ředitelky VFN Dana Jurásková. „Diskuze ale byly bohužel za nešťastných okolností přerušeny, nabraly jiný směr a posunuly se mimo věcnou diskuzi. Já bych ji ráda tímto vrátila zpátky,“ zhodnotila aktuální situaci Jurásková. Jako pro ministryni zdravotnictví je pro ni podstatné, že mezi strategickými prioritami této vlády je VFN zahrnuta, i když nešťastně, a nedovede si představit, že by v tuto chvíli byly zastaveny práce, které byly v nemocnici zahájeny. Ministryně  dále uznala, že ze zprávy vypadla jedna varianta, kterou je zásadní modernizace a rekonstrukce stávajícího areálu. „Zvažuji, že požádám vládu o revokaci usnesení," pronesla nakonec na konkrétní dotaz MF Dnes Jurásková.

Zleva: Děkan 1. lékařské fakulty UK Tomáš Zima, ministryně zdravotnictví Dana Jurásková a první náměstek ministryně Marek Šnajdr

Své znepokojení nad nedemokratickým přístupem vlády vyjádřil i rektor UK Václav Hampl: „Minulý týden jsem se dostal do zcela neobvyklé situace, kdy vláda projednávala a schválila materiál, který se zcela bytostně týká univerzity. A přitom nejen že s vedením UK nebyl tento materiál projednán, ale nebyl o něm vůbec ani informován,“ uvedl Hampl. Konstatoval rovněž, že dikce vládní zprávy obsahuje důvody k vážnému znepokojení, neboť implikuje stěhování VFN. Pokud by ke stěhování skutečně mělo dojít a současně nebyly řešeny plány na to, jak zajistit další spolupráci s 1. lékařskou fakultou, narušilo by to nejen tuto spolupráci, ale i výuku a další vzdělávání lékařů a mělo by to fatální důsledky pro celou řadu vědeckých týmů. Na závěr rektor vyzval ministerstvo zdravotnictví, aby zavádějící informace v důvodové zprávě byly uvedeny na správnou míru.

Zleva: Rektor UK Václav Hampl a primátor hl. m. Prahy Pavel Bém

Oficiální sdělení Univerzity Karlovy naleznete zde .

Stanovisko VFN je ve formátu PDF k dispozici zde .

Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.